logo
Кафедра товарознавства та митної справи
Кафедра товарознавства та митної справи
logo
Кафедра товарознавства та митної справи
img

Історія кафедри

товарознавства та митної справи

Історія кафедри товарознавства та митної справи

Київський торговельно-економічний інститут, що має сьогодні статус національного університету, отримав свій початок від Київської філії Донецького інституту радянської торгівлі в 1966 році. Організатором цього філіалу, її виконавчим керівником та першим викладачем була, за рекомендацією Міністерства торгівлі України, Ольга Альбертівна Богинська. Її невтомна енергія, ініціатива, глибоке знання предмета товарознавства, відданість своєму призначенню та любов до людей дали їй можливість створити перший колектив викладачів і закласти фундамент майбутнього університету.

Спочатку філіал знаходився у підвалі Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, де О.А. Богинська була і викладачем, і бухгалтером, і лаборантом та ін. Вона – перший викладач майбутньої кафедри товарознавства промислових товарів, яка була офіційно створена 22 вересня 1964 року. О.А. Богинська вийшла на пенсію в 1974 р.

Перший склад кафедри:

Безпалий Лев Іванович – завідувач кафедри, кандидат технічних наук, професор;

Богинська Ольга Альбертівна – старший викладач;

Дзюбак Неллі Олександрівна – лаборант.

Лев Іванович Безпалий – високоосвічена, інтелігентна людина, справжній фахівець-товарознавець старої школи з творчим підходом до свого предмета та в керівництві кафедрою. Всього себе він присвятив підготуванню висококваліфікованих кадрів для торгівлі і вихованню нового покоління аспірантів, наукових працівників, викладачів та товарознавців.

У своїх дослідах і наукових розробках Л.І. Безпалий багато уваги приділяв питанню дослідження товарознавчих характеристик та естетики товарів народного споживання. Ним була написана та видана книга "Ювелірні товари". Він здійснював зв’язок кафедри з такими визначними фахівцями, як Н.О. Тюремнова – кафедра промислових товарів Донецького інституту радянської торгівлі та з професором Грюндке – Німецька Лейпцигська торговельна школа, з метою проведення спільних науково-практичних конференцій, співпраці в галузі дослідження товарів та обміну досвідом роботи. Л.І. Безпалий складав та затверджував проекти двадцяти двох аудиторій кафедри діючого зараз корпусу університету. Він був науковим керівником кількох аспірантів, серед яких: Тихонова Надія Петрівна – кандидат технічних наук, була завідувачкою кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів.

Аршинікова Нонна Василівна – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник УкрНДІТЗХ.

Дзюбак Неллі Олександрівна – старший викладач кафедри, яка була прийнята 21 вересня 1964 року лаборантом і працювала на кафедрі понад 37 років. Вона дуже багато зусиль та ініціативи доклала в утворення лабораторної і технічної бази для забезпечення навчального процесу та наукових досліджень на кафедрі. За її активною і безпосередньою участю була створена лабораторія наукових досліджень для аспірантів. Нею були встановлені тісні контакти з підприємствами торгівлі і легкої промисловості. Це дало можливість зібрати безліч зразків діючого асортименту товарів різних груп і створити набори обширних наочних посібників, каталогів, альбомів, натуральних зразків, нормативно-технічних документів, слайдів, плакатів. З 1969 по 1972 роки Н.О. Дзюбак навчалася в аспірантурі. Вона підготувала і видала більше 40 методичних розробок і наукових статей.

З 1966 року до 1982 року на кафедрі працювала старший викладач Катерина Яківна Дигас, яка брала активну участь у громадській та партійній діяльності кафедри. К.Я. Дигас вела навчальний курс меблевих товарів, розробляла методичні посібники з цієї групи товарів, опублікувала 15 наукових статей.

Важливий внесок у подальший розвиток кафедри слід зробив професор Петро Іванович Новодерьожкін, який працював на кафедрі з 1966 по 1969 років. Його невтомна енергія, прагнення робити якнайбільше, безмежний творчий потенціал і неординарні рішення відкривали студентам, багатьом аспірантам та викладачам нові напрями наукових пошуків, що збагатило кафедру новими науково-викладацькими кадрами, безліччю студентських науково-дослідних робіт і значно посприяли підвищенню авторитету кафедри та інституту серед наукових та навчальних закладів вищої школи країни. Ним було видано більше 200 публікацій, у тому числі підручників по текстильним, швейним, трикотажним товарам і лабораторних практикумів. П.І. Новодерьожкін установив зв’язки з ученими-товарознавцями ряду Європейських країн: НДР, Польщі, Угорщини, Болгарії, Франції. Він був організатором міжвузівських наукових і практичних конференцій з проблем товарознавства і матеріалознавства. Під його керівництвом успішно захистили дисертації на звання кандидата технічних наук 12 аспірантів, серед яких: Віра Сергіївна Баньківська, Григорій Федорович Пугачевський та ін. Багато його колишніх аспірантів працюють на кафедрі нашого університету і в інших ВНЗ країни.

Одним із найбільш авторитетних і поважних працівників був завідувач кафедри Євгеній Анатолійович Мірошніков (1969 – 1983), кандидат технічних наук, доцент. Багато позитивних рис його особистості, особливо енергійність, відповідальне ставлення до своїх обов’язків, вимогливість до себе і до підлеглих, любов до людей, високий творчий потенціал та широка ерудиція зумовили підйом кафедри на новий якісний рівень не тільки в межах інституту. Він значно розширив і поглибив зв’язки кафедри з іншими вузами країни.

Є.А. Мірошніков проводив активну науково-дослідну роботу, безпосередньо керував госпдоговірною темою по дослідженню захисних властивостей лакофарбового покриття на металевих поверхнях. Він підготував багато статей, монографій та видань по вступу в товарознавство і дослідження теплозахисних властивостей взуття та інших видів непродовольчих товарів. Він видав навчальні посібники: "Стандартизація і якість промислових товарів", "Сучасні методи оцінки споживчих властивостей товарів", "Теплові властивості матеріалів та виробів із них".

Слід відзначити аспірантів, у яких був науковим керівником Є.А.Мірошніков:

Кравченко В.М., кандидат технічних наук, доцент, був директором Вінницького торговельно-економічного інституту;

Зіміна Н.К., кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів;

Панасенко В.М., професор Бєлгородського кооперативного інституту.

Віра Сергіївна Баньковська, кандидат технічних наук, доцент працювала на кафедрі з 1967 по 1983 р. Фахівець високої кваліфікації, інтелігентний викладач, вона вела курс товарознавства текстильних, швейних, трикотажних товарів. Під час роботи на кафедрі вона видала багато методичних розробок для навчального процесу, неодноразово брала участь у роботі наукових конференцій професорсько-викладацького складу в різних ВНЗ країни в Києві, Львові, Донецьку, Москві. Була учасником Великої Вітчизняної війни.

Григорій Федорович Пугачевський працював на кафедрі з вересня 2000 року, доктор технічних наук, професор, академік Української технологічної академії, член президіуму УТА. Він підготував 15 кандидатів технічних наук, серед яких професори: І.С. Полікарпов і Ч. Атаев.

Крім цього, встановив зв’язки кафедри з Українською академією технології та дизайну. Г.Ф. Пугачевський видав багато практикумів і методичних посібників до лабораторних занять, мав авторські свідоцтва і патенти на цілий ряд наукових розробок, а також був членом Ради по захисту докторських дисертацій в КДТЕУ.

Зинаїда Макарівна Денисенко, старший викладач, працювала на кафедрі з 1971 до 1979 року. Вела курс взуттєвих товарів, видала навчальний посібник з взуттєвих матеріалів, методичні та наукові розробки.

Зоя Опанасівна Гриценко, кандидат технічних наук, доцент, на кафедрі працювала з 1966 року по 1997 рік. З 1969 по 1975 рік була деканом торговельного факультету заочного відділення. Це ерудований, енергійний викладач, яка займалася питаннями дослідження властивостей взуттєвих матеріалів. Багато статей було видано нею в наукових збірниках нашого університету, а також у ВНЗ Львова.

На кафедрі працював колишній директор Українського науково-дослідного інституту фарфоро-фаянсової і скляної промисловості, доктор технічних наук, професор Іван Іванович Мороз. Він вперше створив на кафедрі кабінет будівельних товарів, видав багато методичних посібників по цій групі. Володіючи великим науковим потенціалом, І.І. Мороз довгий час проводив практичну дослідну роботу і підготував цілу плеяду аспірантів, які успішно захистили дисертації і продовжують працювати на кафедрі та в інших вузах України:

  • Кисляк Надія Кирилівна, кандидат технічних наук, доцент;
  • Сіренко Світлана Олександрівна, кандидат технічних наук, завідувачка кафедри товарознавства та маркетингу, декан економічного факультету Вінницького торговельно-економічного інституту;
  • Чернавка Михайло Іванович, кандидат технічних наук, декан економічного факультету Кишинівського університету;
  • Порядкова Зоя Степанівна, кандидат технічних наук, доцент;
  • Васильєва Любов Яківна, кандидат технічних наук, доцент.

Ним видано 5 монографій з технології кераміки та більше 200 наукових статей.

Доцент Л.Я. Васильєва працювала на кафедрі з 1972 року по 1982 рік, створила і обладнала на кафедрі кабінет металогосподарчих товарів, написала і видала 15 статей і методичні посібники до вказаної групи товарів.

Зоя Степанівна Порядкова, кандидат технічних наук, доцент, працювала на кафедрі з 1967 р. по 1991 р. Це винятково відповідальний і цілеспрямований викладач, яка розробила і захистила дисертацію по керамічним товарам за 2 роки аспірантури. Сумлінний методист, яка розробила багато корисних методичних розробок по керамічним товарам. Її статті постійно друкувалися в наукових збірниках інституту та в спеціалізованих виданнях та журналах.

Борис Айзекович Гільман, кандидат технічних наук, доцент кафедри, 25 років, з 1 вересня 1969 року до 1 вересня 1994 року, був провідним викладачем товарознавства хімічних та парфумерно-косметичних товарів. Автор 8 упроваджених винаходів у галузі аналітичної хімії, технології шкіри та хутра, побутової хімії. Автор 140 друкованих наукових та навчально-методичних праць, у тому числі навчальних посібників з "Основ виробництва непродовольчих товарів", парфумерних, косметичних та спортивних товарів. Б.А. Гільман вів курси, "Теоретичні основи товарознавства", "Товарознавство взуття та хутра".

За дорученням кафедри вперше розробив і вів курси "Основи стандартизації, метрології та управління якістю" з застосуванням електронно-обчислювальних машин та "Основи виробництва непродовольчих товарів". Був незмінним керівником-організатором практики студентів кафедри, розробником програм та методичного забезпечення практичної підготовки фахівців. З 1974 р. очолив студентське наукове товариство інституту, нагороджений близько 25 грамотами та подяками ректорату. За роки роботи в інституті брав активну участь в спортивно-масових заходах як спортивний диктор; суддя в Олімпійських іграх – 80 у Москві, всесвітніх іграх "Дружба-84", чемпіонатах та кубках Європи, Радянського Союзу та України.

Анатолій Євгенович Мірошніков – один з кращих студентів першого набору в КТЕІ, з відзнакою закінчив інститут, а потім аспірантуру, успішно захистив кандидатську дисертацію. Наділений різноманітними талантами, широкою ерудицією, комунікабельний викладач, разом з цим він володів великими здібностями організатора. А.Є. Мирошніков завжди перебував у центрі інститутського життя, вмів правильно виділяти пріоритети і напрям пошуків у вдосконаленні навчального процесу і науково-дослідної роботи кафедри та факультету. З 1991 р. до 1999 р. він очолював деканат товарознавчого факультету, був ініціатором відкриття нових спеціальностей на факультеті:

- товарознавство та експертиза в митній справі;

- експертиза товарів та послуг.

А.Є. Мірошніков здійснював різноманітну наукову та методичну діяльність, готував до захисту докторську дисертацію. Тільки за період 1997 – 1999 р. написав і видав більше 20 наукових робіт, в тому числі монографія "Товарознавчі особливості новостворених іоногенних клеїв та матеріалів, отриманих з використанням плівкоутворюючих речовин". Його наукові роботи надруковано в зарубіжних збірках, а в 1997 році ним у співробітництві з групою вчених запатентований винахід. В останні роки свого життя А.Є. Мірошніков встановлював і поглиблював зв’язки з Європейськими країнами: Польщею (Краків, Познань, Гдиня), Австрією (Віденський економічний університет) та Бельгією. Він був також членом Міжнародного товариства технологій і товарознавства, першим президентом Українського товариства товарознавців. Анатолій Євгенович по-праву вважався улюбленцем всіх студентів і викладачів.

27.09.2013
Vita
4436
остання редакція 27.09.2021
437281