logo
Кафедра технології і організації ресторанного господарства
Кафедра технології і організації ресторанного господарства
logo
Кафедра технології і організації ресторанного господарства
img

Наукова робота

технології і організації ресторанного господарства

Науково-дослідна діяльність кафедри технології і організації ресторанного господарства

Наукова діяльність кафедри технології і організації ресторанного господарства планується, організовується і здійснюється відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Прпо наукову і науково-технічну діяльність» та є невід’ємною складовою навчального процесу, її науковим підґрунтям. Планування та організація наукової роботи здійснюється з урахуванням персональних наукових інтересів викладачів кафедри, потреб університету та вимог бізнесу.

Стратегічними напрямами науково-дослідної роботи колективу кафедри є дослідження основних проблем забезпечення населення України високоякісними продуктами харчування з підвищеною поживною та біологічною цінністю шляхом розробки науково обґрунтованих технологій виробництва високоякісної харчової продукції, а також ресурсозберігаючих технологій харчової продукції спеціального призначення.

З огляду на воєнні реалії, відновлення економіки, розвиток та розбудову України у післявоєнний період пріоритетними напрямами досліджень наукового колективу кафедри є :

  • Розроблення технологій продуктів для дітей шкільного віку з особливими харчовими потребами.
  • Інноваційні технології продукції для військовослужбовців з особливими харчовими потребами.

За наведено тематикою подано 2 проекти наукових робіт для участі у конкурсі наукових проєктів МОН України на 2023 рік.

Отримано позитивне рішення грантового комітету Юхо Вайніо (Гельсінки) щодо фінансування (на 2023 р) спільного фінсько-українського проекту з участю в робочій групі завідувача кафедри, проф. Федорової Д.В на тему: «Study of children's food-related behavior disorder under conditions of stress caused by the war in Ukraine. Вивчення розладів харчової поведінки дітей в умовах стресу, викликаного війною в Україні»

Підготовлено заявку на конкурс міжнародного проекту за програмою Еразмус + Жан Моне (на 2023 р) на тему: «Implementation of European principles and experience in organizing healthy children's nutrition. Впровадження європейських принципів та досвіду організації здорового харчування дітей».

Виконання науково-дослідних тем

Щорічно на кафедрі виконуються науково-дослідні роботи, під час виконання яких формується навчально-методичне забезпечення дисциплін спеціалізацій, виконуються дисертаційні дослідження аспірантів кафедри, готуються наукові статті та монографії, зокрема:

  • «Технології харчової продукції оздоровчого та спеціального дієтичного призначення» (2023-2026 рр.)
  • «Ресурсозберігаючі технології харчової продукції спеціального призначення» (2019 – 2022 рр.)
  • «Інноваційні технології харчових продуктів спеціального призначення» (2019 – 2022 рр.)
  • «Технологія молочних продуктів з регульованим вуглеводним складом» (2021 – 2024 рр.)
  • «Розроблення інноваційних технологій борошняних і борошняних кондитерських виробів для спеціалізованих закладів ресторанного господарства» (2021 р.)
  • «Технологія структурованої кулінарної продукції та борошняних кондитерських виробів підвищеної поживної цінності» (2015 – 2019 рр.)
  • «Розробка продуктів і раціонів для харчування військовослужбовців в екстремальних умовах та при проведенні бойових дій з відривом від баз постачання» (2016 – 2017 рр.)
  • «Технології продукції ресторанного господарства підвищеної поживної цінності» (2015 – 2016 рр.)

Ініціатива викладачів кафедри в реформі шкільного харчування. Розроблення харчової продукції для здорового харчування дітей шкільного віку

Тематика науково-дослідних робіт, які виконувалися на кафедрі у 2022 році

Напрями наукових досліджень викладачів кафедри

Наукові публікації викладачів кафедри

Закордонне (міжнародне) стажування викладачів

Студентська наука

Лекції та профорієнтаційні зустрічі викладачів

Перелік об'єктів інтелектуальної власності

Профіль кафедри в Google Академія

Аспіранти кафедри


 

20.04.2013
guliya2005
8049
остання редакція 04.02.2023
43505