logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

БАКАЛАВР на основі ПЗСО

Вступнику

З 1 липня реєстрація електронних кабінетів 

 

Спеціальні умови вступу

Увага! При поданні документів особисто в ДТЕУ необхідно мати копії всіх документів. Копії без оригіналів не приймаються.

З 03 липня до 18:00 10 липня (бюджет), з 03 до18:00 25 липня (виключно на контракт) - реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчі конкурсі для вступу на спеціальність 017 "Фізична культура і спорт" 

Подаються в електронній формі, заповненій вступником онлайн в особистому електронному кабінеті вступника, або ДТЕУ на підставі заяви, поданої вступником у паперовій формі

УВАГА! Право на складання співбесіди в ДТЕУ замість НМТ мають вступники, які відповідно до Розділу VIII Правил приому до ДТЕУ мають право на спеціальні умови вступу.

   з 11 липня до 18 липня (бюджет/контракт), до 31  липня (виключно на контракт)  

            проведення співбесід (дистанційно)

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІД

Дата проведення

Час проведення

Дисципліни

Посилання на ZOOM конференцію буде надіслано на електронну пошту після подання електронної заяви на участь у вступному випробуванні

І етап основної сесії (подання заяв на участь у співбесідах 03-10 липня)

(вступ на місця державного замовлення та/або на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

10-12 липня

09:00-17:00 (Дистанційно)

Українська мова, математика, історія України, англійська мова, німецька мова, французька мова, біологія, фізика, хімія, українська література, географія

13 липня

09:00-13:00 (Дистанційно)

15-18 липня

09:00-17:00 (Дистанційно)

ІІ етап основної сесії (подання заяв на участь у співбесідах 11-25 липня)

(вступ на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

20-31 липня

08:00-19:00

Дистанційно

Українська мова, математика, історія України, англійська мова, німецька мова, французька мова, біологія, фізика, хімія, українська література, географія

пп

11 липня та 18 липня (бюджет/контракт)29 липня (виключно на контракт) 

      проведення конкурсів фізичних здібностей (дистанційно)

Етап проведення

Дати подання електронних заяв на участь у конкурсі фізичних здібностей

Дата проведення

Час проведення

Місце проведення

Посилання на ZOOM конференцію буде надіслано в електронному кабінеті запрошенні під час підтвердження заяви

Основна сесія

І потік

(бюджет/контракт)

03-10 липня

11 липня

10:00; 14:00

Дистанційно

Основна сесія

ІІ потік

(бюджет/контракт)

18 липня

10:00; 14:00

Основна сесія

ІІІ потік

(виключно на контракт)

11-25 липня

29 липня

10:00

прпр

 З 19 липня до 18:00 31 липня - реєстрація заяв на вступ

Вступники подають заяви:

► в електронній формі через особистий електронний кабінет вступника, крім визначених у цьому пункті випадків;

► тільки в паперовій формі (у зв'язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника):

- у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвідкою на постійне проживання в Україні, та осіб, документованих посвідченням особи, яка потребує додаткового захисту, або посвідченням біженця;

- у разі подання іноземного документа про освіту;

- у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

- у разі подання заяви на вступ до встановлених цими Правилами прийому строків подання електронних заяв /роботи електронних кабінетів вступників;

- у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ДТЕУ.

Також, до кожної заяви потрібно додати мотиваційний лист — це документ, де за певною структурою та вимогами варто описати власні досягнення, а також навести аргументи, чим цікавить обрана професія та чому саме в ДТЕУ ви хочете її опановувати.

Вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу

► до п'яти заяв на місця державного замовлення та

► до п’ятнадцяти заяв за всіма джерелами фінансування

Зарахування на бюджет:

  • Не пізніше 05 серпня - оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування 
  • До 18:00 08 серпня -  виконання вимог для зарахування
  • Не пізніше 10 серпня -  зарахування

Зарахування на контракт:

  • Не раніше 09 серпня - надання рекомендацій для зарахування  
  • 10 серпня -  виконання вимог для зарахування
  • 12 серпня -  зарахування 

Не пізніше 17 серпня - переведення на вакантні бюджетні місця осіб, зарахованих на контракт

Додатковий набір на контракт – з 1 вересня до 31 жовтня

Виконання вимог до зарахування (розділ Х Правил прийому до ДТЕУ):

► підтвердження вибору місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в ДТЕУ.

► укладення договору про навчання в ДТЕУ між ДТЕУ та вступником (за участю батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників). Договір про навчання може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів.

► надання копій документів:

09.04.2024
Svetik
17510
остання редакція 09.07.2024
Svetik