logo
Кафедра технології і організації ресторанного господарства
Кафедра технології і організації ресторанного господарства
logo
Кафедра технології і організації ресторанного господарства
img

Юдіна Тетяна Іллівна

технології і організації ресторанного господарства

ЮДІНА ТЕТЯНА ІЛЛІВНА

доктор технічних наук, професор
професор кафедри технології і організації ресторанного господарства

гарант освітньо-професійної програми 2 рівня вищої освіти
«Крафтові технології»

e-mail: t.yudina@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
WebofScience
GoogleScholar
ORCID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

фундаментальні та прикладні дослідження у галузі технологій харчової продукції із заданими властивостями на основі вторинної молочної і рослинної сировини

ДИСЦИПЛІНИ

«Технології крафтових виробництв», «Ресторанна справа», «Концепції і ресторанний креатив», Науковий семінар «Інжиніринг харчових продуктів»

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • професор кафедри технології і організації ресторанного господарства, 2019 р.
 • доктор технічних наук, 05.18.16 «Технологія харчової продукції», тема дисертації: «Наукове обґрунтування технологій структурованої кулінарної продукції з використанням концентратів сколотин», 2016 р.
 • доцент кафедри організації громадського харчування, 2004 р.
 • кандидат технічних наук, 05.18.16 «Технологія продуктів харчування», тема дисертації: «Розробка молочно-білкового концентрату зі сколотин та його використання у технологіях продуктів харчування», 2001 р.
 • інженер-технолог, спеціальність «Технологія та організація громадського харчування» (ОС «спеціаліст»), Донецький інститут радянської торгівлі, 1984 р.
ДОСВІД РОБОТИ
 • професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2017 р. до цього часу.
 • доцент кафедри технології і організації ресторанного господарства  Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2014 – 2017 рр.
 • доцент кафедри технологій в ресторанному бізнесі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОН України, 2013 – 2014 рр.
 • доцент кафедри організації громадського харчування Донецького державного університету економіки і торгівлі МОН України, 2001– 2013 рр.
 • старший викладач кафедри організації громадського харчування Донецького комерційного інституту МОН України, 1994 – 2001 рр.
 • асистент кафедри проектування підприємств громадського  харчування Донецького інституту радянської торгівлі МОН України, 1986 – 1994 рр.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

https://knute.edu.ua/file/NzU4Nw==/bf7b548870695d15ed84cf84705f3a1d.pdf

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
 • Лист подяки голови Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації за сумлінну працю, вагомі досягнення у професійній діяльності та з нагоди Дня науки, 2019 р.
 • Лист подяки Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за особистий внесок у розвиток науки, забезпечення високого індексу цитування, публікацію статей у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, забезпечення інтеграції науки у світовий освітянський простір, 2018 р.
 • Почесна грамота управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм, досягнуті успіхи в науково-педагогічній діяльності, 2010 р.
 • Лист подяки Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОН України за високий рівень наукового керівництва, 2010 р.
 • Лист подяки Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОН України за високі показники у науково-дослідній діяльності, 2009 р.
 • Почесна грамота  Донецького державного університету економіки і торгівлі МОН України за сумлінну працю, вагомі досягнення у професійній діяльності, 2007 р.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • Онлайн тренінг для гарантів освітніх програм, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2021 р.
 • Курс навчальних вебінарів щодо знайомства з можливостями хмарних сервісів для організації дистанційного навчання «Початок та практика роботи у Microsoft Teams», 2020 р.
 • Програма стажування «Академічна доброчесність», Вищий Семінаріум Духовного Університету Кардинала Стефана Вишинського (Варшава, Польща),  2019 р. Certyficat  № DA-019-02 Stazu naukowego «Uczciwоsc akademicka».
 • Workshop «Modern Bakery» by David Michel Mizon, 2019 р.
 • Workshop «Modern Danish cuisine» by Knud-Erik Larsen, 2019 р.
 • The master class «Ottoman cuisine», «Food&Beverace», 2018 р.
 • The master class «Flavors of Baku», 2018 р.
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Член спеціалізованої вченої ради К 26.058.03 Національного університету харчових технологій МОН України, з 2019 р. до цього часу.
 • Член редакційної колегії збірнику наукових праць «Обладнання та технології харчових виробництв», ДонНУЕТ, Кривий Ріг, з 2018 р. до цього часу.
 • Запрошений рецензент міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки» КНТЕУ; ISSN: 1998-2666 (Print) 2616-6755 (Online), 2018 - 2020 рр.
 • Запрошений рецензент наукового журналу «Східно-Європейський журнал передових технологій» ISSN: 1729-3774 (Print), 2018 - 2020рр.
 • Член робочої групи з розробки стандартів вищої освіти, освітніх  програм за спеціальністю 181 «Харчові технології»
 • Керівник наукової держбюджетної кафедральної теми: «Технологія крафтових сирів з використанням нетрадиційної сировини», 2019 – 2022 рр.
 • Відповідальний виконавець  наукової держбюджетної  кафедральної теми: «Інноваційні технології харчових продуктів спеціального призначення» (номер державної реєстрації 0119U100296), 2019 - 2022 рр.
ХОБІ

подорожі, сучасне мистецтво, фуд-дизайн

24.02.2021
43220
930
остання редакція 08.07.2022
43505