logo
Кафедра менеджменту
Кафедра менеджменту
logo
Кафедра менеджменту
img

Каталог грантів

менеджменту

Країна грантодавець

Опис фонду (організації)

Стажування в Данії або Австрію для молодих дослідників

Напрямки: політологія, право, міжнародні відносини.

Оплачуване стажування в розмірі 650 євро на місяць та проживання

Термін подачі заявки: 1 жовтня.

Ви вільно володієте англійською і цікавитеся дослідженнями в сфері міжнародних відносин, права і політології?

Їдьте до Відня або Копенгаген на піврічне стажування в секретаріаті Парламентської асамблеї ОБСЄ.

http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international

Стажування в Іспанії

Курси підвищення кваліфікації та стажування.

Оплачується 70% витрат.

Термін подачі заявки 30 вересня

Мадрид. Європейська школа економіки.

Курси менеджменту для всіх у кого є ступінь бакалавра.

Тривалість навчання 3 місяці і подальша стажування.

Навчання починається в січні на англійській мові.

http://www.europeanschoolofeconomics.com/scholarsh...

Дослідження в університетах США

Грант в 6000 доларів

Період: 10-12 місяців.

Грант не спрямовані на оплату публікацій або участі в конференціях. Учасники програми будуть займатися дослідженнями в університетах США від десяти до дванадцяти місяців в 2018 року.

Розмір гранту становить 6000 доларів, він надається тільки на майбутні дослідження. Проект повинен бути опублікований не пізніше ніж через місяць після закінчення програми.

Власникам грантів пропонується участь в одній з програм-колаборацій Американського філософського товариства - з Британською Академією або з Единбурзьким університетом.

Обидві програми тривають один-два місяці; учасники проведуть цей час в одному з партнерських університетів у Великобританії, займаючись своїм дослідницьким проектом.

вимоги: докторський ступінь або відповідні дослідження, які опубліковані.

Як подати заявку? На офіційному сайті заповнивши форму і подавши 2 рекомендаційні листи.

Листи пишуться на підтримку проекту, а не вченого і відправляються окремо.

Заявки до 2 жовтня 2017 року подаються при початку дослідження в лютому 2018 року.

При подачі заявки до 1 грудня 2017 року подаються приступлять до досліджень в квітні 2018 року.

https://amphilsoc.org/grants/franklin 

Польща

Фонд Королеви Ядвіги, заснований у 2002 році при Ягеллонському університеті, надає можливість молодим науковцям і аспірантам з країн Центральної і Східної Європи, держав колишнього Радянського Союзу і Балкан пройти наукове стажування у Кракові (Польща), терміном 1-2 місяці. Докладніше - http://www.bi.uj.edu.pl/en_GB/wlasne-fundusze-stypendialne/jadwiga

Міжнародний Вишеградський Фонд (The International Visegrad Fund – ІVF) заснований в Братиславі у червні 2000 року державами Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччина, Польща та Угорщина) з метою підтримки спільних проектів у галузях культури, освіти та науки. З 2005 року ІVF підтримує проекти за участю партнерів з України.

Програми підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду:

Вишеградська стипендійна програма: магістерська програма; програма для аспірантів і молодих науковців, віком до 35 років, які працюють над кандидатською дисертацією);

Гранти: підтримка університетів; програма малих і середніх грантів.

Докладніше - http://www.visegradfund.org/

США

Американська асоціація вищої освіти для жінок (American Association of University Women - AAUW) надає стипендії жінкам з різних країн світу для нав­чан­ня, або про­ведення досліджень у ви­щих навчальних закладах і установах США. Заснована у 1917 р., має близько 1000 відділень, налагоджено співпрацю з 500 вищими навчальними закладами світу. Щороку понад 200 жінок з різних країн здобувають гранти і стипендії асоціації. Докладніше - Збірник, ч. 7  “Американські стипендії, гранти” (виданий ГЛМНТС, к. 344 гол. корп.) або  http://www.aauw.org

Американські ради з міжнародної освіти та наукових досліджень (ACTR/ ACCELS) – це міжнародна неприбуткова організація, метою якої є підтримка розвитку освіти у всьому світі. Діяльність організації зосереджена на академічному обміні, професійному та дистанційному навчанні, розробці навчальних планів, наданні технічної допомоги, підтримці досліджень та інституційному розвитку. На сьогодні, Американські Ради є однією з провідних організацій США з питань освіти та міжнародного навчання, яка адмініструє понад 30 програм.

Докладніше - Збірка № 1 “Американські Ради з міжнародної освіти та наукових досліджень, Центр ім. Вудро Вільсона” (видана ГЛМНТС, к. 344 гол. корп.) або htpp:www.actr.org

Американська рада наукових товариств (American Council of Learned Societies) – це приватна неприбуткова організація створена в 1919 році з метою налагодження співпраці між науковими установами, товариствами, що працюють у галузі гуманітарних і соціальних наук. Напрями діяльності Ради - надання грантів і стипендій для проведення наукових досліджень у галузі гуманітарних і соціальних наук; фінансова підтримка організації наукових конференцій, створення нових наукових товариств, впровадження інновацій.

Докладніше - Збірка № 1 “Американські Ради з міжнародної освіти та наукових досліджень, Центр ім. Вудро Вільсона” (видана ГЛМНТС, к. 344 гол. корп.) або http://www.acls.org

Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) – це міжнародна неприбуткова організація створена у 1968 р. з метою покращення якості освіти, посилення впливу незалежних ЗМІ та сприяння розвитку громадського суспільства шляхом адміністрування інноваційних програм.  Чисельність організації – понад 500 професіоналів з різних куточків світу.

 Докладніше - Збірка № 1 “Американські Ради з міжнародної освіти та наукових досліджень, Центр ім. Вудро Вільсона” (видана ГЛМНТС, к. 344 гол. корп.) або http://www.irex.org/

 Представництво організації в Україні - irex.ua/ua

Міжнародний центр ім. Вудро Вільсона (Woodrow Wilson International Center) – заснований Конгресом США у 1968 році на честь президента Вільсона. Завданням Центру є сприяння співпраці політиків і науковців на національному і міжнародному рівнях. Центр підтримує дослідження у галузі гуманітарних і соціальних наук (зокрема з історії, політології та міжнародних зв’язків) шляхом надання стипендії, грантів, нагород.

Докладніше - Збірка № 1 “Американські Ради з міжнародної освіти та наукових досліджень, Центр ім. Вудро Вільсона” (видана ГЛМНТС, к. 344 гол. корп.) або http://www.wilsoncenter.org/

Корпорація IBM (International Buisness Machines Corporation) – найбільша транснаціональна корпорація у світі в галузі інформаційних технологій. Корпорація створена в 1911 р. як Computing-Tabulating-Recording Company шляхом об'єднання трьох компаній, які виготовляли перфокартні табулятори та іншу офісну продукцію, а з 1924 р. назву змінили на IBM. На сьогодні корпорація має 7 філій та 9 лабораторій в різних країнах світу. IBM виробляє та продає апаратне та програмне забезпечення, надає стипендії талановитим аспірантам з різних кра­їн світу, які працюють над розвитком, роз­роб­ленням і створенням інформаційних технологій у нау­кових дисциплінах і галузях знань (фундаментальних для розвитку інновацій), як комп’ютерні науки та інженерія, математичні науки, електро та машинобудування, хімія, матеріалознавство, фізика та економіка.

Докладніше –http://www.ibm.com/us/en/

Корпорація Карнегі (Carnegie Corporation) – один з найстаріших благодійних фондів США, заснований у 1911 році в Нью-Йорку на кошти Ендрю Карнегі з метою сприяння розвитку освіти, поширенню знань і налагодженню порозуміння. Корпорація надає гранти державним установам, університетам, громадським організаціям для виконання інноваційних проектів, які відповідають вимогам певної програми фонду, мають міжнародне спрямування і  є вагомими для суспільства.

Докладніше - http://carnegie.org/http://carnegie.org/

Фонд цивільних досліджень і розвитку (CRDF Global) -  громадська некомерційна організація, заснована в 1995 році Національним науковим фондом  США з метою сприяння міжнародній науково-технічній співпраці шляхом надання грантів, стипендій і технічних ресурсів для науковців і дослідників. Фонд розташований в Арлінгтоні (Вірджинія, США), має представництва в Україні (Київ), Казахстані (Алмата), Росії (Москва), Азербайджані (Баку, з 2010 року) та Йорданії (Амман, з 2010 року). Основні напрями діяльності Фонду в Україні - надання грантів науковцям для проведення досліджень у галузі прикладних і фундаментальних наук; надання грантів на придбання обладнання, підтримку комерціалізації технологій, проведення наукових конференцій і семінарів; сприяння інтеграції наукових досліджень і вищої освіти. Докладніше - http://www.crdf.org.ua/

Фонд Ендрю Меллона (Andrew W.Mellon Foundation) – неприбуткова організація створена у 1969 році шляхом об'єднання двох Фондів (Avalon Foundation та Old Dominion Foundation) з метою сприяння співпраці між установами США та інших країн світу, діяльність яких пов'язана з вищою освітою, інформаційними технологіями, культурою, мистецтвом, збереженням навколишнього середовища. На сьогодні фінансуються проекти у галузі екосистеми (особливо рослинної і наземної),  розвитку інновацій. Не фінансуються дослідження у галузі енергетики, глобального потепління. Докладніше -www.mellon.org

Фонд Форда (Ford Foundation) – американський благодійний фонд, створений для фінансування програм з підтримки демократії, подолання бідності, налагодження міжнародної співпраці та людського розвитку. Штаб-квартира фонду розташовується в Нью-Йорку. Докладніше - http://www.fordfoundation.org/

Центр HAVIGHURST (The Havighurst Center) створено при Університеті Маямі з метою налагодження співпраці та сприянню міждисциплінарних досліджень науковців з Росії, Східної Європи, Євразії та США. Центр щорічно надає стипендії молодим науковцям з різних країн світу для читання лекцій і проведення досліджень в Університеті Маямі (галузь досліджень - довільна (проте, щороку змінюється). Докладніше - Збірник, ч. 7  “Американські стипендії, гранти” (виданий ГЛМНТС, к. 344 гол. корп.) або http://www.units.muohio.edu/havighurstcenter/opportunities/postdoctoral.html 

Японія

Японське товариство сприяння науці (Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) на­дає можливість нау­ков­цям різних країн світу спільно з японськими колегами проводити дослідження у галузі гуманітарних, соціальних і природничих наук. Для українських науковців актуальними є:  програма стажувань для проведення досліджень в Японії;  докторська стипендійна програма для науковців. Однаковою умовою для кожної з програм є те, що кандидатури претендентів на здобуття стипендій подають до JSPS виключно японські науковці через керівників своїх університетів або наукових установ. Заявки, подані безпосередньо від іноземних науковців, або через дип­ло­ма­тичні представництва, до розгляду не приймаються. Докладніше -http://www.jsps.go.jp/english/programs/index.html або Збірник, ч. 9  “Міжнародні стипендії” (виданий ГЛМНТС, к. 344 гол. корп.)

Міжнародний фонд Мацуме (The Matsumae International Foundation), заснований у 1979 році, надає стипендії нау­ков­цям різних країн світу для проведення досліджень у наукових установах Японії. Стипендійна програма Фонду Докладніше - http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/ або Збірник, ч. 9  “Міжнародні стипендії” (виданий ГЛМНТС, к. 344 гол. корп.)

Фонд Японії (Japan Foundation) надає можливість науковцям і дослідникам (за винятком студентів і аспірантів) з країн Східної Єв­ро­пи, Близького Схо­ду та Африки проводити дослідження у галузі гуманітарних і соціальних наук в Японії. Програма інтелектуального обміну Докладніше - www.jpf.go.jp або Збірник, ч. 9  “Міжнародні стипендії” (виданий ГЛМНТС, к. 344 гол. корп)

Німеччина

Фонд Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt Stiftung) – один з най­­бі­ль­ших і найстаріших Фондів Німеччини, заснований у 1860 р. Завдання Фонду: стимулювання академічної співпраці між іноземними та німецьким науковцями; розвиток міжнаціонального культурного діалогу та сприяння науковій мобільності. Метою діяльності Фонду є надання стипендій і премій ви­сококваліфікованим науковцям з усього світу для про­ве­­дення дослід­же­нь (тематика досліджень – довільна) у Німеччині. Зокрема, стипендійні програми дають можливість науковцям, які перебувають на різних стадіях свого професійного становлення, проводити науково-дослідні проекти спільно з німецькими колегами. На сьогодні, стипендіатами стали 24 344 науковців (у тому числі 43 нобелівських лауреатів). Щороку Фонд спонсорує близько 2000 досліджень як в Ні­меччині, так і за кордоном. Можливості, які надаються Ф­ондом: стипендії;  дотації на книги та обладнання;  програма розвитку зв'язків з дослідницькими групами; подальше проведення досліджень у Німеччині та за кордоном;  участь у міжнародних конференціях у Німеччині; гумбольдтські колоквіуми та лекції; премії гумбольдтським випускникам за новаторські ідеї; Гумбольдт-клуби. !!! Головним і єдиним критерієм при наданні стипендій і присудженні премій є наукова кваліфікація претендента (наукові здобутки, наукові публікації у міжнародних журналах і виданнях, якість запропонованого дослідницького проекту). Докладніше - Бюлетень № 18 “Стипендії і премії Фонду Александра фон Гумбольдта” (виданий ГЛМНТС, к. 344 гол. корп.) або http://www.humboldt-foundation.de/web/start.html

Фонд Готліба Даймлера та Карла Бенца (Gottlieb Daimlerund Karl BenzStiftung) надає стипендії аспірантам для проведення досліджень і написання кандидатської дисертації у наукових установах Німеччини. Галузь досліджень і тематика робіт – довільна. Докладніше - http://www.daimler-benz-stiftung.de/cms/index.php?page=home_en

Фонд Герди Хенкель (Gerda Henkel Stiftung) – приватна організація, діяльність якої спрямована на підтримку наукових проектів, проведення наукових конференцій і надання стипендій німецьким та іноземним аспірантам, які проводять дослідження у галузі гуманітарних наук. Докладніше - http://www.gerda-henkel-stiftung.de/grants

Фонд імені Фріца Тіссена (Fritz Тhyssen Stiftung), заснований в 1959 році, є одним з перших великих приватних фондів Німеччини, діяльність якого спрямована на підтримку молодих науковців з різних країн світу (у формі стипендій) для проведення досліджень у вищих навчальних закладах і державних дослідницьких установах Німеччини. Також підтримується двостороння наукова співпраця університетів і дослідних центрів.

Галузь досліджень: історія, лінгвістика, філософія, релігієзнавство, археологія, естетика; економіка, політологія, право, соціологія; міжнародне співробітництво; природничі науки; образотворче мистецтво, культура. Докладніше - http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/

Канада

Національна науково-технічна дослідницька рада Канади (NSERC – Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada) – це державна організація федерального рівня, яка через систему грантів і програм підтримує науку та інноваційну діяльність в Канаді, а також сприяє зміцненню партнерських відносин між університетами, урядом і приватним сектором. Напрям діяльності: розвиток співпраці між канадськими дослідниками та їх колегами з інших країн шляхом надання можливості іноземним науковцям проводити дослідження в Канаді. Галузь досліджень - природничі та технічні науки. Докладніше - www.nserc-crsng.gc.ca

Канадський інститут українських студій заснований у 1976 році при Альбертському університеті. Діяльність інституту:

  • організація досліджень у галузі україністики або українсько-канадських зв’язків;
  • видання книг і наукових часописів;
  • розроблення матеріалів для україномовної освіти;
  • організація конференцій, лекцій і семінарів;
  • надання стипендій і дослідницьких грантів студентам і науковцям.

Серед стипендій та дослідницьких грантів, які надаються українцям є:

  • Стипендія Меморіального фонду ім. Івана Коляски (John Kolasky Memorial Endowment Fund);
  • Стипендія Вічного фонду ім. Родини Ремезів (Remeza Family Grants);
  • Дослідно-навчальні стипендії ім. Непораних (Neporany Doctoral Fellowship);
  • Дослідні дотації (Research Grants).

Докладніше –  www.ualberta.ca/CIUS/ 

12.02.2015
adv
14646
остання редакція 11.06.2018
42265