logo
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
logo
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
img

КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО

міжнародного, цивільного та комерційного права

081 «Право» 

ОС «БАКАЛАВР»
Освітня програма «КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО»


 

МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

Ми прагнемо до підготовки нової генерації юристів – практиків, котрі здатні комплексно здійснювати юридичний супровід підприємницької діяльності в різних галузях та на різних рівнях за новітніми європейськими та світовими стандартами.

Ми готуємо спеціалістів, котрі, не зважаючи на  швидкозмінне законодавство та постійну зростаючу конкуренцію на ринку юридичних послуг, будуть гнучкими до різного роду обставин, адаптивними до змін та конкурентоспроможними.

Наша мета не лише розширити та удосконалити розуміння абітурієнтів, надалі – студентів,  про комерційне право, його сферу застосування та можливості, котрі майбутні випускники отримають закінчивши освітню програму, а, найголовніше – підготувати унікальних, теоретично озброєних та практично натренованих, готових спеціалістів топового рівня в сфері комерційного права.

ЧОМУ освітня програма  «КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО» ніколи не втратить своєї актуальності, а, навпаки, стає більш популярною та затребуваною з кожним роком?

Ти можеш не бути власником бізнесу, але ти не можеш залишатись осторонь підприємництва, адже, воно оточує нас скрізь – щодня ми є його частинкою у різного роду правовідносинах : починаючи з купівлі ранішньої кави, прямуючи на роботу, обираючи заклад для обідньої перерви, заправляючи авто по дорозі додому.

Підприємництво не лише не стоїть на місці – воно розвивається глобальними кроками та видозмінюється в ногу світовій діджиталізації.

Та навіть у найскрутніші для нашої країни часи – статистичні данні підтверджують, що кожної хвилини в Україні реєструються в рази більше підприємців ніж припиняють свою діяльність.

Саме тому, необхідність висококваліфікованого та комплексного юридичного супроводу комерційної діяльності – це та ніша, в котрій завжди будуть затребувані випускники ОП «КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО» а ми допоможемо вам стати в цій галузі кращими.

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ (ПОСАДИ)

Юрист / юрисконсульт на підприємствах, що здійснюють комерційну діяльність; адвокат, який спеціалізується на вирішенні комерційних спорів, захисті корпоративних прав, банкрутстві суб’єктів підприємницької діяльності; керівник підприємства (установи, організації); суддя / помічник судді у господарських судах; нотаріус / помічник нотаріуса; арбітражний керуючий; державний / приватний виконавець, який спеціалізується на виконанні судових рішень господарських судів; бізнес-медіатор (комерційна медіація) та ін.

ПАРТНЕРИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ, ЗАЛУЧЕНІ ДО ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Національна асоціація адвокатів України; Рада адвокатів м. Києва; Міністерство юстиції України; Правобережний київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги; Дарницький районний суд м. Києва; Асоціація приватних виконавців України тощо.

ОСНОВНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
є предмети, які складають необхідну базову підготовку для майбутнього фахівця в напрямку «Комерційне право»: Конституційне право, Економічна теорія, Трудове право, Кримінальне право, Цивільне право, Цивільне процесуальне право; Право Європейського Союзу, Міжнародне публічне право, Міжнародне приватне  право, Договірне право, Фінансове  право, Господарське  право,  Господарське процесуальне право, Іноземна мова спеціальності, Критичне мислення та інші.

Щодня ми працюємо над якістю освітніх послуг та залучаємо до реалізації програми найкращих та найвпливовіших в даній галузі спеціалістів.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ  

 • Поєднання науковців і практиків, які беруть участь в освітньому процесі, гарантують вам спроможності застосування теоретичних знань в практичній діяльності вже в процесі навчання, що дасть можливість завжди бути на крок попереду інших спеціалістів – початківців.
 • Можливість самостійно обирати навчальні дисципліни для здобуття вузької спеціалізації- не лише вплине на підвищення конкурентоздатності на ринку праці, а й дозволить вам зрозуміти яка саме юридична ніша та напрямок вам ближчі.
 • Секторальні юридичні клініки для закріплення практичних навичок та наглядного застосування їх на прикладі «кейсів в реальному часі» зі справжніми клієнтами, що, також, навчить студентів знаходити підхід до клієнтів : дасть змогу практики в спілкуванні та впевненого формування себе як майбутнього спеціаліста.
 • Регулярні майстер-класи та тренінги відомих юристів-практиків, керівників юридичних фірм, адвокатів, суддів Верховного Суду, керівників та співробітників міністерств та відомств – допоможуть постійно зростати як майбутній спеціаліст.
 • Практична підготовка у партнерів ДТЕУ, в тому числі в судах, юридичних фірмах, адвокатів та адвокатських об’єднаннях,  юридичних підрозділах державних органів, комерційних організацій – допоможе вам не втрачати час на пошуки бази практики, а зразу ж потрапити до зацікавлених у вашому зростанні, як спеціаліста, професіоналів.
 • Надсучасна навчально-матеріальна база європейського рівня (зала судових засідань, комп’ютерні класи для роботи із реєстрами та юридичними документами, SMARТ-бібліотека, Центр медіації, коворкінги – все що тобі потрібно для якісного та комфортного навчання, в тебе вже в руках!
 • Регулярні опитування студентів з метою покращення та вдосконалення навчального процесу, «скринька довіри» котра працює «24/7» щоб кожен студент був почутий і студентські роки, проведені в нашій команді однодумців, були наповнені виключно позитивними емоціями.
 • Успішне складання ЄДКІ– наша спільна мета. Разом ми зможемо якнайкраще підготуватись до складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту, оскільки у нас вже створені всі необхідні умови для якісної підготовки.

Гарант освітньої програми кандидат юридичних  наук, доцент Нескороджена Лариса Леонідівна l.neskorodzhena@knute.edu.ua

 
 

Офіційна назва освітньої програми

«Комерційне право»

Освітній ступінь

Бакалавр

(Тривалість навчання – 3 роки 10 місяців)

Особливості освітньої програми

Орієнтована на комплексну професійну підготовку фахівців у сфері захисту прав суб’єктів господарювання та правового забезпечення господарської діяльності.

Наявність широкого комплексу вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін, яка забезпечує можливість поглибленої спеціалізації у різних сферах супроводження комерційної діяльності: страхування, захист прав споживачів, зовнішньоекономічна діяльність, виконавчий процес тощо.

Професійно орієнтована практична складова (практична підготовка, практикуми, правнича клінічна освіта), яка забезпечує набуття здобувачами реального первинного досвіду надання правничої допомоги, складання юридичних документів, участі в судових засіданнях.

Двотижнева практична підготовка впродовж третього року навчання та чотирьохтижнева практична підготовка впродовж останнього року навчання на підприємствах, установах організаціях, юрисдикційних державних органах, суб’єктів нотаріальної діяльності та адвокатури.

Вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням мінімальним обсягом 24 кредити ЄКТС

ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

-

Освітньо-професійна програма    


    081 «Право»

ОС «МАГІСТР»

Освітня програма   «КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО»


 

МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Новий освітній рівень – нові можливості.

Аналізуючи попит на спеціалістів в топових національних компаніях, можна стверджувати, що для працевлаштування однією з ключових вимог є – наявність освітнього ступеню магістра.

Навчання на магістратурі за напрямком «Комерційне право» зорієнтоване на поглиблення теоретичних знань та практичного досвіду, на розвитку креативних навичок та критичного мислення для випускників бакалаврату за даною освітньою програмою, а, також осіб, які вирішили перепрофілюватися з іншої професії на спеціаліста в комерційному праві, обираючи для магістратури новий напрямок.

Важливо пам’ятати, що, окрім вдосконалення свого професіоналізму та формування себе як всебічно розвиненого правознавця, закінчивши  магістратуру за ОП «Комерційне право» ви, також, отримаєте навички, які необхідні для майбутньої викладацької або наукової роботи. Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії.

Навчаючись на магістратурі, кожного дня, протягом всього навчального процесу – з вами за руку завжди йтимуть кращі теоретики та практики даної сфери – наші викладачі! Разом ми створимо новий рівень спеціалістів з комерційного права та допоможемо вам знайти ключі до дверей топових роботодавців України, а, також, ви пізнаєте лайфхаки для відкриття та успішного розвитку власної справи.

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ (ПОСАДИ)

Юрист / юрисконсульт на підприємствах, що здійснюють комерційну діяльність; адвокат, який спеціалізується на вирішенні комерційних спорів / захисті корпоративних прав / банкрутстві суб’єктів підприємницької діяльності; суддя / помічник судді у господарських судах; нотаріус / помічник нотаріуса; арбітражний керуючий; керівник підприємства (установи, організації); державний / приватний виконавець, який спеціалізується на виконанні судових рішень господарських судів; бізнес-медіатор (комерційна медіація) та інші.

ПАРТНЕРИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ, ЗАЛУЧЕНІ ДО ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Національна асоціація адвокатів України; Рада адвокатів м. Києва; Міністерство юстиції України; Правобережний київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги; Дарницький районний суд м. Києва; Асоціація приватних виконавців України тощо.

ОСНОВНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
є предмети, які зосереджені на поглибленій теоретичній та практичній підготовці фахівця з «Комерційного права», а також, на всебічному розвитку правознавця як учасника підприємницької діяльності в різних напрямках- від ораторського мистецтва до медіації: Комерційне право; Податкове право; Альтернативні способи вирішення спорів; Судове вирішення податкових спорів; Юридичне супроводження інвестиційних проєктів; Адвокатська діяльність; Школа прикладної юриспруденції (документальне супроводження діяльності юриста / медіаційні процедури / ораторське мистецтво / англійська мова у юриспруденції).

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ

 • Концентрація уваги на щоденному поглибленні теоретичних та вдосконаленні практичних навичок сучасного юриста шляхом поєднання різних форматів навчання  (Школа прикладної юриспруденції; семитижнева практична підготовка в судах, юридичних фірмах, адвокатських об’єднаннях,  юридичних підрозділах державних органів або комерційних організацій; професійно-практична підготовка за дуальною формою здобуття освіти).
 • Залучення до освітнього процесу представників вищих органів державної влади (Верховного Суду, Верховної Ради України, Міністерства юстиції України та ін.) і провідних юридичних компаній.
 • Надсучасна навчально-матеріальна база європейського рівня – все для того, щоб у вас просто не залишилось шансів не стати КРАЩИМ з КРАЩИХ спеціалістів (зала судових засідань, Центр медації, комп’ютерні класи, SMARТ-бібліотека, коворкінги – це все в твоєму розпорядженні для натхнення і практики).
 • Успішне складання ЄДКІ – наша спільна мета. Ти не наодинці – якщо ти частина нашої команди. Разом ми зможемо якнайкраще підготуватись до складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту, з тебе – бажання та наполегливість, з нас – всі умови для якісної підготовки.
 • Патронування студентів не лише під час, а й після закінчення навчання – максимальна підтримка з боку кафедри та партнерів програми щодо проходження стажування, практики та подальшого працевлаштування.

Гарант освітньої програми кандидат юридичних наук, доцент Тищенко Юлія Вікторівна  y.tyschenko@knute.edu.ua

Офіційна назва освітньої програми 

 «КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО» 

Освітній ступінь 

Магістр 

(Тривалість навчання – 1 рік 4 місяці) 

Особливості освітньої програми 

Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих дисциплін для набуття практичних навичок здійснення процесуальних дій, складання юридичних документів підвищеної складності у діяльності суб’єктів господарювання, включаючи міжнародну торговельно-економічну сферу.

Освітній компонент «Школа прикладної юриспруденції» забезпечує досягнення інтегральних результатів навчання для професійної діяльності шляхом опанування сучасними прийомами та методами, навичками самостійної роботи, оперативного реагування на зміни чинного законодавства, виховання потреби систематичного поновлення своїх знань та творчого їх застосування.

Семитижнева практична підготовка на підприємствах, установах організаціях, юрисдикційних державних органах, суб’єктів нотаріальної діяльності та адвокатури, третейських судах та арбітражі

ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

-

Освітньо-професійна програма    

Оновлена програма освітнього ступеню "Магістр" спеціалізації «Комерційне право»
 

19.05.2021
453766
7704
остання редакція 08.08.2023
433884