logo
Кафедра фінансового аналізу та аудиту
Кафедра фінансового аналізу та аудиту
logo
Кафедра фінансового аналізу та аудиту
img

Склад кафедри

фінансового аналізу та аудиту

Професорсько-викладацький склад:


НАЗАРОВА КАРІНА ОЛЕКСАНДРІВНА
завідувач кафедри
 фінансового аналізу та аудиту,
д-р екон. наук, доцент, відмінник освіти

artorix@ukr.net

1991-1996 рр. – навчання в Київському державному торговельно-економічному університеті (спеціальність "Облік і аудит", закінчила з відзнакою). З 1994 р. – практична діяльність в сфері товарного обігу. З 1996 р.- економіст департаменту банківського нагляду НБУ. З 1996 по 1999 рр. – аспірантура КНТЕУ. З 1999 р.  по сьогодні працювала на посадах асистента, ст. викладача, доцента кафедри.  2002 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему "Облік і контроль маркетингової діяльності на підприємствах торгівлі" (наук. керівник д-р екон. наук, проф. Білуха М.Т.). 2006 р. присвоєно вчене звання доцента. 2016 р. захистила докторську дисертацію на тему "Синергія внутрішнього та зовнішнього аудиту" (наук. консультант д-р екон. наук, проф. Мазаракі А.А.).
Сфера наукових інтересів: незалежний (зовнішній) аудит, внутрішній аудит, філософія аудиту, економічний аналіз, аналітичне забезпечення господарської діяльності суб'єктів підприємництва.
Автор 160 праць наукового та навчально-методичного характеру, у тому числі: 115 наукових публікацій, з них 4 монографії (одноособові та у співавторстві); 1 навчальний посібник, із грифом Міністерства освіти і науки України.
Основні наукові роботи: посібник "Аналіз діяльності бюджетних установ" (у співавторстві), монографії: "Державний фінансовий аудит: методологія і організація", "Фінансовий аудит: інформаційно-аналітичне забезпечення" (у співавторстві), "Аудит: еволюція, потенціал, ефективність".
Брала участь у 57 науково-практичних конференціях міжнародного та всеукраїнського рівня.
Викладає дисципліни: "Внутрішній аудит",«Судова економічна експертиза», «Аудит».
Науково-педагогічна діяльність відзначена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, подяками Київського міського голови, грамотою Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації, Почесними грамотами КНТЕУ.
Має практичний досвід роботи в сферах товарного обігу та банківського нагляду.

Google Академія

ORCID

ResarcherID

Резюме...


СИМОНЕНКО ВАЛЕНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ 
д-р екон. наук, професор
член-кореспондент Національної академії наук України,
професор кафедри
фінансового аналізу та аудиту,
Президент Федерації альпінізму і скелелазіння України,
голова Рахункової палати України (1996-2012 рр.)

У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Удосконалення організаційно-економічного управління великим містом". У 1996 році захистив докторську дисертацію на тему: "Удосконалення управління соціально-економічними процесами в регіонах". Автор понад 300 наукових праць із проблем соціально-економічного розвитку України, становлення ринкової економіки, регіональної політики, формування і виконання державних бюджетів, ролі виконавчих і законодавчих органів у цьому процесі тощо.
Основні наукові роботи: "Украину возродят регионы" (1995), "Украинское Причерноморье: потенциальные возможности и перспективы развития" (1996), "Регионы Украины - проблемы развития" (1997), "Покаяние?!" (1997), "Основи економічної теорії" (2000), "Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні" (2006), "Пятилетки независимости: Экономические эссе" (2007).
Сфера наукових інтересів: організація і методологія державного фінансового контролю.
Викладає дисципліни: "Державне управління та регулювання економіки".
Член-кореспондент Національної академії наук України. Академік Академії економічних наук. Почесний академік Міжнародної Кадрової Академії (2004). Президент Федерації альпінізму України, майстер спорту з альпінізму.
Державні нагороди: звання Герой України з врученням ордена Держави, орден князя Ярослава Мудрого V ст., орден "За заслуги" I, II і ІІІ ст., орден Дружби, орден Трудового Червоного Прапора, орден Дружби народів, Заслужений економіст України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл робіт із проблем регіональної та соціально-економічної політики (2003), орден "За розбудову України" ім. М. Грушевського IV ст., почесна грамота Верховної Ради України.
Член Спілки журналістів України.

Google Академія

ORCID

ResarcherID

Резюме...


БАРАБАШ НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА
канд. екон. наук,
доцент кафедри
фінансового аналізу та аудиту
barabash_n@ukr.net

1983 р. - закінчила Київський торговельно-економічний інститут.
1996 р. - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
 

З 1997 р. - доцент кафедри аудиту.

Сфера наукових інтересів: організація та методологія фінансового та стратегічного аналізу, аналіз інвестиційної діяльності.

Автор понад 120 праць наукового та навчально-методичного характеру, у тому числі: 4 монографії (у співавторстві); 1 підручник та 5 навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки України  (1 одноосібний і 4 у співавторстві).

Основні наукові роботи: монографії «Державний фінансовий аудит: методологія і організація», «Фінансовий контроль бюджетних ресурсів», підручник «Фінансовий аналіз» навчальні посібники «Аналіз діяльності банку», «Фінансовий аналіз», «Аналіз господарської діяльності», «Економічний аналіз», «Фінансовий аналіз».
Брала участь у 33 науково-практичних конференціях міжнародного та всеукраїнського рівня.
Викладає дисципліни: «Фінансовий аналіз», «Аналіз господарської діяльності», «Економічний аналіз», «Стратегічний аналіз».

Працює вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 у Київському національному торговельно-економічному університеті. Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. Досвід науково-педагогічної роботи складає 32 роки. Підготувала чотирьох дипломованих кандидатів економічних наук: (Бурак І.О.- 2014р., Юр’єв О.В. - 2016р., Шавлюк А.О. - 2016р., Ріпа Т.В. – 2018р.). Науково-педагогічна діяльність відзначена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України Подякою Київського міського голови, Деснянської районної в м. Києві держадміністрації, Почесними грамотами Київського національного торговельно-економічного університету. Має практичний досвід роботи на посадах бухгалтера та економіста.

Google Академія

ORCID

ResarcherID

Резюме...


БАРАНОВСЬКА ВІКТОРІЯ ГРИГОРІВНА 
канд. екон. наук,
доцент кафедри
фінансового аналізу та аудиту
baranovskayavg@gmail.com

1977 р. - закінчила Київський торговельно-економічний інститут. 1993 р. - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Доцент кафедри з 2003 р.
Сфера наукових інтересів: проблеми контролю, ревізія та аудита діяльності суб’єктів господарювання.
Основні наукові роботи: автор понад 100 праць наукового та науково-методичного характеру, з них у співавторстві видано підручник "Державний фінансовий контроль", монографії "Бюджетна система ЄСТА України: особливості та напрямки розвитку", "Розвиток банківської системи України".
Викладає дисципліни: «Державний фінансовий контроль організацій та установ», «Організація державного фінансового контролю» », «Організація та методика аудиту», «Аудит», «Організація контролю господарської діяльності».
33-річний стаж роботи відзначений Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, голови Деснянської РДА м. Києва. Має практичний стаж роботи понад 10 років.

Google Академія

ORCID

ResarcherID

Резюме...


ГОРДОПОЛОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ
канд. екон. наук, 
доцент кафедри
фінансового аналізу та аудиту
vlagord@ukr.net

1998 р. - закінчив Вінницький державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю "Облік і аудит". У 2009 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Працює на посаді доцента кафедри з 2010 р.
Сфера наукових інтересів: економічний аналіз; облік, аналіз і контроль витрат підприємств торгівлі.
Основні наукові роботи: автор понад 100 праць наукового та науково-методичного характеру, зокрема, навчальних посібників "Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті" (частини 1 і 2). Має публікації в іноземних виданнях.
Викладає дисципліни: "Економічний аналіз", "Фінансовий аналіз", "Аналіз господарської діяльності", "Судова економычна експертиза".
У 2006 р. пройшов сертифікацію за категорією сертифікований користувач-методист програмного забезпечення "Парус-Бухгалтерія 7.40" з правом викладання в навчальних закладах.
Науково-педагогічна діяльність відзначена Почесними грамотами КНТЕУ та Почесною грамотою Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації.
Має практичний досвід роботи головним бухгалтером торговельного підприємства та в органах Державної фіскальної служби.

Google Академія

ORCID

ResarcherID

Резюме...


ГОЦУЛЯК ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ
канд. екон. наук,
доцент кафедри
фінансового аналізу та аудиту
vgotsuliak@ukr.net

У 2005 р. закінчив  Київський національний торговельно-економічний університет. за спеціальністю «Облік і аудит».
З 2005 р. по 2008р. навчався васпірантурі Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності). У 2013 р. захистив дисертацію на тему: «Обліково-аудиторське забезпечення раціонального лісокористування»на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Доцент кафедри з 2015 р.
Сфера наукових інтересів:економіко-екологічний  аудит підприємств лісового господарства , облік і контроль матеріальних ресурсів підприємств лісового господарства.
Основні наукові роботи: автор понад 25 праць наукового та науково-методичного характеру.
Викладає дисципліни:«Економічний аналіз», «Аналіз господарської діяльності».
Має практичний досвід роботи на торговельних підприємствах.

Google Академія

ORCID

ResarcherID

Резюме...


ЗАРЕМБА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА
канд. екон. наук, 
доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту

olga.zaremba@midland-development.com.ua

У 2002 р. закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит».
У 2005 р. захистила дисертацію на тему: «Облік і аудит виробничих витрат та формування собівартості швейної продукції» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Основні наукові роботи: автор понад 68 праць наукового та науково-методичного харакетру.
Викладає дисципліни: "Організація та методика аудиту", "Аудит інвестиційних проектів", "Аудит", "Аналіз господарської діяльності", "Форензік".

Google Академія

ORCID

ResarcherID


КОМІРНА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
канд.екон.наук, 
доцент кафедри
фінансового аналізу та аудиту
olga.komirnaya@ukr.net

2003 р. - закінчила Чернігівський державний технологічний університет.
2008 р. - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Працює на посаді доцента кафедри з 2010 р.
Сфера наукових інтересів: аудит інвестиційних проектів, аналіз та оцінка привабливості та ефективності проектів. Бере участь у наукових темах відповідної тематики.
Основні наукові роботи: автор понад 50 праць наукового та науково-методичного характеру, з них навчального посібника "Аудит проектів".
    Викладає дисципліни: "Економічний аналіз", "Фінансовий аналіз", "Аналізи господарської діяльності", "Аудит інвестиційних проектів".
    Має досвід роботи бухгалтера в банківських установах та на виробничо-торговельних підприємствах.

Google Академія

ORCID

ResarcherID

Резюме...


МІНЯЙЛО ВІКТОРІЯ ПЕТРІВНА
канд. екон. наук.,

доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту
vikrak@i.ua

У 2008 р. закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит».
З 2009 р. по 2012 р. навчалась в аспірантурі КНТЕУ за спеціальністю "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит".
У 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук на тему: «Аналіз і контроль закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти», науковий керівник: д.е.н., проф. Мних Є.В.
Автор 38 наукових праць, з них: 2 монографії у співавторстві, 7 наукових фахових статей, 4 статті у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, 25 – в інших наукових виданнях.
Сфера наукових інтересів дослідження у сфері бюджетного процесу, публічних закупівель, контролю та аудиту.
Основні наукові роботи: колективні монографії «Контроль у системі інноваційного менеджменту підприємства», «Фінансовий аудит: інформаційно-аналітичне забезпечення».
Дисципліни, які викладаються «Державний фінансовий контроль організацій і установ», «Теорія контролю фінансово-господарської діяльності», «Контроль публічних закупівель», «Державний аудит».

Google Академія

ORCID

ResarcherID

Резюме...


 

РОЗДОБУДЬКО ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
канд. екон. наук.,

доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту
alta.audit@gmail.com

У 2001 р.  закінчив обліково-фінансовий факультет  Київського національного торговельно-економічного університету  за спеціальністю «Облік і аудит», спеціалізація «Ревізія і контроль».
У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію (наук. керівник д.е.н., проф. Білуха М.Т.).
Керуючий партнер Аудиторської фірми «Альта». Сертифікований аудитор, має значний досвід роботи в реальному секторі національної економіки. Член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України.Сертифікати: сертифікат аудитора серії А, Диплом АCCA DipІFR, САР.
Кандидат економічних наук, доцент.
Має науково-практичні публікацій у різноманітних журналах, приймаю активну участь у науково-практичних конференціях, круглих столах, майстер-класах.

Сфера наукових інтересів: аудит, контроль, аналіз.
Дисципліни, які викладаються «Економічний аналіз», «Фінансовий аналіз», «Аудит».

Google Академія

ORCID

ResarcherID

Резюме...


https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_photo&user=Ff4Oib8AAAAJ&citpid=1КОПОТІЄНКО ТЕТЯНА ЮРІЇВНА
канд. екон. наук,
доцент кафедри
фінансового аналізу та аудиту
kopotienko_tania@ukr.net  

Закінчила з відзнакою Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю "Облік і аудит".
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Внутрішній аудит витрат підприємств ресторанного господарства» (наук. керівник: д-р екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України Симоненко В.К.).
Сфера наукових інтересів:  теорія, організація, методика фінансового аналізу та аудиту суб’єктів господарювання.
Викладає дисципліни: судова економічна експертиза, державне управління та регулювання економіки, фінансовий аналіз, економічний аналіз, Дью Дилідженс, аудит, внутрішній аудит, державний аудит, аудит оподаткування.
Наукові праці та публікації. Є автором понад 45 наукових та навчально-методичних праць. Має публікації у фахових виданнях та виданнях, які входять до наукометричних баз даних.

Google Академія

ORCID

ResarcherID

Резюме...


НЕЖИВА МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
канд. екон. наук,                                                                
cт. викладач кафедри
фінансового аналізу та аудиту
marijka@ukr.net

2012 р. – закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та отримала диплом з відзнакою.
2017 р. – захистила дисертацію на тему: «Аудит ефективності формування фінансових резервів» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів: економічний аналіз; методологія, організація та методика аудиту; аудиторське забезпечення злиття та поглинання; інформаційні системи і технології.
Викладає дисципліни: «Економічний аналіз», «Аудит», «Організація і методика аудиту», «Аудиторський консалтинг», «Аудиторське забезпечення M&A», «Інформаційні системи і технології фінансового контролю», «Методи та моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті», «Внутрішньогосподарський контроль», «Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства».
Наукові праці та публікації. Автор понад 70 праць наукового та науково-методичного характеру. Має публікації у фахових виданнях та виданнях, які входять до наукометричних баз даних.
​Лауреат премії Київського міського голови за особливі досягенння молоді у розбудові столиці України - міста-героя Києва в номінації «наукові досягнення» (2018 р.).
Має практичний досвід роботи бухгалтером.

Google Академія

ORCID

ResarcherID

Резюме...


Навчально-допоміжний персонал:


ПІТИК АННА
ОЛЕКСАНДРІВНА

Лаборант
 

ЛИТВИНЕНКО
КАТЕРИНА
ВОЛОДИМИРІВНА

Лаборант

ЗВЯГІНЦЕВ ДМИТРО
ІГОРОВИЧ

Лаборант

 

22.04.2013
JuliaGajdaj
36058
остання редакція 19.06.2019
454201