logo
Кафедра менеджменту
Кафедра менеджменту
logo
Кафедра менеджменту
img

Акредитація

менеджменту

Всі зауваження та пропозиції щодо змісту освітньої програми просимо направляти на адресу y.sylkina@knute.edu.ua Силкіна Ю. О.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ» початкового рівня вищої освіти


НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

ОПП 2019       ОПП 2020 ОПП 2021 (проєкт)
НП 2019 НП 2020
Рецензії 2019 Рецензії 2020

  


       НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ                                        ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ


ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ

Анкета                                  Результати опитування


ГРУПА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Т.І.Ткаченко  - керівник групи забезпечення спеціальності 073 «Менеджмент»,  д.е.н., професор

Ю.О.Силкіна - гарант ОПП «Менеджмент» початкового рівня вищої освіти, к.е.н., доцент

К.С.Кандагура - член групи забезпечення  ОПП «Менеджмент» початкового рівня вищої освіти, к.е.н., доцент

27.02.2021
05865
359
остання редакція 26.03.2021
443230