logo
Кафедра економіки та фінансів підприємства
Кафедра економіки та фінансів підприємства
logo
Кафедра економіки та фінансів підприємства
img

Оголошеннявсі

Сілакова Ганна Віталіївна

економіки та фінансів підприємства

СІЛАКОВА ГАННА ВІТАЛІЇВНА

кандидат економічних наук, доцент
 

e-mail: h.silakova@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
Web of Science
Google Scholar
ORCID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ структура капіталу, інвестиції, інновації, контролінг, антикризове управління, економічна безпека підприємства, digital-технології в бізнесі, економічна діагностика підприємства
 
ДИСЦИПЛІНИ «Антикризове управління підприємством», «Фінансовий контролінг», «Digital-технології в бізнесі», «Економічна діагностика підприємства»
 
АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

доцент кафедри фінансів, 2013 р.
 

кандидат економічних наук, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», тема дисертації: "Джерела інвестиційної діяльності та формування їх структури на підприємствах кондитерської промисловості", 2010 р.
 

магістр за спеціальністю «Облік і аудит», Національний університет харчових технологій, 2004 р.
 

ДОСВІД РОБОТИ

доцент кафедри економіки та фінансів підприємства Державного торговельно-економічного університету МОН України, 2020 р. до цього часу
 

доцент кафедри економіки, обліку та фінансів Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій МОН України, 2018–2020 рр.
 

головний бухгалтер ТОВ «Люкс Вікна», 2017-2018 рр.
 

доцент кафедри фінансів Навчально-наукового інституту економіки і управління Національного університету харчових технологій МОН України, 2016–2017 рр.
 

доцент кафедри фінансів Національного університету харчових технологій МОН України,
2011–2016 рр.
 

старший викладач кафедри фінансів Національного університету харчових технологій МОН України, 2008–2011 рр.
 

асистент кафедри фінансів Національного університету харчових технологій МОН України, 2005–2008 рр.
 

бухгалтер підприємства оптово-роздрібної торгівлі ТОВ «Хелсбі», 2004-2005 рр.
 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Колективні монографії
Підручники з грифом МОН України
Навчальні посібники з грифом МОН України
Статті у наукометричних базах даних
Статті у закордонних виданнях
Статті у фахових виданнях


 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070967/070032-19 від 14.05.2019 р. Програма «Фінансовий аналітик»

University «Prof. Dr. Asen Zlatarov» Burgas (Bulgaria), 01.04.2020-30.06.2020, Сертифікат від 01.07.2020 №4580

Eastern European Center of Fundamental Researchers (EECFR, Prague, Czech Republic), 14 вересня – 02 жовтня  2020 року, Сертифікат № 2702

Курси підвищення кваліфікації Використання прикладного рішення "BAS: Управління торгівлею" з 18.01.2022 р. по 01.03.2022 р. Центр сертифікованого навчання ТОВ "Проком" Свідоцтво №CSO22-063 від 26.04.2022 р. Сертифікований курс Використання прикладного рішення "Управління торгівлею" Центр сертифікованого навчання ТОВ "Проком" Свідоцтво №2010073573743 від 26.04.2022 р.

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Член Громадської організації «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України», 2019 р. до цього часу
 

Член журі ІІ етапу конкурсу-захисту НДР Київської МАН України, 2021 р.

Керівник секції фінансів, грошового обігу і кредиту Київської МАН, 2021 р. до цього часу.

ХОБІ подорожі, саморозвиток, полювання на новий досвід

18.02.2021
433884
1295
остання редакція 30.05.2023
849