logo
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
logo
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
img

Головна сторінка

товарознавства, управління безпечністю та якістю

Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю (зав. кафедри - д.т.н., професор Ю.М. Мотузка) є випусковою та здійснює підготовку фахівців освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" освітньо-професійними програмами:

Навчання за освітньо-професійною програмою «Категорійний менеджмент в ритейлі» забезпечує набуття компетентностей, необхідних для формування асортиментної політики торговельного підприємства шляхом ведення закупівельної діяльності, вибору постачальників, виявлення потреб споживачів, планування поставок, розвитку товарних категорій та підвищення прибутковості підприємства.

Освітня програма спеціалізації дозволяє отримати комплексні знання щодо розробки асортиментної стратегії та політики торговельних підприємств, формування категорій товарів, оцінки та інтерпретації аналітичних даних, що процесу закупівлі та реалізації товарів, оптимального позиціонування товарної категорії, формування чіткої конкурентної стратегії, вибору маркетингової політики, оптимізації організаційної структури торгівельного закладу, оцінювання ефективності впроваджених заходів для стимулювання просування товарів.

Категорійний менеджер – це висококваліфікований фахівець, здатний виконувати функції товарознавця, менеджера по закупівлі товарів, мерчендайзера, маркетолога, логіста.

Фахові компетентності/результати навчання фахівців: виконання управлінських та координаційних функцій, пошук та налагодження контактів з постачальниками, проведення переговорів, моніторинг та аналіз особливостей ринку, прогнозування попиту на товари, організацій закупівель товару, розробка маркетингової стратегії та впровадження ефективних заходів стимулювання продажів категорій товарів.

Студенти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Товарознавство та комерційна логістика», отримують знання, необхідні для організації ефективної діяльності торговельних підприємств, функціонування логістичних комплексів, девелоперських, транспортних та аутсорсингових компаній. Навчання передбачає опанування основ забезпечення переміщення та зберігання продукції і сировини для оптимізації витрат під час організації товароруху та визначення критеріїв формування товарного асортименту.

Навчання за освітньо-професійною програмою  «Управління безпечністю та якістю товарів» забезпечує отримання знань, необхідних для формування і гарантування якості та безпечності товарів впродовж товароруху, розроблення, впровадження та підтримування функціонування систем управління якістю та безпечністю товарів, оцінювання їх ефективності та розроблення заходів для подальшого вдосконалення.

        

  Для отримання актуальних і свіжих новин щодо діяльності кафедри, приєднуйтесь до нашої сторінки у Фейсбук

Навчально-виховний процес забезпечують провідні фахівці в галузі товарознавства, серед яких 5 докторів та 19 кандидатів наук.

Потужний науково-педагогічний колектив кафедри постійно вдосконалює форми та методи навчання, використовує як традиційні форми, так і новітні методики викладання (ділові ігри, проблемні лекції, виїзні практичні заняття тощо). Колективом кафедри проводиться ґрунтовна та об’ємна організаційно-методична робота щодо впровадження інновацій у навчальний процес з метою модернізації освітнього процесу, прискорення інтеграції у міжнародний освітній простір.

 

Навчання студентів проводиться за новітніми технологіями в аудиторіях та лабораторіях з використанням найсучаснішого обладнання. 

  

Кафедра є піонером серед споріднених навчальних закладів України щодо відкриття нових спеціальностей, спеціалізацій, забезпечення студентів сучасною навчально-методичною літературою. Колективом викладачів кафедри розроблено і затверджено  галузеві стандарти вищої освіти з галузі знань “Управління та адміністрування” освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр».

Професори кафедри є членами вчених, методичних рад КНТЕУ, факультету, ІВК, редакційно-видавничої ради, спеціалізованих рад із захисту дисертацій  при Київському національному торговельно-економічному університеті, Харківському державному університеті харчування і торгівлі, Львівській комерційній академії. Проф. Притульська Н.В. і проф. Мотузка Ю.М. входять до складу Громадської ради при Державній інспекції України з питань захисту прав споживачівГромадської ради при Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

Окремим напрямом реалізації наукової компетенції викладачів кафедри є залучення до роботи по проведенню експертизи  законодавчих актів (Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”,  “Про внутрішню торгівлю”, “Про новітні харчові продукти”, "Про вищу освіту", Державної концепції України у сфері захисту прав споживачів та інших нормативних документів), участь у роботі технічних комітетів стандартизації (ТК 93, 97, 118), рецензування стандартів  на різні групи харчових продуктів.

Викладачі кафедри входять до складу галузевих дегустаційних комісійпроводять експертизи документації та зразків товарів на замовлення  підприємств, громадських організацій споживачів та засобів масової інформації.

Кафедра плідно співпрацює з Міністерством  розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Державною фіскальною службою України, Комітетом Верховної Ради України з питань економічного розвитку, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Торгово-промисловою палатою України, Українською асоціацією якості, Лігою виробників харчових продуктів, Асоціацією морозива та заморожених продуктів, НАК Акваресурси України, МСРОП «Південьрибцентр», Асоціацією «Укркондпром», торговельними мережами «Ашан», «Фуршет», «Новус», «Сільпо», «Фора» з метою обміну інформацією, консультування, проходження практики студентами та подальшого їх працевлаштування.

Представники кафедри входять до складу Міжнародного товариства товарознавців та технологів (IGWT),  активно співпрацюють з Всеукраїнською федерацією споживачівНДЦНСЕ «ТЕСТ»Українською асоціацією споживачів , ГО «Центр громадського представництва «Життя».

Викладачів кафедри як експертів постійно запрошують до зйомок телепрограм «Знак якості»  «Ранок з Інтером»  (телеканал «Інтер»), «Територія обману», «Ранок з 1+1» (телеканал 1+1), «Експерт на зв’язку» (телеканал «Ера»), «Абзац» (телеканал «Новий»)«Ранок з Україною» (телеканал «Україна»), «Правила життя»«Все буде добре» (телеканал СТБ), «Громадська приймальня»«Якісне життя» (телеканал «Київ») та ін.

  

Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю є ініціатором проведення низки заходів щодо актуальних проблем розвитку ринку за участю представників органів влади, громадських організацій,  науково-освітніх  установ, засобів масової інформації та громадськості, а також Міжнародного Консумерського фестивалю «Час діяти!».

Колектив кафедри активно співпрацює з колегами із навчальних закладів Польщі, Болгарії, Молдови, Білорусі та інших країн.

Викладачі кафедри постійно підвищують кваліфікацію у провідних закладах і підприємствах як реального сектора економіки, так і сфери науки і освіти, зокрема в Університеті Майямі штату Огайо та Університеті штату Луїзіана (США), Познанському економічному університеті (Польща), Інституті інформації для споживачів «Stiftung Warentest» (Німеччина),  Міжнародному інституті безпечності та якості харчових продуктів,  Бюро Веритас, ДП «Укрметртестстандарт», Торгово-промисловій палаті України, Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та ін.

Викладачі кафедри беруть активну участь у розробленні та удосконаленні системи управління якістю в КНТЕУ.

Науково-дослідна робота  є невід’ємною частиною діяльності кафедри. Наукові інтереси вчених кафедри охоплюють такі напрями, як управління якістю і безпечністю харчових продуктів, створення функціональних харчових продуктів для людей з високим фізичним та психоемоційним навантаженням, ентерального харчування, розроблення нових пакувальних матеріалів для харчових продуктів, удосконалення методів дослідження споживних властивостей товарів, методи ідентифікації та виявлення фальсифікації харчових продуктів тощо. 

Кафедра тісно співпрацює з іншими науково-дослідними установами: ДП «Укрметртестстандарт»,  НДІ фізичної культури і спорту, НДІ фітотерапії Ужгородського національного університету, ВАТ «УкрНДІ паперу», Інститут екогігієни і токсикології ім. Медведя, Інститут продовольчих ресурсів НААН України, Інститут картоплярства НААН України, Інститут агроекогології і природокористування НААН України, Інститут біохімії ім. Палладіна, Інститут гідробіології НАН України, Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України, Головним військово-медичним клінічним центром та ін.

Розробки кафедри впроваджуються на вітчизняних підприємствах харчової промисловості, зокрема, ТОВ «ДелМас ЛТД», ТОВ «Дисконт», ГК «Нові продукти», ПАТ «Яготинський маслозавод», ПАТ «Євпаторійський рибзавод», ТОВ «Рибопереробний завод «Плеяди», ПП «Дригало», ПП «Марина», ПАТ «Вінтер» та ін.

Результати науково-дослідної діяльності кафедр використовуються в навчальному процесі для підготовки та впровадження нових дисциплін.

Дбаючи про оновлення та підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів,  на кафедрі навчаються аспіранти за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів. 

23.04.2013
guliya2005
10253
остання редакція 16.10.2020
41458