logo
Кафедра маркетингу
Кафедра маркетингу
logo
Кафедра маркетингу
img

Оголошеннявсі

Коноплянникова Маріанна Анатоліївна

маркетингу

КОНОПЛЯННИКОВА МАРІАННА АНАТОЛІЇВНА  

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри маркетингу 

e-mail: m.konoplyannykova@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Web of Science

Scopus
Google Scholar
ORCID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

ринкові дослідження, маркетинг, промисловий маркетинг, маркетингові дослідження

ДИСЦИПЛІНИ

 “Маркетинг”, “Маркетинговий аналіз”, “Промисловий маркетинг” 

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

  • доцент кафедри маркетингу, 2021 р.
  • кандидат економічних наук, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами», тема дисертації: "Управління маркетинговою діяльністю у сфері картографічних послуг", 2016 р.
  • асистент кафедри маркетингу та реклами, 2009-2016 р.
  • економіст-маркетолог (ОС «спеціаліст»), Київський політехнічний інститут «Національний технічний університет  України, 1999 р.

ДОСВІД РОБОТИ

  • доцент кафедри маркетингу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2019 р. до цього часу.
  • старший викладач кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2016 – 2019 рр.
  • асистент кафедри маркетингу та реклами  Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2009 – 2016 рр.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Публікації

Статті у фахових виданнях, матеріали конференцій

1.  Коноплянникова М. А. Формування маркетингової діяльності підприємства на засаді комунікативних технологій / М. А. Коноплянникова // Актуальні проблеми ринкової економіки. – 2009. – № 5. – С. 122–128.

2.  Коноплянникова М. А. Інформаційно-комунікаційні технології в картографії: рівень застосування / М. А. Коноплянникова // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 6. – С. 42–45.

3.  Коноплянникова М. А. Формування структури інформаційних потоків промислового підприємства в умовах глобалізації товарних ринків / М. А. Коноплянникова // Екон. вісн. НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка». – 2011. – № 8. – С. 358–362.

4.  Коноплянникова М. А. Генезис ринкових умов розвитку управління маркетинговою діяльністю підприємств у сфері картографічних послуг / М. А. Коноплянникова [Електронне видання «Ефективна економіка»] – 2014. – № 6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3101.

5.  Коноплянникова М. А. Фактори інтенсифікації розвитку маркетингової діяльності на ринку картографічних послуг / М. А. Коноплянникова // Глобалізація у сфері економіки та технологій : матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Чернівці, 26–27 квітня 2014 р.). – Чернівці, 2014. – С. 90–92.

6.  Коноплянникова М. А. Оцінка ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємств у сфері картографічних послуг / М. А. Коноплянникова // Ольвійський форум-2014: механізм формування і розвитку ринкової економіки : матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, (Миколаїв-Коблево, 16–18 травня 2014 р.). – Миколаїв-Коблево, 2014. – С. 90–92.

7.  Коноплянникова М. А. Особливості функціонування ринку картографічних послуг в умовах інтенсифікації дії факторів макросередовища / М. А. Коноплянникова // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку : матеріали ХІІІ Міжнар.наук.-практ. конф., (Чернівці, 24–25 травня 2014 р.). – Чернівці, 2014. – С. 90–92.

8.  Програма. Промисловий  маркетинг К.:Київ. нац. торг-екон. ун-т,  2012.

9.  Робоча программа. Промисловий  маркетинг К.:Київ. нац. торг-екон. ун-т,  2012.

10. Промисловий маркетинг Опорний конспект лекцій К.:Київ. нац. торг-екон. ун-т,  2013.

11.  Коноплянникова М. А. Управління маркетинговою діяльністю: поняття, принципи, підходи.  / М. А. Коноплянникова // Глобальні та національні проблеми економіки., 17 червня 2017 р.

12. Коноплянникова М. А. Маркетингова  збутова стратегія в умовах інтенсифікації конкуренції. / М. А. Коноплянникова // Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія та практика.  м. Полтава, Україна. 9 березня. 2019 р.

13. Коноплянникова М. А. Завдання вибору інформаційно-комунікаційних технологій. / М. А. Коноплянникова // Clobal Marketing: Аnalysis and challenges of our time. May 16-17, 2019, Batumi, Georgia. 2019 р.

12. Коноплянникова М. А. Задачі вибору  інформаційного забезпечення маркетингової діяльністю підприємств /М. А. Коноплянникова [Електронне видання «Ефективна економіка»] – 2020. – № 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7740

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

  • Курс ділової англійської мови, 2020 р.
  • Навчальний семінар щодо інформаційної трансформації освіти, Університет м. Верони (Італія), 2019 р.
  • Курс англійської мови з отриманням сертифіката B2, 2019 р.

ХОБІ

подорожі, спорт

06.03.2021
43220
2280
остання редакція 23.05.2024
43283