logo
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
logo
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
img

Оголошеннявсі

Харсун Людмила Григорівна

торговельного підприємництва та логістики

ХАРСУН ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА

кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

гарант освітньої програми ступеня вищої освіти бакалавр «Логістична діяльність»

e-mail: l.kharsun@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
Web of Science
Google Scholar

ORCID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

управління ланцюгами постачання, логістичні рішення в комерційній діяльності підприємства, технології транспортно-експедиторського обслуговування вантажопотоків, мультимодальні перевезення

ДИСЦИПЛІНИ

«Логістика», «Комерційна логістика», «Транспортна логістика», «Транспортно-експедиторська діяльність», «Організація мультимодальних перевезень»


АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

 • доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 2013 р.
 • кандидат економічних наук, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», 2010 р.
 • магістр з економіки за спеціальністю «Міжнародна економіка», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003 р.

ДОСВІД РОБОТИ

 • доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики Київського національного торговельно-економічного університету, з 2015 року до цього часу.
 • доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Київського економічного інституту менеджменту, 2011 – 2015 рр.
 • старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Київського економічного інституту менеджменту, 2005 – 2011 рр.
 • аспірант кафедри міжнародної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2003 – 2008 рр..

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Понад 50 наукових праць.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Kharsun. L., Luchnikova T., Shulpina N. Stimulation of domestic goods sales. // Scientia fructuosa. 2023. № 5. C. 107-122. https://doi.org/10.31617/1.2023(151)07
 2. Лучникова Т. П., Харсун Л. Г., Потьомкін С. залізничний транспорт України за турбулентності зовнішньоторговельних потоків. // Товари·і·ринки. 2023. Том 45 №1 С. 17–26. DOI: https://doi.org/10.31617/2.2023(45)02
 3. Kharsun L. Adaptation of risk management in the supply chains of e-commerce enterprises under conditions of political instability / Liudmyla Kharsun, Olha Kavun-Moshkovska, Maryna Kotova, Alina Nechyporuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Scopus).2022. –Issue No 5/13 (119) .–p. 6-20 (обсяг 3.4 друк. арк.)
 4. Харсун Л.Г., Коваленко Ю.О. Ризики ланцюгів постачання торговельних компаній в умовах війни / Л.Г. Харсун, Ю.О. Коваленко // Науковий журнал "Scientia Fructuosa", м. Київ. – №6(146)2022р.  – с. 49-62.
 5. Харсун Л.Г. Корпоративна соціальна відповідальність логістичного бізнесу / Л.Г. Харсун // Вісник КНТЕУ – Київ, №4(138), 2021. – С. 56-67
 6. Patkovskyi S., Kharsun L. Development of agile management approaches towards intermodal operations upon cargo flows imbalance / Sergey Patkovskyi, Liudmyla Kharsun// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. –Issue No 4/3 (106). –p. 23-33   (обсяг 1.5 друк. арк.)
 7. Liudmila Kharsun, Sergii Patkovskyi THE COLD SUPPLY CHAINS OF FOOD: DETERMINANTS OF MANAGEMENT AND DEVELOPMENT "ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету" . – Київ, №2(130). – С. 48.
 8. Мазаракі А.А., Харсун Л.Г. Розвиток логістичної системи України:екологічні виклики / А.А. Мазаракі, Л.Г. Харсун / Економіка України. - №9 – Київ – 2018. – с.13-25. (Index Copernicus, Google Scholar)
 9. Ефективність логістики сільськогосподарської продукції як фактор підвищення її конкурентоспроможності / Л.Г. Харсун // Товари і ринки. - 2018. - №1(25). С. 168-179
 10. Харсун Л.Г. Логістичні інструменти протидії інфляції / Л.Г. Харсун / Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право - №2 (91) – Київ – 2017. – с. 70-81.
 11. Харсун Л.Г. Логістичне обслуговування товаропотоків між Україною та країнами ЄС / Л.Г.Харсун // Економіка України - №4(653) – Київ – 2016. – с.112-121.

Монографії та підручники у співавторстві:

 1. Міжнародна торговельна діяльність: підручник / [В.В. Рокоча, В.Г.Алькема, В.І. Терехов, Б.М. Одягайло, К.В. Ковтонюк, Л.Г. Харсун, С.І. Ткаленко, С.В. Співаковський, Т.В. Співаковська, Н.М. Літвін, Г.П. Оласюк, О.І. Горбачук, О.І. Стародубцева, Н.О. Дмитрієва.]; за ред.. д.е.н., проф.. В.В. Рокочої. - К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 2018. – 689 с.
 2. On Innovations in Logostics of International Trade / Innovative Trends in World Trade Development: the monograph / Edited by Prof. A.P. Rumyantsev – Kyiv: NAU. 2018. – 416 p.
 3. Харсун Л.Г. Економічні важелі розвитку інфраструктурного співробітництва в умовах глобалізації / [А.В. Рибчук, А.П, Румянцев, В.М. Левківський, П.П. Яремович та ін.]; за ред.. д.е.н., проф.. А.В. Рибчука. - Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015 р. – 364 с.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

1. ТОВ «ЗАММЛЕР УКРАЇНІ», звіт про результати стажування, тема: «Транспортно-експедиторська діяльність», 1-31 грудня 2021 р.

2. ТОВ «МІЛТОНІЯ ФАРМА», звіт про проходження стажування, тема: «Комерційна логістика» 1-30 грудня 2016 р

3. Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»», «Інноваційні технології навчання у вищій школі», Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 123569 від 19 грудня 2014 року.


ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Член Технічного комітету стандартизації 183 "Логістика, експедирування та управління ланцюгами постачання", участь у розробці стандартів у галузі логістики.


ХОБІ

подорожі, література, рукоділля

10.03.2021
43220
2038
остання редакція 14.12.2023
263422