logo
Кафедра фінансового аналізу та аудиту
Кафедра фінансового аналізу та аудиту
logo
Кафедра фінансового аналізу та аудиту
img

Головна сторінка

фінансового аналізу та аудиту

Ми у Facebook: офіційна сторінка кафедри фінансового аналізу та аудиту 

Ми в Instagram: офіційна сторінка кафедри фінансового аналізу та аудиту.

Якщо ви в чесності моїй засумнівались
або у вмінні вести справи,
то запросіть найточніших аудиторів,
нехай пред’являть мені докази.


В. Шекспір, Життя Тимона Афінського,
акт ІІ сцена ІІ

Кафедру фінансового аналізу та аудиту було створено у 1985 р. Вона є випусковою для студентів зі спеціальності «Облік і оподаткування»:

 • за ступенем вищої освіти «бакалавр» (за спеціалізацією «Фінансовий контроль та аудит»);
 • за ступенем вищої освіти «магістр» (за спеціалізаціями «Фінансовий контроль та аудит» та «Фінансова аналітика»).

Можливе продовження навчання в аспірантурі та докторантурі.

Освітній ступінь Галузь знань Спеціальність Спеціалізація
Бакалавр Управління та адміністрування Облік і оподаткування Фінансовий контроль та аудит
Магістр Управління та адміністрування Облік і оподаткування
 • Фінансовий контроль та аудит
 • Фінансова аналітика

Аспірантура

Докторантура

Управління та адміністрування Облік і оподаткування Облік і оподаткування

Спеціалізація «Фінансовий контроль та аудит» (освітні рівні "Бакалавр", "Магістр") та спеціалізація «Фінансова аналітика» (освітній рівень "Магістр") спеціальності 071 "Облік та оподаткування" акредитовані Chartered Institute of Management Accountants (CIMA, Привілейованим Інститутом Управлінських Бухгалтерів, Великобританія, Лондон)

Кафедра фінансового аналізу та аудиту здійснює підготовку фахівців відповідно до укладених угод із Міністерством закордонних справ України, Рахунковою палатою України, Державною аудиторською службою України, міжнародними та національними аудиторськими та консалтинговими компаніями. Налагоджено співробітництво з понад 50 провідними суб’єктами господарювання.
Головні стекголдери кафедри фінансового аналізу та аудиту: Рахункова палата України, Державна аудиторська служба України, Інститут внутрішніх аудиторів України, ТОВ «Мідленд Девелопмент Україна», міжнародні аудиторські фірми: «Ernst&Young», «Грант Торнтон Легіс», «Бейкер Тіллі Україна», Russell Bedford RCG, «Ентузіаст-Аудит», «Альта», «Київська Аудиторська Служба», «Азов Трайд Компані Лімітед», «Капітал Груп», консалтингова компанія «Голден Траст», ТОВ «КВ АЙТІ СОЛЮШН», ТОВ «ОЛАМ Україна» та ін.
Кафедра фінансового аналізу та аудиту забезпечує працевлаштування випускників за спеціалізаціями відповідно до підписаних договорів та меморандумів. Навчання студентів здійснюється за сучасними навчальними планами, а комплекс профілюючих дисциплін ґрунтується на авторських методичних розробках.
Науково-педагогічний склад кафедри фінансового аналізу та аудиту сформований із високоосвічених фахівців. 100 % викладацького складу кафедри мають наукові ступені доктора та кандидата економічних наук. Значний практичний та науковий досвід роботи багатьох викладачів надає можливість здійснювати ефективне керівництво науковою роботою студентів, забезпечувати навчальний процес високоякісною методичною літературою, впроваджувати в нього різноманітні форми і методи, які дозволяють випускникам здобути ґрунтовні знання з базових дисциплін, розширити світогляд, вивчаючи світовий досвід, оволодіти професією на високому рівні та набути визнання своїх колег.

Характеристика

Спеціалізація «Фінансовий контроль та аудит» (ступінь вищої освіти «бакалавр») та спеціалізації «Фінансовий контроль та аудит» і «Фінансова аналітика» (ступінь вищої освіти «магістр»)

Напрями діяльності

 • обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством;
 • аудит оподаткування;
 • надання аудиторських послуг (відокремлено, аутсорсинг, ко-сорсинг);
 • аудиторське забезпечення M&A (злиття та поглинання);
 • бізнес-аналіз;
 • оцінка стану фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання;
 • виконання завдань з надання впевненості та погоджених процедур (фінансової та нефінансової інформації);
 • відновлення бухгалтерського обліку;
 • внутрішній (внутрішньогосподарський) контроль;
 • державний фінансовий контроль;
 • моніторинг та перевірка публічних закупівель;
 • фінансовий корпоративний контроль;
 • внутрішній аудит;
 • державний аудит;
 • Дью Дилідженс (Due Diligence);
 • економічний експериментальний аналіз;
 • комплаєнс-аудит,
 • консалтинг суб’єктів господарювання з питань обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; 
 • організація інформаційно-аналітичного забезпечення операційного, фінансового, стратегічного та інвестиційного менеджменту суб’єкта господарювання;
 • прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • розробка методів та моделей прийняття управлінських рішень;
 • стратегічний аналіз;
 • судова економічна експертиза;
 • фінансовий аналіз діяльності суб'єкта господарювання;
 • фінансовий моніторинг;
 • фінансовий та управлінський облік;
 • корпоративний аналіз та аудит;
 • підготовка до ІРО;
 • аналіз та аудит проектів, в т.ч. інвестиційних;
 • внутрішні фінансові розслідування (форензік, форензік-аудит);
 • науково-дослідна та педагогічна діяльність;
 • антикорупційний аудит.

Сфери майбутнього працевлаштування

 • Аудитор, внутрішній аудитор
 • Аналітик ринків
 • Асистент аудитора
 • Бухгалтер, головний бухгалтер
 • Бізнес-аналітик
 • Державний аудитор, державний внутрішній аудитор
 • Директор аудиторської фірми
 • Діджітал-аудитор
 • Економіст
 • Економіст з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності
 • Завідуючий фінансовим, економічним, плановим, аудиторським відділом (підрозділом)
 • Інформаційний аналітик
 • ІТ-аудитор
 • Керівник відділу фінансових розслідувань (форензік)
 • Керівник служби внутрішнього аудиту
 • Керівник фінансового, бухгалтерського, економічного, та адміністративного підрозділів
 • Консультант з економічних питань
 • Консультант з податкового планування
 • Консультант з управління ризиками
 • Консультант по корпоративним фінансам
 • Консультант у сфері інвестицій та ринків капіталу
 • Контролер
 • Контролер-ревізор
 • Податковий едвайзер
 • Помічник аудитора
 • Приватний підприємець
 • Ревізор
 • Ревізор-інспектор податкової служби
 • Фінансовий аналітик
 • Фінансовий директор
 • Фінансовий інспектор
 • Фінансовий консультант

17.04.2013
JuliaGajdaj
10374
остання редакція 21.02.2020
454201