logo
Кафедра технології і організації ресторанного господарства
Кафедра технології і організації ресторанного господарства
logo
Кафедра технології і організації ресторанного господарства
img

Гніцевич Вікторія Альбертівна

технології і організації ресторанного господарства

ГНІЦЕВИЧ ВІКТОРІЯ АЛЬБЕРТІВНА

доктор технічних наук, професор
професор кафедри технології і організації ресторанного господарства

гарант освітньо-наукової програми 1 рівня вищої освіти «Технологія і організація ресторанного бізнесу»

e-mail: v.gnitsevych@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus...   
Web Of Science...   

ORCID...
Індекси бібліографічних посилань Google Академія

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

фундаментальні та прикладні дослідження в галузі розроблення технологій харчових продуктів із заданими властивостями на основі молочної і рослинної сировини

ДИСЦИПЛІНИ

«Технології ресторанної продукції», «Організація наукового дослідження», Наукові семінари «Інноваційні товари і технології», «Безпечність та якість продуктів і товарів»

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • професор кафедри технології в ресторанному господарстві, 2012 р.
 • доктор технічних наук, 05.18.16 «Технологія продуктів харчування», тема дисертації: " Наукове обґрунтування технологій кулінарної продукції з пінною й емульсійною структурою з використанням амаранту та топінамбура ", 2010 р.
 • доцент кафедри технології виробництва продукції громадського харчування, 2000 р.
 • кандидат технічних наук, 05.18.16 «Технологія і організація громадського харчування», тема дисертації: "Технологія виробництва кулінарних виробів на основі молочної сировини, отриманої методом ультрафільтрації ", 1992 р.
 • інженер-технолог за спеціальністю «Технологія та організація громадського харчування», Донецький інститут радянської торгівлі, 1988 р.
ДОСВІД РОБОТИ
 • професор кафедри  технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2015 р. до цього часу.
 • професор, завідувач кафедри технології в ресторанному господарстві Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2011-2014 рр.
 • декан факультету ресторанно-готельного бізнесу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського,МОН України, 2011-2014 рр.
 • доцент кафедри технології в ресторанному господарстві Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського,МОН України, 2000-2010 рр.
 • асистент кафедри технології в ресторанному господарстві Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОН України, 1993-2010 рр.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Монографії

Статті у у Scopus, Web of Science
НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
 • Лист подяки Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за особистий внесок у розвиток науки, забезпечення високого індексу цитування, публікацію статей у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, забезпечення інтеграції науки у світовий освітянський простір через міжнародні проекти та програми, 2018 р.
 • Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2020 р.
 • Почесна грамота Деснянської районної у м. Києві ради, Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації, 2019 р.
 • Грамота управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації, 2010 р.
 • Почесна грамота раціоналізаторів і винахідників України, 2006 р.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • Підвищення кваліфікації деканів факультету: НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2014 рік.
 • Міжнародний сертифікат за результатами стажування на тему «Академічна доброчесність: виклики сучасності», Варшава,  Вищий Семінаріум Духовного Університету Кардинала С. Вишинського, 2019р.
 • Підвищення кваліфікації ПрАТ «Полюс». 2019р.
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Експерт секції «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології» Наукової ради МОН України з експертизи проектів наукових робіт,  2013-2018 рр.
 • Член спеціалізованої вченої ради К 11.055.02 Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2010-2014 рр.
 • Член спеціалізованої вченої ради Д 64.088.01 Харківського університету харчування та торгівлі,  2010-2014 рр.
 • Член спеціалізованої вченої ради Д 26.055.02 Київського національного торговельно-економічного університету», з 2015 р. до цього часу.
 • Член редакційної колегії наукового журналу «Товари і ринки» Київського національного торговельно-економічного університету», з 2015 р. до цього часу.
 • Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник ДонНУЕТ» серія «Технічні науки», 2005-2014 рр.
 • Член редакційної колегії збірника наукових статей «Обладнання та технології харчових виробництв», з 2008 р. до цього часу.
 • Член журі 2 туру Всеукраїнської конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Харчові технології» з 2010 р. до цього часу.
 • Фаховий експерт Стандарту вищої освіти України освітніх ступенів «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» спеціальності 181 «Харчові технології», 2016-2020 р.р.
ХОБІ

подорожі, сучасне мистецтво

23.02.2021
43220
1446
остання редакція 08.07.2022
40885