logo
Кафедра товарознавства і фармації
Кафедра товарознавства і фармації
logo
Кафедра товарознавства і фармації
img

Головна сторінка

товарознавства і фармації

Вітаємо на сторінці кафедри!

Основною метою роботи кафедри товарознавства і фармації є підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері товарознавства, фармації, оцінки безпечності та якості харчових продуктів, формування асортиментної політики торговельних підприємств, організації ефективної діяльності торговельних підприємств і аптечних закладів, фармацевтичного менеджменту.

Профіль кафедри в інформаційно-пошуковій системі Google Scholar

  Запрошуємо Вас завітати до нашої сторінки в Instagram

    Запрошуємо Вас завітати до нашої сторінки на Facebook 

    Запрошуємо Вас до телеграм-каналу кафедри

  Кафедра товарознавства і фармації (зав. кафедри - д.т.н., професор О.В. Сидоренко) проводить навчання студентів за освітніми програмами «Категорійний менеджмент у ритейлі» (освітній ступінь «бакалавр», освітній ступінь «магістр»), «Товарознавство і комерційна логістика» (освітній ступінь «бакалавр», освітній ступінь «магістр»), «Фармація» (освітній ступінь «магістр»), «Фармацевтичний менеджмент» (освітній ступінь «бакалавр»). Ми пропонуємо ретельно сплановані освітньо-професійні програми, які відповідають державному стандарту вищої освіти за спеціальностями 076 «Підприємництво та торгівля», 073 «Менеджмент», 226 «Фармація, промислова фармація».

Увага абітурієнтам! Нові освітні програми!

Спеціальність 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

Освітня програма «Фармація» (ОС «магістр» на основі ПСЗО)

 МЕТА: підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері фармації, здатних вирішувати складні завдання у професійній діяльності, зокрема: визначення потреби у лікарських засобах та виробах медичного призначення, організація їх постачання, дистрибуції, просування; забезпечення сучасної технології виготовлення ліків, приймання, зберігання та відпуску лікарських засобів, здійснення контролю за якістю ліків; моніторинг ефективності фармакотерапії та /або побічної дії, надання фармацевтичної опіки на засадах фармацевтичної етики та деонтології.

 ОСНОВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ:

 визначення потреби в лікарських засобах та виробах медичного призначення, організація їх постачання, дистрибуції, просування;
 забезпечення лікарськими засобами та іншими товарами аптечного асортименту з урахуванням сучасних міжнародних тенденцій фармацевтичного ринку;
 застосування сучасних технологій у виготовленні ліків, прийманні, зберіганні та реалізації лікарських засобів, здійснення контролю за якістю ліків;
 надання фармацевтичної опіки на засадах фармацевтичної етики та деонтології.

 КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

 ДТЕУ відомий упродовж багатьох десятиріч успішною співпрацею з виробничими, логістичними, торговельними компаніями, у т.ч. фармацевтичними. ДТЕУ завжди був і залишається фдагманом торговельної освіти України, а тепер і в сфері фармації,
 максимальне залучення до реаалізації освітнього процесу професіоналів-практиків,
 проведення лабораторних і практичних занять на базі провідних фармацевтичних компаній і аптек,
 співпраця з усіма аптечними мережами Укрраїни та більшістю профільних міжнародних корпорацій,
 практична підготовка на базі провідних фармацевтичних підприємств, оптових комерційно-посередницьких медичних фірм, аптечних мереж України, закордонних представництв фірм-виробників лікарських засобів та медичних товарів,
 університет європейського рівня з найсучаснішою матеріальною базою та умовами для навчання й проживання,
 унікальна система ефективної підготовки до складання державних екзаменів "КРОК",
 дослідження у спеціалізованих лабораторіях «Фармація», «Віртуальна аптека» з можливістю апробації експериментальних розробок медичних препаратів,
 професійне володіння іноземною мовою рівня В2,
 майстер-класи, тренінги від провідних практиків і науковців, лідерів аптечних мереж України: ТОВ «3І», ТОВ «ЛІДЕР-ЗАХІД», «Київська фармацевтична компанія», «Запорізька фармацевтична компанія».

 ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (ПРЕДМЕТИ) ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

 Неорганічна та органічна хімія,
 Латинська мова,
 Фізколоїдна та аналітична хімія,
 Анатомія і фізіологія людини,
 Фармацевтична ботаніка,
 Мікробіологія та санітарія,
 Біохімія,
 Стандартизація лікарських засобів,
 Перша долікарська допомога,
 Патологічна фізіологія,
 Технологія заготівлі та переробки лікарської рослинної сировини,
 Фармакологія,
 Фармацевтичне право і законодавство,
 Етика і деонтологія у фармації,
 Аптечна технологія ліків,
 Заводська технологія ліків,
 Фармацевтична хімія,
 Медичне та фармацевтичне товарознавство,
 Організація, управління та економіка фармації,
 Фармакогнозія та фармакокінетика,
 Фармацевтичний менеджмент та маркетинг,
 Токсикологічна хімія,
 Клінічна фармація та фармацевтична опіка,
 Належні фармацевтичні практики,
 Фармацевтичний аналіз лікарських засобів,
 Фармацевтична токсикологія,
 Інструментальні методи дослідження лікарських засобів,
 GMP та управління якістю фармацевтичних підприємств та інші.

 РОБОТОДАВЦІ – ПАРТНЕРИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ, УЧАСНИКИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ: наукові та виробничі фармацевтичні компанії, підприємства логістики, аптечні мережі, зокрема: Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України, фармацевтична компанія «ГОЛДЕН ФАРМ»; ТОВ «С.А.Ф.ФАРМА»; ТОВ «БіоФлавід», КП «Бориспільська центральна аптека» та інші аптечні мережі; МГО «Асоціація виробників, розробників та операторів ринку спеціальних харчових продуктів та лікувально-профілактичних косметичних засобів» та інші.

 МОЖЛИВІ ПОСАДИ: фармацевт, фармацевт-аналітик; фармацевт-косметолог; фармацевт-токсиколог; клінічний фармацевт; молодший науковий співробітник (фармація); науковий співробітник (фармація); науковий співробітник-консультант (фармація); завідувач аптеки (аптечного закладу); завідувач бази аптечноїСпеціальність 073 “Менеджмент”
Освітня програма "Фармацевтичний менеджмент"
(ОС бакалавр)
Термін навчання – 3 роки 10 місяців

МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Підготовка менеджерів для сфери фармацевтичного бізнесу, спрямованих на досягнення найвищих результатів діяльності (обсягу продажів, прибутковості) шляхом виробництва, оптимізації закупівель, логістики, маркетингу, продажів.

Програма спрямована на набуття навичок щодо:

 • організації  збутової, закупівельної, маркетингової, торговельної діяльності фармацевтичних підприємств;
 • вибору цінової та асортиментної політики підприємств на лікарські засоби;
 • особливостей організації зовнішньоекономічної діяльності підприємств фармацевтичного бізнесу;
 • управління фармацевтичними компаніями, аптечними мережами, оптимізації їх комерційно-виробничої діяльності.

Конкурентні переваги освітньої програми:

- Участь в освітньому процесі провідних практиків;

- Постійне оновлення (осучаснення) змісту освіти;

- Практична підготовка на базіпровідних фармацевтичних підприємств, оптовихкомерційно-посередницьких медичних фірм, аптечних мереж України, закордонних представництвах фірм-виробників лікарських засобів та медичних товарів;

- Надсучасна навчально-матеріальна база європейського рівня (спеціалізовані лабораторії, комп’ютерні класи, SMARТ-бібліотека, численні коворкінги);

- Оволодіння інформаційними технологіями у професійній діяльності;

- Можливість отримання паралельно освіти за кордоном;

- Поглиблене вивчення іноземних мов;

- Насичене спортивне, громадське та культурне життя.

Зміст програми

Обов’язкові дисципліни

Вибіркові дисципліни

•Іноземна мова за професійним спрямуванням

•Основи здоров'я

•Латинська мова

•Правове регулювання фармацевтичної галузі

•Інформаційні технології в професійній діяльності

•Філософія

•Хімія

•Психологія

•Економічна теорія

•Біохімія

•Фармакологія

•Фармацевтична хімія

•Організація фармацевтичної торгівлі

•Медичне та фармацевтичне товарознавство

•Економіка і фінанси підприємства

•Маркетинг у фармацевтичному бізнесі

•Менеджмент

•Фармацевтичний менеджмент

•Облік і оподаткування діяльності фармацевтичних підприємств

•Організація зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів фармацевтичного ринку

•Курс практичної бізнес-симуляції

•Логістика у фармації

•Безпечність фармакологічних засобів

•Безпека життя

•Безпека бізнесу

•Бізнес-планування

•Біобезпека та біоетика

•Біотехнологія

•Вища та прикладна математика

•Електронна торгівля у фармації

•Етика бізнесу

•Захист прав споживачів

•Інноваційний менеджмент

•Інформаційні війни

•Логіка

•Маркетингові дослідження

•Медичне страхування

•Митна справа

•Міжнародна торгівля

•Міжнародні економічні відносини

•Належні фармацевтичні практики

•Поведінка споживача

•Психологія ділового спілкування

•Правове забезпечення інформаційної безпеки

•Реклама

•Ресурсознавство лікарських рослин

•Світовий ринок товарів та послуг

•Соціальна фармація

•Управління персоналом

•Фармацевтичне право

•Ціноутворення

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ (ПОСАДИ):
- Провідні посади в міжнародних і національних компаніях з високим рівнем оплати праці, робота на міжнародних та національних ринках;
- Менеджер фармацевтичної компанії із  закупівлі/збуту/логістики/складування/ управління персоналом/безпечності та якості;
- Завідувач/керуючий аптекою, аптечним складом;
- Фахівець-аналітик з дослідження фармацевтичного ринку;
- Торговий представник закордонних компаній-виробників.

РОБОТОДАВЦІ – ПАРТНЕРИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ, УЧАСНИКИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ:
- Фармацевтична компанія “ГОЛДЕН ФАРМ”;
- ТОВ “С.А.Ф.ФАРМА”;
-  КП  “Бориспільська центральна аптека” та інші аптечні мережі;
- МГО “Асоціація виробників, розробників та операторів ринку спеціальних харчових продуктів та лікувально-профілактичних косметичних засобів”;
- ГО “Союз споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення”.

Детальна інформація:  https://knute.edu.ua,
+38 (044) 531-48-88, e-mail: 
pk@knute.edu.ua               
         

                                                                

Дорогі студенти бакалаври!

Cподіваємося, що Ви у безпеці!

ОСВІТА – це ПЕРЕМОГА! Кожен із нас своєю працею, навчанням, знаннями та діями щодня наближає Перемогу! Україна географічно знаходиться в Центральній Європі, має безмежні перспективи по розвитку логістичного бізнесу та є одним із гарантів продовольчої безпеки країн Європи. Обґрунтована логістика споживчих товарів може бути ключовим фактором в удосконаленні діяльності підприємств транспортних потоків, - як локального, так і міжнародного значення, враховуючи транзитний потенціал України. За коефіцієнтом транзитності Україна посідає перше місце в Європі. Нашій оновленій Україні знання та унікальні професійні компетентності кожного із нас, що поєднують розуміння толерантності товарів до різних умов логістичних перевезень, прогнозування якості та збереженості різних категорій товарів, будуть вкрай необхідні. І тому сфера підприємництва, торгівлі і логістики, як ніколи, потребуватиме амбітних, сміливих фахівців зі стратегічним, глобальним мисленням, здатних генерувати інноваційні ідеї, очолювати проектні команди з відбудови сфери системного прогнозованого постачання споживчих товарів, сучасної міжнародної логістики.

Бренд ДТЕУ є визнаним лідером вищої освіти у світі! Матеріально-технічна база університету надає можливості для реалізації найсміливіших задумів та розробок. Наша освітня атмосфера – це синергія новітніх освітніх трендів, унікальних авторських програм та реальних успішних бізнес-кейсів! Шановні Друзі, Ви - фахівці галузі підприємництва та торгівлі - вже довели свій високий професійний рівень, але продовжуючи навчання за оновленими магістерськими освітніми програмами- «Товарознавство і комерційна логістика»; «Категорійний менеджмент у ритейлі» - зможете стати елітними та конкурентоспроможними професіоналами глобального рівня, забезпечуючи стрімкий розвиток галузі підприємництва та торгівлі нашої талановитої, героїчної України! Ми пропонуємо ретельно сплановані освітньо-професійні програми, які відповідають державному стандарту вищої освіти. Наша університетська родина працює для Вас та з Вами 24/7! Наближаємо нашу ПЕРЕМОГУ на освітньому фронті і підтримуємо економіку нашої України!

Освітня програма «Категорійний менеджмент у ритейлі»

              

Переваги освітньої програми “Категорійний менеджмент у ритейлі”

1. Комплексний підхід, що передбачає  набуття компетентностей,  необхідних для виконання функцій комерційного директора, категорійного менеджера, товарознавця, менеджера з закупівлі товарів, маркетолога, логіста.   

2. Інтеграція науки, освіти та бізнесу щодо запровадження нових підходів до  управління торговельним підприємством з позиції  розгляду категорій товарів як окремих  бізнес-одиниць для  максимального  задоволення потреб споживачів та підвищення прибутковості підприємства. 

3. Практична спрямованість навчання щодо набуття  навичок з визначення асортиментної, цінової політики підприємств ритейлу, здійснення закупівельної діяльності, розвитку товарних категорій та ведення бізнес діяльності в сфері ритейлі.

4. Отримання практичного досвіду через залучення до проведення тренінгів, майстер-класів ТОП-менеджерів та провідних практиків бізнес-асоціацій  ритейлу.               

5. Проходження практики в провідних міжнародних та національних торговельних мережах.  

6. Розвиток професійних та корпоративних компетентностей шляхом забезпечення  практичної підготовки на основі бізнес-симуляції (інтерактивної моделі віртуального підприємства, що максимально наближена до реального підприємства торгівлі);          

7. Залучення  до наукової роботи, зокрема  участь у клубі “Start in Science”, розробці та реалізації власних проектів в безпосередній взаємодії та підтримці  практиків від ритейлу.                                                                                                                                                   

8. Долучення до суспільного життя університету  (участь у Всеукраїнському русі ”Молодь за права споживачів”, “ЕКО-клубі” та ін.).

Освітній ступінь

Бакалавр

Зміст освітньої програми

Бази практики

Провідні підприємства ритейлу України: ТОВ "Сільпо-фуд", ТОВ "Епіцентр-К", ТОВ «ЕКО» та ін.

Можливості працевлаштування

категорійний менеджер, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, керівник відділу закупівлі, керівник відділу продажу, менеджер із асортименту товарів, менеджер  з питань якості та безпечності товарів, менеджер FMCG, менеджер ECR.

Освітній ступінь

Магістр

Зміст освітньої програми

Бази практики

Провідні підприємства ритейлу України: ТОВ "Сільпо-фуд", ТОВ "Епіцентр-К", ТОВ «ЕКО» та ін.
Можливості працевлаштування

Фахівець згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 може займати наступні первинні посади:

● завідувач підприємства роздрібної торгівлі, завідувач відділу (у складі управління);

● директор з маркетингу, директор комерційний, директор з закупівель;

● начальник відділу збуту (маркетингу), начальник комерційного відділу, начальник відділу матеріально-технічного постачання, начальник складу ;     

● головний товарознавець;

  ● менеджер (управитель) з логістики, менеджер (управитель) з    постачання, менеджер (управитель) із збуту.

Освітня програма "Товарознавство і комерційна логістика"

Переваги ОП "Товарознавство і комерційна логістика"

 1. Комплексний підхід, що передбачає  набуття компетентностей,  необхідних для виконання функцій комерційного директора, товарознавця, менеджера з закупівлі товарів, маркетолога, логіста.
 2. Практична спрямованість навчання на вирішення завдань щодо раціоналізації етапів товароруху та формування оптимального ланцюга поставок, забезпечення переміщення та зберігання продукції і сировини для оптимізації витрат під час організації товароруху
 3. Ефективно організовувати діяльність торговельних підприємств, функціонування логістичних комплексів, девелоперських, транспортних та аутсорсингових компаній
 4. Вивчення ефективних форм та методів логістичного постачання безпечних та якісних товарів вітчизняних та закордонних виробників
 5. Можливість брати участь у конкурсі бізнес-проектів з подальшою їх реалізацією, майстер-класах, воркшопах, тренінгах провідних фахівців сфери торгівлі, бізнесу, логістики; виїзних екскурсіях на виробничі, логістичні  підприємства та заклади торгівлі для більш глибокого опанування навчальних дисциплін
 6. Проходження навчальної практики на провідних логістичних та торговельних підприємствах України
 7. Можливість розробляти практичні рекомендації по раціоналізації етапів товароруху, брати участь у міжнародних програмах подвійних дипломі,  займатися громадською діяльністю та брати участь у суспільному житті університету

Освітній ступінь

Бакалавр

Зміст освітньої програми

Бази практики

Торговельні мережі та логістичні  компанії: ТОВ «Сільпо ФУД», ТОВ «Фора», ТОВ «ЕПІЦЕНТР К», ТОВ «ЗАММЛЕР Україна», ТОВ «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА», ПРАТ «ТОДЕФ».

Можливості працевлаштування

Інспектор з контролю якості продукції; інспектор державний з якості товару та торгівлі;  контролер якості; товарознавець; закупник; інспектор-товарознавець; контролер харчової продукції, фахівець з біржових операцій, агент торговельний, представник торговельний, торговець комерційний, промисловий, роз’їзний, технічний; організатор з постачання, зі збуту; інспектор торговельний, помічник керівника підприємства (установи, організації), помічник керівника іншого основного підрозділу, помічник керівника малого підприємства без апарату управління, мерчендайзер

Освітній ступінь

Магістр

Зміст освітньої програми

Бази практики Торговельні мережі та логістичні  компанії: ТОВ «Сільпо ФУД», ТОВ «Фора», ТОВ «ЕПІЦЕНТР К», ТОВ «ЗАММЛЕР Україна», ТОВ «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА», ПРАТ «ТОДЕФ».
Можливості працевлаштування голова правління, директор (начальник) організації (дослідної, конструкторської, проектної), начальник управління, начальник відділу, завідувач підприємства роздрібної торгівлі, головний інспектор, головний державний інспектор, заступник директора департаменту  - начальник відділу, заступник начальника управління, начальник відділу, начальник відділу (у складі управління), начальник відділу (центральні органи державної влади), директор департаменту, головний експерт, головний товарознавець, керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості, директор малої торговельної фірми, керуючий магазином, комерсант, керуючий агенством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т.ін), менеджер  в оптовій торгівлі, менеджер в роздрібній торгівлі, менеджер з постачання, із збуту, менеджер систем якості, менеджер систем харчової безпеки, директор малого підприємства (транспортного, складського)  асистент, викладач вищого навчального закладу, фахівець – аналітик з дослідження товарного ринку, державний експерт, спеціаліст державної служби, експерт
Освітня програма "Фармацевтичний менеджмент"
Переваги ОП "Фармацевтичний менеджмент"
1.Комплексний підхід, що передбачає  набуття компетентностей,  необхідних для виконання функцій менеджера фармацевтичної компанії, завідувача аптекою, торгового представника закордонних компаній-виробників.
2.Практична спрямованість навчання на організацію та провадження бізнес-діяльності в сфері фармації, вибору цінової та асортиментної політики підприємств на лікарські засоби, удосконалення системи їх закупівлі та збуту.
3.Отримання практичного досвіду через залучення до проведення гостьових лекцій, тренінгів, майстер-класів ТОП-менеджерів та провідних практиків фармацевтичного ринку України та міжнародних експертів, виїзні заняття, екскурсії на провідні підприємства галузі.
4.Проходження практики з подальшим можливим працевлаштуванням на провідних фармацевтичних підприємствах, мережах аптек та аптечних баз; оптових комерційно-посередницьких медичних фірмах, закордонних представництвах компаній з виробництва/дистрибуції лікарських засобів та медичних товарів.
5.Оволодіння спеціалізованими програмними продуктами для сфери фармації, глибокий рівень викладання іноземних мов (іноземна мова професійного спрямування, латинська мова).
6.Залучення  до наукової роботи, зокрема  участь у клубі “Start in Science”, програмах міжнародного обміну, розробці та реалізації Startup проектів.
7.Долучення до суспільного життя університету  (участь у Всеукраїнському русі ”Молодь за права споживачів”, “ЕКО-клубі” та ін.).

Освітній ступінь

Бакалавр

Бази практики/Стейкхолдери

ТОВ “С.А.Ф. ФАРМА”

Фармацевтична компанія “Голден-Фарм”  

Комунальне підприємство “Бориспільська центральна аптека № 24”

Можливості працевлаштування

Менеджер фармацевтичної компанії із  закупівлі, збуту, логістики, управління персоналом, з безпечності та якості; завідувач/керуючий аптекою; фахівець-аналітик з дослідження фармацевтичного ринку; торговий представник закордонних компаній-виробників.

Навчально-виховний процес забезпечують провідні фахівці в галузі товарознавства, серед яких 5 докторів, 8 кандидатів наук та 1 доктор філософії.

Потужний науково-педагогічний колектив кафедри постійно вдосконалює форми та методи навчання, використовує як традиційні форми, так і новітні методики викладання (ділові ігри, проблемні лекції, виїзні практичні заняття тощо). Колективом кафедри проводиться ґрунтовна та об’ємна організаційно-методична робота щодо впровадження інновацій у навчальний процес з метою модернізації освітнього процесу, прискорення інтеграції у міжнародний освітній простір.

 Навчання студентів проводиться за новітніми технологіями в аудиторіях та лабораторіях з використанням найсучаснішого обладнання. 

  

Кафедра є піонером серед споріднених навчальних закладів України щодо відкриття нових спеціальностей, спеціалізацій, забезпечення студентів сучасною навчально-методичною літературою. Колективом викладачів кафедри розроблено і затверджено  галузеві стандарти вищої освіти з галузі знань “Управління та адміністрування” освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр».

Професори кафедри є членами вчених, методичних рад ДТЕУ, факультету, ІВК, редакційно-видавничої ради, спеціалізованих рад із захисту дисертацій  при Державному торговельно-економічному університеті, Харківському державному університеті харчування і торгівлі, Львівській комерційній академії.

Окремим напрямом реалізації наукової компетенції викладачів кафедри є залучення до роботи по проведенню експертизи  законодавчих актів (Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”,  “Про внутрішню торгівлю”, “Про новітні харчові продукти”, "Про вищу освіту", Державної концепції України у сфері захисту прав споживачів та інших нормативних документів), участь у роботі технічних комітетів стандартизації (ТК 93, 97, 118), рецензування стандартів  на різні групи харчових продуктів.

Викладачі кафедри входять до складу галузевих дегустаційних комісійпроводять експертизи документації та зразків товарів на замовлення  підприємств, громадських організацій споживачів та засобів масової інформації.

ПАРТНЕРИ   ОСВІТНІХ   ПРОГРАМ