logo
Кафедра фінансового аналізу та аудиту
Кафедра фінансового аналізу та аудиту
logo
Кафедра фінансового аналізу та аудиту
img

Головна сторінка

фінансового аналізу та аудиту

Міжнародна акредитація СІМА освітніх програм кафедри

(кафедра нагороджена за внесок у професію)

           

                                                             Якщо ви в чесності моїй засумнівались 
                                                             Або у вмінні вести справи -                                                                                       Запросіть найточніших аудиторів, 
                                                             Нехай пред’являть мені докази.
                                                                                                                  В. Шекспір 

  

Аудит - твій шлях до успіху! 

Фінансова аналітика - твої можливості!

Діджитал аудит та аналіз - твоя перспектива! 

Кафедру фінансового аналізу та аудиту було створено у 1985 р. Вона є випусковою для студентів зі спеціальності «Облік і оподаткування» освітніх програм  Облік, оподаткування та аудитФінансовий контроль та аудит, Діджитал аудит та аналіз, Фінансова аналітика 

                                 

                                                           

                                                       


 

Освітній ступінь

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Бакалавр

Управління та адміністрування

Облік і оподаткування

Облік, оподаткування та аудит

Фінансовий контроль та аудит (вступ на 3 курс)

Діджитал аудит та аналіз (вступ на 3 курс)

Магістр

Управління та адміністрування

Облік і оподаткування

Фінансовий контроль та аудит

Діджитал аудит та аналіз

Фінансова аналітика

Доктор філософії

(зразкова акредитація Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти)

Управління та адміністрування

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

          

Освітня програма «Фінансовий контроль та аудит» (освітні ступені "бакалавр", "магістр") та освітня програма «Фінансова аналітика» (освітній ступінь "Магістр") спеціальності 071 "Облік та оподаткування" акредитовані Chartered Institute of Management Accountants (CIMA, Привілейованим Інститутом Управлінських Бухгалтерів, Великобританія, Лондон).

Напрями діяльності та сфери працевлаштування

  Кафедра фінансового аналізу та аудиту здійснює підготовку фахівців відповідно до укладених угод із Міністерством закордонних справ України, Рахунковою палатою, Державною аудиторською службою України, міжнародними та національними аудиторськими та консалтинговими компаніями. Налагоджено співробітництво з понад 50 провідними суб’єктами господарювання. Кафедра  забезпечує підготовку слухачів за програмами підвищення кваліфікації Інституту вищої кваліфікації.
   Головні стекголдери кафедри фінансового аналізу та аудиту: Рахункова палата, Державна аудиторська служба України, Інститут внутрішніх аудиторів України, ТОВ «Мідленд Девелопмент Україна», міжнародні аудиторські фірми: «Ernst&Young», «Грант Торнтон Легіс», «Бейкер Тіллі Україна», Russell Bedford RCG, «Ентузіаст-Аудит», «Альта», «Київська Аудиторська Служба», «Азов Трайд Компані Лімітед», «Капітал Груп», консалтингова компанія «Голден Траст», ТОВ «КВ АЙТІ СОЛЮШН», ТОВ «ОЛАМ Україна» та ін.
Кафедра фінансового аналізу та аудиту забезпечує працевлаштування випускників за спеціалізаціями відповідно до підписаних договорів та меморандумів. Навчання студентів здійснюється за сучасними навчальними планами, а комплекс профілюючих дисциплін ґрунтується на авторських методичних розробках.
  Науково-педагогічний склад кафедри фінансового аналізу та аудиту сформований із високоосвічених фахівців. 100 % викладацького складу кафедри мають наукові ступені доктора та кандидата економічних наук. Значний практичний та науковий досвід роботи багатьох викладачів надає можливість здійснювати ефективне керівництво науковою роботою студентів, забезпечувати навчальний процес високоякісною методичною літературою, впроваджувати в нього різноманітні форми і методи, які дозволяють випускникам здобути ґрунтовні знання з базових дисциплін, розширити світогляд, вивчаючи світовий досвід, оволодіти професією на високому рівні та набути визнання своїх колег.               

 

                    

17.04.2013
JuliaGajdaj
14802
остання редакція 12.01.2023
454201