logo
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
logo
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
img

Про кафедру

торговельного підприємництва та логістики

НАША ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ

Кафедра торговельного підприємництва та логістики почала свою діяльність у 2009 р. та  є випусковою з підготовки за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля», ОПП «Торговельний бізнес» та «Логістична діяльність» ОС «бакалавр»; ОПП «Підприємництво та торгівля» ОС «молодший бакалавр», ОПП "Ритейлінг та дистрибуція" та «Логістика та управління ланцюгами постачання» ОС «магістр», ОНП « Підприємництво та торгівля», доктор філософії (PhD).

На кафедрі працює 12 викладачів: з них 2 – доктори економічних наук, професори; 8 – кандидати економічних наук, доценти; 1 - кандидат технічних наук, доцент, 1 - старший викладач.

Викладачі кафедри торговельного підприємництва та логістики мають значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно забезпечувати проведення лекційних, практичних та інших видів занять з понад 20 навчальних дисциплін, серед яких провідне місце займають:Торговельне підприємництво, Організація торгівлі, Логістика, Логістичний менеджмент, Управління продажем та мерчандайзинг, Проектування торговельних об’єктів, Торговельні мережі, Транспорто-експедиторська діяльність, Організація мультимодальних перевезень, Управління бізнес-процесами в торгівлі, Управління ланцюгами постачання, Проектування логістичних систем, Оптимізація логістичних рішень, Інформаційні системи та технології в логістиці та ін. Крім того, зважаючи на те, що кафедра є випусковою, провідні викладачі здійснюють керівництво випусковими кваліфікаційними роботами (проєктами).

Викладачі кафедри при підготовці фахівців орієнтуються на світові стандарти, активно працюють над удосконаленням освітнього процесу, збагаченням її змісту відповідно до сучасних вимог, впровадженням інноваційних технологій та інтерактивних методів навчання, створюють умови для комплексної підготовки фахівців. За підтримкою партнера кафедри ТОВ «ЗАММЛЕР Україна», керівництвом університету та викладачами кафедри відкрито профільну «Логістичну лабораторію»