logo
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
logo
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
img

Примак Володимир Дмитрович

міжнародного, цивільного та комерційного права

ПРИМАК ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ

доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

член Науково-консультативної ради при Верховному Суді

e-mail: v.prymak@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus

Google Scholar
ORCID
ResearcherID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

цивільне, сімейне і житлове право, цивільно-правова відповідальність, взаємодія приватного і публічного права

ДИСЦИПЛІНИ

«Цивільне право» (I), «Цивільне право» (II)

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) на тему «Теоретичні проблеми відшкодування моральної шкоди на засадах справедливості, розумності й добросовісності» (2015)
 

ДОСВІД РОБОТИ

юрисконсульт, головний редактор наукового журналу, провідний науковий співробітник

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Перелік

 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (2019)
 

10.03.2021
433884
1941
остання редакція 29.08.2023
42241