logo
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
logo
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
img

Головна сторінка

товарознавства, управління безпечністю та якістю

Вітаємо Вас на сторінці кафедри!

Основною метою роботи кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю є підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері товарознавства, оцінки безпечності та якості харчових продуктів, формування асортиментної політики торговельних підприємств, організації ефективної діяльності торговельних підприємств.

Профіль кафедри в інформаційно-пошуковій системі Google Scholar

    Запрошуємо Вас завітати до нашої сторінки на Facebook 

    Запрошуємо Вас до телеграм-каналу кафедри

  Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю (зав. кафедри - д.т.н., професор Ю.М. Мотузка) за спеціалізаціями «Категорійний менеджмент у ритейлі» (освітній ступінь «бакалавр», освітній ступінь «магістр»),  «Товарознавство і комерційна логістика» (освітній ступінь «бакалавр, освітній ступінь «магістр). Ми пропонуємо ретельно сплановані освітньо-професійні програми, які відповідають державному стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність».

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Освітній   ступінь

Конкурсні предмети

Тривалість навчання

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Категорійний менеджмент у ритейлі

Categorial Manegement in Retail

Бакалавр

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

3 роки 10 місяців

Товарознавство i комерційна логістика

Commodity science and commercial logistics

Бакалавр

1. Українська мова та література

2. Математика

 3. Історія України або     Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

3 роки 10 місяців

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Категорійний менеджмент у ритейлі 

Categorial Manegement in Retail

Магістр

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови

2. Фахове вступне випробування

1 рік 4 місяці

Товарознавство і комерційна  логістика

Commodity science and commercial logistics

Магістр

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови

2. Фахове вступне випробування

1 рік 4 місяці


Освітня програма «Категорійний менеджмент у ритейлі»

              

Переваги освітньої програми “Категорійний менеджмент у ритейлі”

1. Комплексний підхід, що передбачає  набуття компетентностей,  необхідних для виконання функцій комерційного директора, категорійного менеджера, товарознавця, менеджера з закупівлі товарів, маркетолога, логіста.   

2. Інтеграція науки, освіти та бізнесу щодо запровадження нових підходів до  управління торговельним підприємством з позиції  розгляду категорій товарів як окремих  бізнес-одиниць для  максимального  задоволення потреб споживачів та підвищення прибутковості підприємства. 

3. Практична спрямованість навчання щодо набуття  навичок з визначення асортиментної, цінової політики підприємств ритейлу, здійснення закупівельної діяльності, розвитку товарних категорій та ведення бізнес діяльності в сфері ритейлі.

4. Отримання практичного досвіду через залучення до проведення тренінгів, майстер-класів ТОП-менеджерів та провідних практиків бізнес-асоціацій  ритейлу.               

5. Проходження практики в провідних міжнародних та національних торговельних мережах.  

6. Розвиток професійних та корпоративних компетентностей шляхом забезпечення  практичної підготовки на основі бізнес-симуляції (інтерактивної моделі віртуального підприємства, що максимально наближена до реального підприємства торгівлі);          

7. Залучення  до наукової роботи, зокрема  участь у клубі “Start in Science”, розробці та реалізації власних проектів в безпосередній взаємодії та підтримці  практиків від ритейлу.                                                                                                                                                   

8. Долучення до суспільного життя університету  (участь у Всеукраїнському русі ”Молодь за права споживачів”, “ЕКО-клубі” та ін.).

Освітній ступінь

Бакалавр

Зміст освітньої програми

Бази практики

Провідні підприємства ритейлу України: ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет", ТОВ "Метро Кеш енд Кері  Україна", ТОВ "Сільпо-фуд", ТОВ "Епіцентр-К", ТОВ "Рітейл тренд"(Фуршет), ТОВ «ЕКО», ТОВ "ДЦ Україна", ТОВ "Лореаль Україна" та ін.

Можливості працевлаштування

категорійний менеджер, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, керівник відділу закупівлі, керівник відділу продажу, менеджер із асортименту товарів, менеджер  з питань якості та безпечності товарів, менеджер FMCG, менеджер ECR.

Освітній ступінь

Магістр

Зміст освітньої програми

Бази практики

Провідні підприємства ритейлу України: ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет", ТОВ "Метро Кеш енд Кері  Україна", ТОВ "Сільпо-фуд", ТОВ "Епіцентр-К", ТОВ "Рітейл тренд"(Фуршет), ТОВ «ЕКО», ТОВ "ДЦ Україна", ТОВ "Лореаль Україна" та ін.
Можливості працевлаштування

Фахівець згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 може займати наступні первинні посади:

● завідувач підприємства роздрібної торгівлі, завідувач відділу (у складі управління);

● директор з маркетингу, директор комерційний, директор з закупівель;

● начальник відділу збуту (маркетингу), начальник комерційного відділу, начальник відділу матеріально-технічного постачання, начальник складу ;     

● головний товарознавець;

  ● менеджер (управитель) з логістики, менеджер (управитель) з    постачання, менеджер (управитель) із збуту.
Освітня програма "Товарознавство і комерційна логістика"

Переваги ОП "Товарознавство і комерційна логістика"

  1. Комплексний підхід, що передбачає  набуття компетентностей,  необхідних для виконання функцій комерційного директора, товарознавця, менеджера з закупівлі товарів, маркетолога, логіста.
  2. Практична спрямованість навчання на вирішення завдань щодо раціоналізації етапів товароруху та формування оптимального ланцюга поставок, забезпечення переміщення та зберігання продукції і сировини для оптимізації витрат під час організації товароруху
  3. Ефективно організовувати діяльність торговельних підприємств, функціонування логістичних комплексів, девелоперських, транспортних та аутсорсингових компаній
  4. Вивчення ефективних форм та методів логістичного постачання безпечних та якісних товарів вітчизняних та закордонних виробників
  5. Можливість брати участь у конкурсі бізнес-проектів з подальшою їх реалізацією, майстер-класах, воркшопах, тренінгах провідних фахівців сфери торгівлі, бізнесу, логістики; виїзних екскурсіях на виробничі, логістичні  підприємства та заклади торгівлі для більш глибокого опанування навчальних дисциплін
  6. Проходження навчальної практики на провідних логістичних та торговельних підприємствах України
  7. Можливість розробляти практичні рекомендації по раціоналізації етапів товароруху, брати участь у міжнародних програмах подвійних дипломі,  займатися громадською діяльністю та брати участь у суспільному житті університету

Освітній ступінь

Бакалавр

Зміст освітньої програми

Бази практики

Торговельні мережі та логістичні  компанії: ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», ТОВ «РІТЕЙЛ ТРЕНД» (мережа магазинів «Фуршет»), ТОВ «Сільпо ФУД», ТОВ «Фора», ТОВ «ЕПІЦЕНТР К», ТОВ «ЗАММЛЕР Україна», ТОВ «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА», ПРАТ «ТОДЕФ».

Можливості працевлаштування

Інспектор з контролю якості продукції; інспектор державний з якості товару та торгівлі;  контролер якості; товарознавець; закупник; інспектор-товарознавець; контролер харчової продукції, фахівець з біржових операцій, агент торговельний, представник торговельний, торговець комерційний, промисловий, роз’їзний, технічний; організатор з постачання, зі збуту; інспектор торговельний, помічник керівника підприємства (установи, організації), помічник керівника іншого основного підрозділу, помічник керівника малого підприємства без апарату управління, мерчендайзер

Освітній ступінь

Магістр

Зміст освітньої програми

Бази практики Торговельні мережі та логістичні  компанії: ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», ТОВ «РІТЕЙЛ ТРЕНД» (мережа магазинів «Фуршет»), ТОВ «Сільпо ФУД», ТОВ «Фора», ТОВ «ЕПІЦЕНТР К», ТОВ «ЗАММЛЕР Україна», ТОВ «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА», ПРАТ «ТОДЕФ».
Можливості працевлаштування голова правління, директор (начальник) організації (дослідної, конструкторської, проектної), начальник управління, начальник відділу, завідувач підприємства роздрібної торгівлі, головний інспектор, головний державний інспектор, заступник директора департаменту  - начальник відділу, заступник начальника управління, начальник відділу, начальник відділу (у складі управління), начальник відділу (центральні органи державної влади), директор департаменту, головний експерт, головний товарознавець, керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості, директор малої торговельної фірми, керуючий магазином, комерсант, керуючий агенством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т.ін), менеджер  в оптовій торгівлі, менеджер в роздрібній торгівлі, менеджер з постачання, із збуту, менеджер систем якості, менеджер систем харчової безпеки, директор малого підприємства (транспортного, складського)  асистент, викладач вищого навчального закладу, фахівець – аналітик з дослідження товарного ринку, державний експерт, спеціаліст державної служби, експерт
Навчально-виховний процес забезпечують провідні фахівці в галузі товарознавства, серед яких 5 докторів та 8 кандидатів наук.

Потужний науково-педагогічний колектив кафедри постійно вдосконалює форми та методи навчання, використовує як традиційні форми, так і новітні методики викладання (ділові ігри, проблемні лекції, виїзні практичні заняття тощо). Колективом кафедри проводиться ґрунтовна та об’ємна організаційно-методична робота щодо впровадження інновацій у навчальний процес з метою модернізації освітнього процесу, прискорення інтеграції у міжнародний освітній простір.

 Навчання студентів проводиться за новітніми технологіями в аудиторіях та лабораторіях з використанням найсучаснішого обладнання. 

  

Кафедра є піонером серед споріднених навчальних закладів України щодо відкриття нових спеціальностей, спеціалізацій, забезпечення студентів сучасною навчально-методичною літературою. Колективом викладачів кафедри розроблено і затверджено  галузеві стандарти вищої освіти з галузі знань “Управління та адміністрування” освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр».

Професори кафедри є членами вчених, методичних рад КНТЕУ, факультету, ІВК, редакційно-видавничої ради, спеціалізованих рад із захисту дисертацій  при Київському національному торговельно-економічному університеті, Харківському державному університеті харчування і торгівлі, Львівській комерційній академії.

Окремим напрямом реалізації наукової компетенції викладачів кафедри є залучення до роботи по проведенню експертизи  законодавчих актів (Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”,  “Про внутрішню торгівлю”, “Про новітні харчові продукти”, "Про вищу освіту", Державної концепції України у сфері захисту прав споживачів та інших нормативних документів), участь у роботі технічних комітетів стандартизації (ТК 93, 97, 118), рецензування стандартів  на різні групи харчових продуктів.

Викладачі кафедри входять до складу галузевих дегустаційних комісійпроводять експертизи документації та зразків товарів на замовлення  підприємств, громадських організацій споживачів та засобів масової інформації.

ПАРТНЕРИ   ОСВІТНІХ   ПРОГРАМ