logo
Кафедра філософії, соціології та політології
Кафедра філософії, соціології та політології
logo
Кафедра філософії, соціології та політології
img

ПОЛІТОЛОГІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

філософії, соціології та політології

Кафедра філософії, соціології та політології

052 «Політологія»

ОС «БАКАЛАВР»

Освітня програма

«ПОЛІТОЛОГІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН»

МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Підготовка топ-спеціалістів у царині міжнародно-політичних відносин, які зможуть лобіювати інтереси України та впроваджувати міжнародні стратегії на національному рівні.

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ (ПОСАДИ)

  • фахівець в органах публічної адміністрації України (органах державної влади й місцевого самоврядування);
  • аналітик у міжнародних організаціях і редакціях ЗМІ;
  • консультант в апараті політичних партій, комерційних та громадських організацій, що здійснюють проєктну та інформаційну діяльність в сфері політики;
  • спеціаліст з PR;
  • науковий співробітник академічних та науково-дослідних організацій, пов’язаних з політологічною проблематикою.

ПАРТНЕРИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ, ЗАЛУЧЕНІ ДО ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Провідні політичні партії, неурядові організації та науково-дослідні установи. Зокрема: ГО «Фонд муніципальних реформ «Магдебурзьке право», ГО «Український центр вивчення міжнародних відносин», Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи, Інститут ядерних досліджень НАН України.

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (ПРЕДМЕТИ) ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Теорія політики; Історія політичних вчень; Теорія міжнародних відносин; Політичні системи та режими країн світу; Зарубіжна політологія ХХ-ХХІ століття; Партологія; Політична конфліктологія та теорія переговорів; Політичне лобіювання; Національні інтереси у світовій геополітиці та геоекономіці; Іноземні мови та інші.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ

  • Участь в освітньому процесі провідних практиків;
  • Поєднання двох напрямків: політології та міжнародних відносин для підготовки унікальних спеціалістів;

- Постійне оновлення (осучаснення) змісту освіти;

- Надсучасна навчально-матеріальна база європейського рівня (спеціалізовані лабораторії, комп’ютерні класи, SMARТ-бібліотека, численні коворкінги);

- Оволодіння інформаційними технологіями в професійній діяльності;

- Можливість отримання паралельно освіти за кордоном;

- Посилене вивчення іноземних мов;

- Насичене спортивне, громадське та культурне життя.

Адреса електронної пошти: kfs@knute.edu.ua

Гарант освітньої програми – кандидат політичних наук, доцент Міщенко Анна Михайлівна. email: a.m.mishchenko@knute.edu.ua

 

Спеціальність: «Політологія»

Офіційна назва освітньої програми

«ПОЛІТОЛОГІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН»

Освітній ступінь

Бакалавр

(Тривалість навчання – 3 роки  10 місяців)

Особливості освітньої програми

Міждисциплінарна та ґрунтовна підготовка фахівців у царині міжнародних відносин та історико-культурного, суспільно-політичного, етнонаціонального та соціально-економічного розвитку країн світу, з вивченням іноземних мов. Виробнича та політологічна практики забезпечують підготовку фахівців у реальному середовищі майбутньої професійної діяльності. У навчальному процесі використовуються новітні науково-практичні досягнення, реалізується системний підхід у формуванні змісту профільно-орієнтованих навчальних дисциплін.

ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обов’язкові компоненти ОП

Іноземна мова за професійним спрямуванням

24

Історія політичних вчень

6

Теорія держави і права

6

Філософія

6

Теорія політики

6

Теорія міжнародних відносин

6

Інформаційні технології в професійній діяльності

6

Політичні системи та режими країн світу

6

КР із політичних систем та режимів країн світу

Політична реліоналістика

6

Зарубіжна політологія ХХ-ХХІ століття

6

Партологія

9

Міжнародні відносини та світова політика

6

Політична конфліктологія та теорія переговорів

6

Зовнішня політика України

6

Міжнародне публічне право

6

Політичне лобіювання

6

Міжнародні організації

6

Теорія прийняття рішень в міжнародних відносинах

6

Міжнародні економічні відносини

6

Політична аналітика та прогнозування

6

Політичні комунікації

6

Національні інтереси у світовій геополітиці та геоекономіці

6

Електоральна політологія

4,5

Політичний менеджмент та маркетинг

4,5

Вибіркові компоненти ОП

Безпека життя

6

Громадські організації

6

Гуманітарна політика держави

6

Дипломатична та консульська служба

6

Дипломатичний та діловий протокол та етикет

6

Друга іноземна мова

6

Екологічна політика держави

6

Економічна теорія

6

Етнополітологія

6

Європейська інтеграція

6

Іміджологія

6

Інформаційні війни

6

Історія українського суспільства

6

Історія української культури

6

Конкурентна політика держави

6

Критичне мислення

6

Логіка

6

Масові комунікації

6

Медіапланування

6

Ораторське мистецтво

6

Політична еліта та лідерство

6

Політична етика

6

Політична культура та ідеологія

6

Релігієзнавство

6

Світова культура

6

Соціальне лідерство

6

Соціологія

6

Соціологія громадської думки

6

Соціологія міжнародних відносин

6

Соціологія політики

6

Статистика

6

Теорія зв'язків з громадськістю

6

Теорія та практика демократії

6

Тероризм і політика

6

Українська мова (за професійним спрямуванням)

6

Філософія політики

6

Практична підготовка

Практична підготовка 1

3

Практична підготовка 2

6

Атестація

Підготовка кваліфікаційної роботи та захист

6

Підготовка до атестації

3

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

 

14.07.2022
41571
1942
остання редакція 23.12.2022
41571