logo
Кафедра психології
Кафедра психології
logo
Кафедра психології
img

Ванюшина Олена Феліксівна

психології

73

ВАНЮШИНА ОЛЕНА ФЕЛІКСІВНА

кандидат філософських наук, доцент
 

e-mail: olena.vaniushyna@gmail.com

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

ОRCID
ResearcherlD
Google Aкадемія 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ фундаментальні та прикладні соціальні дослідження в різних сферах функціонування суспільства,  конфлікти на макро та мікро рівнях та способи їх розв’язання, суспільні комунікації
 
ДИСЦИПЛІНИ «Конфліктологія та психологія ділового спілкування», «Психологія ділового спілкування», «Психологія іміджу», «Методологія та організація наукових досліджень», «Методика викладання в закладах вищої освіти»
 
АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

Вчене звання – доцент – 2003 рік
 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук – 1997 рік
 

Тема дисертації: «Специфіка моральнісного змісту міфології», спеціальність – 09.00.07 – етика
 

Аспірантура в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка на кафедрі «етика, естетика та теорія культури» - 1994 рік
 

Київський державний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет – 1990 рік
 

ДОСВІД РОБОТИ

З 2007 р. – доцент кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету
 

2006-2007 – доцент кафедри філософії і соціальних дисциплін Київського національного торговельно-економічного університету
 

2001-2004 – доцент кафедри філософії Національного університету харчових технологій, м. Київ
 

2000-2001 – завідуюча аналітичним відділом ТОВ «Бюро іміджевих технологій», м. Київ
 

1997-2000 – асистент кафедри соціології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ
 

1995-1996 – асистент кафедри філософії та культурології Державної академії легкої промисловості, м. Київ
 

1991-1994 – аспірантка філософського факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка
 

1990-1991 – соціолог, відділ соціологічних досліджень заводу «Реле та автоматика», м. Київ
 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

https://scholar.google.com.ua/citations?user=f2D34HQAAAAJ&hl=uk
 

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Почесна грамота Міністерства освіти та науки  - 2017 р.
 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Кафедра соціальних дисциплін Академії муніципального управління – 2012 р.
 

Інститут соціальної та політичної психології НАПНУ – 2015 р.
 

Східно-європейський інститут психології – 2018 р.
 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПНУ – 2020 р.
 

ХОБІ подорожі, історична література, документальне кіно

02.03.2021
433884
294
остання редакція 06.09.2021
40903