logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
img

Впевнений крок до опанування великих даних - Міжнародний науковий симпозіум «Big Data Analytics: моделювання та інформаційні технології»

цифрової економіки та системного аналізу

За ініціативою кафедри кібернетики та системного аналізу в залі засідань вченої ради 20 березня 2019 року відбувся Міжнародний науковий симпозіум «Big Data Analytics: моделювання та інформаційні технології».

Роботу міжнародного наукового симпозіуму відкрила перший проректор з науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук, професор Притульська Наталія Володимирівна, яка привітала учасників симпозіуму, підкреслила актуальність досліджень у галузі аналітики великих даних та побажала плідної творчої роботи науковому заходу високого рівня.  

У роботі симпозіуму активну участь взяли декан факультету обліку, аудиту та інформаційних систем Харченко Олександр Анатолійович та всі завідувачі кафедр факультету.

Модератором заходу виступив завідувач кафедри кібернетики та системного аналізу КНТЕУ, доктор економічних наук, професор Роскладка Андрій Анатолійович.

У пленарному засіданні та засіданні дискусійних платформ симпозіуму взяли участь 86 осіб із чотирьох країн, зокрема:

 • радник Міністерства інформаційної політики України;
 • викладачі та аспіранти кафедр кібернетики та системного аналізу, програмної інженерії та кібербезпеки, інформаційних технологій, туризму та рекреації, фінансів, економічної теорії та конкурентної політики, вищої та прикладної математики Київського національного торговельно-економічного університету;
 • викладачі закладів вищої освіти:
 • Європейський університет інформатики та економіки у Варшаві (Польща);
 • Вища школи економіки та менеджменту у Братиславі (Словаччина);
 • Американський університет культури та освіти, м. Бейрут (Ліван);
 • Центральноукраїнський національний технічний університету, м. Кропивницький;
 • Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України;
 • ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 • НТТУ «Київський політехнічний інститут»;
 • Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Національний авіаційний університет;
 • Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна;
 • Харківський національний університет радіоелектроніки;
 • Тернопільський національний економічний університет;
 • Хмельницький національний університет;
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 • Вінницький національний технічний університет;1
 • Криворізький національний університет;
 • Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова;
 • ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • Харківський державний університет харчування і торгівлі;
 • Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету;
 • Національна академія статистики, обліку та аудиту;
 • ВНЗ «Університет менеджменту освіти»;
 • Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
 • Льотна академія Національного авіаційного університету;
 • фахівці-практики провідних компаній з аналітичного консалтингу.

Тематика міжнародного наукового симпозіуму була присвячена актуальним питанням проблем і перспектив використання великих даних у найрізноманітніших галузях людської діяльності. Під час пленарного засідання та засідань дискусійних платформ симпозіуму жваве обговорення викликали доповіді:

 • Проблема аналізу соціальних медіа та способи її вирішення
 • Штучний інтелект у фінансовій сфері
 • Інформаційні технології в умовах діджиталізації фінансового сектору
 • Механізм інтелектуального аналізу даних у дослідженні соціально-економічних систем
 • Використання великих даних для підтримки розробників програмних продуктів
 • Інструменти бізнес-аналізу в сучасних автоматизованих системах обліку та управління
 • Big Data технології в соціальній сфері національної економіки.

Результати роботи Міжнародного наукового симпозіуму «Big Data Analytics: моделювання та інформаційні технології» сприятимуть посиленню діалогу та обміну досвідом між науковцями та практиками щодо використання інформаційних технологій та моделювання у вирішенні важливих проблем аналізу й ефективного використання великих даних.

22.02.2021
42718
138
остання редакція 22.02.2021
42718