logo
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
logo
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
img

Оголошеннявсі

Голубєва Вікторія Олегівна

міжнародного, цивільного та комерційного права

ГОЛУБЄВА ВІКТОРІЯ ОЛЕГІВНА

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права (за сумісництвом)
 

e-mail: v.holubeva@knute.edu.ua

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ міжнародне економічне право, міжнародне торговельне право, міжнародне митне право, міжнародне приватне право, правове регулювання зовнішньоекономічної діяльност
 
ДИСЦИПЛІНИ «Міжнародне торгово-економічне право», «Міжнародне приватне право»
 
АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

доцент кафедри міжнародного права, 2007 р.
 

кандидат юридичних наук, 12.00.11 «Міжнародне право», тема дисертації: «Міжнародно-правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності і національне законодавство України (нетарифний аспект)», 2005 р.
 

менеджер ЗЕД (ОС «магістр»), Українська академія зовнішньої торгівлі, 1999 р.
 

правознавець (ОС «спеціаліст»), Дніпропетровський державний університет, 1996 р.
 

ДОСВІД РОБОТИ

професор кафедри міжнародного та європейського права Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, з 2015 р. до цього часу
 

доцент кафедри міжнародного та європейського права Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, 2008-2015 рр.
 

доцент кафедри міжнародного права, старший викладач і викладач різних кафедр Української академії зовнішньої торгівлі та Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, 2002–2008 рр.
 

старший науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Української академії зовнішньої торгівлі, 1999–2002 рр.
 

юрисконсульт та головний юрисконсульт різних управлінь Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 1996-1999 рр.
 

викладач кафедри теорії держави та права і соціального управління Дніпропетровського державного університету, 1996–1997 рр.
 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 


 

Наукові фахові видання України (за останні 5 років)
Пвдручники, посібники, монографії (за останні 5 років)
Науково-популярні та/або консультаційні (дорадчі) та/або дискусійні публікації з наукової або професійної тематики (за останні 5 років)
НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Подяка Голови Київської міської державної адміністрації № 166648 від 30.05.2000 р.
 

Диплом І ступеня від Міністерства економіки України від 24.05.2005 р.
 

Почесна грамота від ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана» (Наказ КНЕУ від 18.11.2016 р. № 928-к.
 

Почесна грамота від ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» з нагоди Дня науки та за вагомий особистий внесок у розвиток науково-дослідної діяльності Університету (Наказ КНЕУ від 11.05.2018 р. № 359-к)
 

Подяка від ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» з нагоди Дня працівника освіти за великий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (Наказ КНЕУ від 03.10.2019 р. № 977-к)
 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Volyn Business Academy, під егідою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк, Україна), Українська Соціальна Академія (м. Київ, Україна), Університет Анджелікум (м. Рим, Італія). Сертифікат учасника Міжнародної короткострокової сертифікованої програми «Business Leadership» за курсом обсягом 56 годин (23-31.05.2016 р.)
 

Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль, Україна), Греко-українська магістерська програма МВА Teхнічного Освітнього Інституту Західної Македонії ( м. Козані, Греція), Науково-дослідний інститут Міжнародної асоціації світової політики і економіки (м. Берлін, Німеччина). Сертифікат про міжнародне науково-педагогічне стажування за темою «Імплементація європейського досвіду в систему вищої економічної та соціогуманітарної освіти України» обсягом 300 годин від 23.09.2016 р.
 

Університет Данубіус (м. Сладковічево, Словацька Республіка). Сертифікат Юридичного факультету Янко Єсенського Університету Данубіус про науково-педагогічне стажування на тему: «Юридична освіта в сучасному університеті: проектний підхід до організації роботи згідно з положеннями Європейських кваліфікаційних рамок (досвід Університету Данубіус)» за фахом «Юридичні науки» в обсязі 2 кредитів (60 годин), 22-24.03.2017 р.
 

Вища Школа Бізнесу – Національного-Луіс Університету (м. Новий Сонч, Республіка Польща). Сертифікат № WK41582016/1 від 23.06.2017 р. про міжнародне науково-педагогічне стажування на тему «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Вищій Школі Бізнесу – Національному-Луіс Університеті» (обсягом 108 годин)
 

Університет Марії Кюрі-Склодовської (Економічний факультет) та Люблінський науково-технологічний парк (м. Люблін, Республіка Польща), під егідою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк, Україна). Сертифікат про підвищення кваліфікації на тему «Освіта і наука без кордонів» у період 16.06-27.06.2017 р.
 

Люблінський науково-технологічний парк та Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща). Сертифікат про науково-педагогічне стажування на тему: «Юридична освіті майбутнього: перспективи та пріоритетні напрями наукових досліджень» за фахом «Юридичні науки» в обсязі 3 кредитів (108 годин), яке відбулося у період із 27.11.2017 р. по 01.12.2017 р.
 

Гуманітарно-природничий університет у м. Сандомир (Республіка Польща) . Сертифікат про науково-педагогічне стажування на тему «Заклади вищої освіти як середовище формування нового покоління правознавців» за фахом «Юридичні науки» в обсязі 3 кредитів (108 годин), яке відбулося 11-15.06.2018 р.
 

Куявський університет у м. Влоцлавек (Республіка Польща) - Сертифікат про науково-педагогічне стажування на тему «Юридична освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС» за фахом «Юридичні науки» в обсязі 5 кредитів (180 годин), яке відбулося 25.03.–05.04.2019 р.
 

Європейський університет Віадріна у м. Франкфурт-на-Одері (Федеративна Республіка Німеччина). Сертифікат № LSI-24214-VIA від 02.10.2020 про проходження науково-педагогічного стажування на тему «Сучасні підходи до організації навчального процесу для здобувачів юридичної освіти» за фахом «Юридичні науки», в обсязі 6 кредитів (180 годин), яке відбулося 24.08.–02.10.2020 р.
 

ХОБІ подорожі, читання

11.03.2021
433884
1131
остання редакція 11.03.2021
433884