logo
Кафедра фінансового аналізу та аудиту
Кафедра фінансового аналізу та аудиту
logo
Кафедра фінансового аналізу та аудиту
img

ФІНАНСОВА АНАЛІТИКА

фінансового аналізу та аудиту

Головна сторінка кафедри

ФІНАНСОВА АНАЛІТИКА
(магістр)

Галузь знань 07 Управління та адміністру­вання
Спеціальність 071 Облік і оподаткування

 

Сучасні фахівці- аналітики

  • вміють порівнювати дані власного підприємства з конкурентами;
  • при формуванні операцій вміють зводити інформацію з різних джерел і вибирати найбільш вигідне, що дозволяє економити значні ресурси підприємства;
  • проводити аналіз і оптимізовувати операції,
  • оцінювати слабкі і сильні сторони підприємства та виявляти можливості і загрози на ринку, де підприємство функціонує;
  • підвищувати оборотність, платоспроможність, фінансову стійкість та рентабельність підприємства;
  • проводити фінансовий, стратегічний та інші види аналізу
 
 ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ОС "магістр" 

Освітньо-професійна, професійна, практична. Акцент на  здобуття знань, умінь та розуміння, що нале­жать до галузі фінансового аналізу, що надасть можливість самостійно здійснювати: експертно-аналітичну діяльність, діагностику  і  моделювання  бізнес-процесів, фінансовий, стратегічний та експериментальний аналіз діяльності суб’єктів господарювання
Гарант ОП - д.е.н., проф., Гордополов Володимир Юрійович

Тривалість навчання – 1 рік 4 місяці. Інформаційний пакет ЄКТС.

Умови вступу
 Програмні результати навчання

20.04.2021
454201
588
остання редакція 08.09.2021
454201