logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
img

Освітня програма «Комп'ютерне та математичне моделювання»

цифрової економіки та системного аналізу

Формула освітньої програми «Комп'ютерне та математичне моделювання»

Скачати інформаційний буклет освітньої програми "Комп'.ютерне та математичне моделювання" у форматі pdf 

Скачати освітньо-професійну програму "Комп'.ютерне та математичне моделювання" у форматі pdf 

Комп'ютерне та математичне моделювання – це прикладний науковий напрям, що забезпечує розроблення інтелектуальної компоненти створення сучасних програмних продуктів і комп’ютерних систем.

Навчання за освітньою програмою «Комп'ютерне та математичне моделювання» спрямоване на підготовку бакалаврів, які здатні формулювати та розв’язувати практичні задачі та комплексні наукові проблеми з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів математичних і комп’ютерних наук; розробляти математичні моделі, здійснювати математичне та комп’ютерне моделювання із застосуванням сучасних аналітичних, чисельних та комп’ютерних методів; створювати та експлуатувати відповідне наукомістке програмне забезпечення.

Програма фахової підготовки з комп’ютерного та математичного моделювання забезпечує студентам здобуття теоретичних знань та практичних умінь і навичок успішного використання фундаментальних і прикладних математичних методів, методів прогнозування, оптимізації та прийняття рішень, штучного інтелекту, машинного навчання, систем комп’ютерної математики та програмних засобів з використанням сучасних інформаційних технологій, розроблення та використання комп’ютерних і математичних моделей складних процесів, явищ та систем різної природи для розв’язання складних прикладних задач у різних галузях науки, техніки, економіці та фінансах, соціальній і політичній сферах, екології та безпеки, регіональному та національному господарстві, глобальних та локальних проблем суспільного розвитку.

Освітня програма з комп’ютерного та математичного моделювання максимально наближена до сучасних світових стандартів фахової освіти. Вже з першого курсу студенти одержують важливі фундаментальні знання та практичні навички математичного та комп’ютерного моделювання, створення та експлуатації сучасних програмних продуктів і комп’ютерних систем.

Конкурентні переваги навчання за освітньою програмою: сучасні технології навчання; навчання, що відбувається на реальних задачах; працевлаштування в кращих світових компаніях.

Випускники шкіл, які прагнуть фахово оволодіти засобами математичного та комп’ютерного моделювання та стати фахівцями, попит на яких неперервно зростає у всіх розвинених країнах світу мають чудову можливість здобути ступінь бакалавра з комп’ютерного та математичного моделювання на кафедрі цифрової економіки та системного аналізу Державного торговельно-економічного університету.

Напрямки діяльності випускників освітньої програми «Комп'ютерне та математичне моделювання»

  • використання фундаментальних і прикладних математичних методів, методів прогнозування, оптимізації та прийняття рішень, штучного інтелекту, машинного навчання, систем комп’ютерної математики та програмних засобів для розв’язання складних прикладних задач різної природи;
  • побудова, дослідження та застосування математичних моделей складних систем, явищ і процесів, що ґрунтуються на даних та на знаннях, та їх комп’ютерна реалізація;
  • здійснення математичного і комп’ютерного моделювання, аналізу та обробки даних, обчислювального експерименту, розв’язання формалізованих задач за допомогою спеціалізованих програмних засобів, універсальних та спеціалізованих мов програмування;
  • розроблення алгоритмів вирішення за допомогою спеціалізованих програмних засобів прикладних задач у різних галузях та сферах діяльності;
  • проектування, застосування і супроводжувати програмних засобів моделювання, прийняття рішень, оптимізації обробки інформації, інтелектуального аналізу даних;
  • розроблення алгоритмів та структури даних, проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних;
  • використання сучасних технологій програмування та тестування програмного забезпечення,
  • створення та експлуатація програмного забезпечення;
  • створення та використання сучасних інформаційних технологій проведення комп’ютерного моделювання та обчислювального експерименту, інтелектуального аналізу даних.

Основні дисципліни фахової підготовки: