logo
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
logo
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
img

Дерунець Наталія Олександрівна

міжнародного, цивільного та комерційного права

 МЕЛЬНИЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат юридичних наук, доцент,  доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права
 

e-mail:  melnychenko.n@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Google Scholar
Researcher ID
ORCID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ правове регулювання зовнішньої політики держави, захист зовнішньоекономічних інтересів держави
 
ДИСЦИПЛІНИ «Історія міжнародного права», «Міжнародне публічне право», «Міжнародне право навколишнього середовища», «Науковий семінар «Економічна дипломатія (правові аспекти)»
 
АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права, 2023 р.

кандидат юридичних наук, 12.00.11 «Міжнародне право», тема дисертації: «Статус торговельних представництв та місій у міжнародному праві (організаційно-правові питання)», 2019 р.
 

юрист-міжнародник (ОС «магістр»), Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, 2014 р.
 

політолог-міжнародник, перекладач з англійської мови (ОС «магістр»), Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2014 р.
 

ДОСВІД РОБОТИ

доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2020 р.
 

старший викладач кафедри міжнародного публічного права Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2018-2020 рр.
 

асистент кафедри міжнародного публічного права Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2017-2018 рр.
 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Перелік

 
НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за сумлінну працю, високий професіоналізм, досягнуті успіхи в науково-педагогічній діяльності, 2019 р.
 

Диплом лаурета премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва в номінації «наукові досягнення», 2019 р.
 

Лист-подяка ректора Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2017 р.
 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Онлайн тренінг «Експерт з акредитації освітніх програм», Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2020 р.
 

Тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2020 р.
 

Закордонне дистанційне стажування за темою «Наукова діяльність в дисциплінах юридичних наук з національної та європейської точок зору», Юридичний факультет Білостоцького університету (Польща), 2020 р.
 

Сертифікат Ради Європи за результатами участі в міжнародному навчальному семінарі «Culture of Peace: soft power for countering radicalisation and extremism among young people in Europe», Молодіжний центр Ради Європи у м. Будапешт (Угорщина) (2019 р.)
 

Підвищення кваліфікації в відділі міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2018 р.
 

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Експерт (спеціальність 293 «Міжнародне право») Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, з 2021 р.
 

ХОБІ подорожі, гірські лижі, сучасна художня література

11.03.2021
433884
1618
остання редакція 05.06.2023
42241