logo
Кафедра ресторанних і крафтових технологій
Кафедра ресторанних і крафтових технологій
logo
Кафедра ресторанних і крафтових технологій
img

Про кафедру

ресторанних і крафтових технологій

          

Здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, спроможних на основі сформованих у процесі навчання  загальних і спеціальних  компетентностей ефективно вирішувати завдання з розроблення та впровадження інноваційних, креативних ресторанних технологій, технологій спеціальних харчових продуктів, систем управління якістю ресторанних послуг, інвестиційно привабливих проектних рішень закладів ресторанного господарства.

НА КАФЕДРІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ:

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

181 Технологія та організація ресторанного бізнесу

181 Ресторанні технології та фуд-дизайн

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

181 Ресторанні технології та бізнес 

181 Крафтові технології 

ТРЕТІЙ ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

181 Харчові технології

Стратегічні цілі кафедри 


Найважливішим пріоритетом стратегічного розвитку кафедри є підготовка кваліфікованих фахівців для сфери харчових виробництв і ресторанного господарства за освітніми програмами на трьох рівнях вищої освіти, які володіють необхідними професійними компетенціями, здатні адаптуватись у бізнес-середовищі та вирішувати важливі виробничі та стратегічні завдання, що стоять перед регіоном і країною; здатні демонструвати інноваційність та самостійність у вирішенні професійних завдань відповідно до потреб суспільства, ринку праці та держави на засадах поєднання освіти з наукою та практикою.


Наша місія - навчати, досліджувати, розвивати та впроваджувати інновації.


 

19.04.2013
guliya2005
13901
остання редакція 03.06.2024
43505