logo
Кафедра ресторанних і крафтових технологій
Кафедра ресторанних і крафтових технологій
logo
Кафедра ресторанних і крафтових технологій
img

Освітні програми

ресторанних і крафтових технологій

Освітні програми кафедри ресторанних і крафтових технологій

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Інформаційний пакет

Дисципліни, що формують професійні компетентності

Можливі посади

Вступні випробування

Код/галузь знань: 18 ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Спеціальність: 181 Харчові Технології 

Освітня програма: Технологія та організація ресторанного бізнесу

Гарант ОП

Дисципліни, що формують професійні компетентності
Можливі посади

Правила прийому до ДТЕУ в 2024 році

Освітній ступінь "Бакалавр" на основі ПЗСО (вступ 2024)

Освітній ступінь "Бакалавр" на основі НРК5 (вступ 2024)

Спеціальність: 181 Харчові Технології 

Освітня програма: Ресторанні технології та фуд-дизайн

Гарант ОП

Інформаційний пакет

Дисципліни, що формують професійні компетентності

Можливі посади

Вступні випробування

Дисципліни, що формують професійні компетентності
Можливі посади

Правила прийому до ДТЕУ в 2024 році

Освітній ступінь "Бакалавр" на основі ПЗСО (вступ 2024)

Освітній ступінь "Бакалавр" на основі НРК5 (вступ 2024)

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Інформаційний пакет

Дисципліни, що формують професійні компетентності

Можливі посади

Вступні випробування

Код/галузь знань: 181 ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Спеціальність: 181 Харчові Технології 

Освітня програма: Ресторанні технології та бізнес

Гарант ОП

Дисципліни, що формують професійні компетентності
Можливі посади

Правила прийому до ДТЕУ в 2024 році

Вступ для здобуття освітнього ступеня "Магістр" 

Спеціальність: 181 Харчові Технології 

Освітня програма: Крафтові технології

Гарант ОП

Дисципліни, що формують професійні кометентності
Можливі посади

Правила прийому до ДТЕУ в 2024 році

Вступ для здобуття освітнього ступеня "Магістр"

28.05.2024
43505
268
остання редакція 03.06.2024
43505