logo
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
logo
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
img

Мазаракі Наталія Анатоліївна

міжнародного, цивільного та комерційного права

МАЗАРАКІ НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

член Науково-консультативної ради при Верховному Суді
 

гарант ОПП «Міжнародне право» (магістр)
 

e-mail: n.mazaraki@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus

Google Scholar
ORCID
ResearcherID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

конкурентне право, альтернативні методи вирішення спорів, право ЄС

ДИСЦИПЛІНИ «Право внутрішнього ринку ЄС», "Конкурентне право", «Міжнародне спортивне право», "Право ЄС"
 
АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

професор кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права, 2021 р.
 

доктор юридичних наук, 12.00.01 «теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень», тема дисертації: "Теоретико-правові засади запровадження медіації в Україні", 2019 р.
 

доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права, 2018 р.
 

кандидат юридичних наук, 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України», 2005 р.
 

юрист (ОС «спеціаліст»), Київський національний торговельно-економічний університет, 2002 р.
 

ДОСВІД РОБОТИ

завідувач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2019 р. до цього часу
 

докторант Інститут законодавства Верховної ради України, 2015-2019 рр.
 

доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Київського національного торговельно-економічного університету, 2016 – 2019 рр.
 

доцент кафедри комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету, 2010-2016 рр.
 

старший викладач кафедри комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету, 2009 – 2010 рр.
 

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Заслужений юрист України, 2020 р.
 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

наукове стажування у Max Planck Institute for Innovation and Competition (Мюнхен, Німеччина, 2022-2024)

Certificate of the specialized educational course "Competition law, economics and policy" (USAID/FTC "Competitive markets" program and EU twinning project, 2021) 

Тренінг для тренерів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2019 р.

Тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти, Інститут вищої освіти НАПН України, 2019 р.

Навчальний семінар щодо розбудови інструментарію внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості, Університет Ліон 3 ім. Жана Муліна (Франція), 2018 р.

Professional development at European universities of Slovak republic «Strategic Partnership of Ukraine with EU Partnership in sphere of Education and Science». 09-12 April 2019 p.

Merkur Academy of Professional Education «Innovative on-line educational technologies in a global pandemic: non-formal education practices», 14 of September to the 16 October 2020

Merkur Academy of Professional Education «European Integration: Models of Students’ Practical Training», 14 of October to the 17 October 2020

University of Central Lancashire «Erasmus+ Staff Mobility Programme», 4th-9th July 2019

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

член Науково-консультативної ради при Верховному Суді, Постанова Пленуму ВС від 3 березня 2023 р №13

експерт Проекту Association4U з надання правової підтримки Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції в період інтенсифікації правового наближення до acquis ЄС

Виконавець Jean Monnet Module "Advocacy of European Rules of Competition" (2022-2024, 101047657 – AERC – ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH) 

 fellow of the European Law Institute

member of the Academic society of competition law ASCOLA

національний експерт проекту міжнародної технічної допомоги «Програма USAID «Справедливість для всіх»

експерт Проєкту Європейського Союзу «Підтримка реформ та цифровізації сектору юстиції в Україні (ПРАВО-JUSTICE III)

експерт проекту ЄС “CONSENT: ПІДВИЩЕННЯ В УКРАЇНІ РОЛІ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ З ФОКУСОМ НА МЕДІАЦІЮ

експерт проекту “MATRA. Strengthening the voice of mediators for quality services on dispute resolutions for communities in Ukraine” (2020-2022)

виконавець Проекту Еразмус+ «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог» (C3QA), 2016 – 2019 рр.

Член міжнародної експертної групи з акредитації освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти «Міжнародне право» в Університеті КАЗГЮУ ім.М.С.Нарікбаєва (Казахстан), 2019 р.

експерт Національного фонду досліджень України

член робочої групи Міністерства юстиції України із розробки проекту Закону України «Про медіацію» та «Про ратифікацію Конвенції ООН про міжнародні угоди про вирішення спорів за результатами медіації»

Виступи/участь у науково-практичних заходах

виступ на Міжнародній науково-практичній конференції "Принципи права: універсальне та національне в контексті глобалізаційних і євроінтеграційних процесів", Національний університет "Києво-Могилянська академія", 22 червня 2024 року на тему "Наближення конкурентного права до acquis ЄС: проблема правових трансплантатів".

виступ на INTERNATIONAL CONGRESS “TOWARDS A RESPONSIBLE DEVELOPMENT OF THE METAVERSE”, University of Alicante (Spain), 13-14 June 2024 на тему «Setting the Standards for Alternative Dispute Resolution (ADR) in the Metaverse»

11.03.2021
433884
5268
остання редакція 22.06.2024
40677