logo
Кафедра товарознавства та митної справи
Кафедра товарознавства та митної справи
logo
Кафедра товарознавства та митної справи
img

Золотарьова Оксана Григорівна

товарознавства та митної справи

ЗОЛОТАРЬОВА ОКСАНА ГРИГОРІВНА

кандидат технічних наук, доцент
доцент кафедри товарознавства та митної справи

e-mail: o.zolotarova@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Web of Science
Google Scholar 
ORCID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

митна справа, управління митними ризиками, класифікація товарів в міжнародній торгівлі, ринкові дослідження, товарознавство

​ДИСЦИПЛІНИ

“Товарна номенклатура ЗЕД”, “Митна безпека”, “Митна справа”, “Товарознавство”

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • доцент кафедри товарознавства та митної справи, 2020 р.
 • кандидат технічних наук, 05.18.08 “товарознавство непродовольчих товарів”, тема дисертації “Товарознавча оцінка просоченого силоксанами пористого природного каменю”, 2018 р.
 • товарознавець-експерт в митній справі (ОС «магістр»), Київський національний торговельно-економічний університет, 1999 р.
 • товарознавець-експерт в митній справі (ОС «спеціаліст»), Київський національний торговельно-економічний університет, 1999 р.
ДОСВІД РОБОТИ
 • доцент кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2019 р. до цього часу.
 • старший викладач кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2018 – 2019 рр.
 • асистент кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2016 – 2018 рр.
 • асистент кафедри товарознавства та укспертизи непродовольчих товарів Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2009 – 2016 рр.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

https://scholar.google.com.ua/citations?user=S_jOq1kAAAAJ&hl=ru

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
 • Лист подяки Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за особистий внесок у розвиток науки, забезпечення високого індексу цитування, публікацію статей у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, забезпечення інтеграції науки у світовий освітянський простір через міжнародні проекти та програми, 2018 р.
 • Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету за результативність профорієнтаційної та виховної роботи та з нагоди Дня факультету торгівлі та маркетингу, 2016 р.
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 • навчальна робота кафедри;
 • член групи забезпечення спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” спеціалізації  “Митна справа” (англомовна);
 • член групи самоаналізу спеціалізації  “Митна справа”;
 • профорієнтаційна робота;
 • наставник академічної групи;
 • методичне керівництво кабінету кафедри А-311 (Митна справа).
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • ITC SME Trade Academy Course “Introduction to the WTO Trade Facilitation Agreement". Certificate of achievement dated 24.04.2020.
 • Науково-педагогічне стажування за напрямом «Innovative technologies in education» в Katowice School of Technology (Вища технічна школа, м. Катовіце, Польща). Сертифікат №39/9/2018 від 26.09.2018р.
 • Підвищення кваліфікації в Державній фіскальній службі України, 2017р.
 • Навчання  у Вищій школі педагогічної майстерності КНТЕУ, 2012.

03.03.2021
43220
252
остання редакція 03.03.2021
43220