logo
Кафедра менеджменту
Кафедра менеджменту
logo
Кафедра менеджменту
img

Зведені результати захисту випускних кваліфікаційних робіт

менеджменту

Зведені результати захисту випускних кваліфікаційних робіт
студентів  спеціальності 073 «Менеджмент» (08.12 - 11.12.2020 р.)

Освітньо-
професійна програма

Допущено до захисту

Захищено проектів (робіт)

Не з’яви-
лися

Оцінка ЕК

Дипломів з відзнакою,
(%)

90-100 балів

75-89 балів

60-74 бала

1-59 балів

к-ть, осіб

%

к-ть, осіб

%

к-ть, осіб

%

к-ть, осіб

%

к-ть, осіб

%

денна форма навчання

Менеджмент персоналу

15

15

-

11

73,3

26,7

0

-

0

-

3

20,0

Торговельний менеджмент 7 7 - 0 - 4 57,1 3 42,9 0 - 0 -

Торговельний менеджмент (англ.)

9

9

-

4

44,4

5

55,6

0

-

0

-

4

44,4

Управління бізнесом ЕК №9 16 16 - 5 31,35 8 50,0 3 18,75 0 - 3 18,75

Управління бізнесом ЕК №10

9

8

1

2

22,2

4

44,4

2

22,2

0

-

2

22,2

Разом: 56 55 1 22 39,3 25 44,6 8 14,3 0 - 12 21,4

заочна форма навчання

Управління бізнесом
ЕК №9

10

10

-

3

30,0

3

30,0

4

40,0

0

-

0

-

Управління бізнесом ЕК №10 20 19 1 5 25,0 12 60,0 2 10,0 0 - 2 10,0
Разом: 30 29 1 8 26,7 15 50,0 6 20,0 0 - 2 6,7

02.12.2014
Vita
6092
остання редакція 22.12.2020
05865