logo
Кафедра економіки та фінансів підприємства
Кафедра економіки та фінансів підприємства
logo
Кафедра економіки та фінансів підприємства
img

Інформаційні пакети

економіки та фінансів підприємства

Освітній ступінь "бакалавр"

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

     спеціальність 051 «Економіка»

          спеціалізація «Економіка бізнесу»

          спеціалізація «Економіка торгівлі»

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

     спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

          спеціалізація «Корпоративні фінанси»


Освітній ступінь "магістр"

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

     спеціальність 051 «Економіка»

          спеціалізація «Економіка та безпека бізнесу»

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

     спеціальність 073 «Менеджмент»

          спеціалізація «Фінансовий менеджмент»

08.05.2018
849
1771
остання редакція 18.04.2019
849