logo
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
logo
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
img

міжнародного, цивільного та комерційного права

Атестація здобувачів  вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

   Протягом трьох робочих днів на кафедрі була проведена атестація здобувачів  вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 081 «Право», спеціалізації «Комерційне право» та «Цивільне право і процес», а також зі спеціальності 293 «Міжнародне право» заочної форми навчання. Засідання екзаменаційних комісій № 52, № 55 та № 60 проводилося з 14 по 16 лютого 2023 року.

   До складання кваліфікаційного екзамену було допущено 62 здобувача вищої освіти заочної форми навчання зі спеціальності 081 «Право» спеціалізації «Комерційне право», 21  –  зі спеціалізації «Цивільне право і процес», а також 18 здобувачів вищої освіти зі спеціальності 293 «Міжнародне право».

Здобувачі вищої освіти склали кваліфікаційний екзамен на належному рівні, а саме: були отримані наступні результати:

  • 081 «Право»:  відмінно – 22 особи; добре – 33 особи; задовільно – 28 осіб;
  • 293 «Міжнародне право»: відмінно – 2 особи; добре – 13 осіб; задовільно – 3 особи.

За результатами складання кваліфікаційного екзамену можна зробити висновок, що отримані здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» фахові компетентності відповідають стандарту вищої освіти.

Щиро вітаємо наших здобувачів вищої освіти і бажаємо успішного вступу до магістратури!

21.02.2023
42241
283
остання редакція 18.07.2023
443230