logo
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
logo
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
img

Викладацький склад

торговельного підприємництва та логістики

ІЛЬЧЕНКО НАТАЛІЯ БОРИСІВНА

доктор економічних наук, професор
завідувач кафедри торговельного підприємництва та логістики

гарант освітньо-професійної програми 2 рівня вищої освіти «Логістика та управління ланцюгами постачання»

60

МАЗАРАКІ АНАТОЛІЙ АНТОНОВИЧ

ректор ДТЕУ, доктор економічних наук, професор, доктор економiчних наук, академiк Нацiональної академії педагогiчних наук України, заслужений дiяч науки i технiки України, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики.

КАВУН-МОШКОВСЬКА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

гарант освітньо-професійної програми ступеня вищої освіти бакалавр «Торговельний бізнес»

ЛУКАШОВА ЛЮДМИЛА ВІТАЛІЇВНА

доктор економічних наук,
професор кафедри торговельного підприємництва та логістики

гарант освітньо-професійної програми ступеня вищої освіти магістр «Ритейлінг та дистрибуція»

ХАРСУН ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА

кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

гарант освітньо-наукової програми ступеня вищої освіти бакалавр «Логістична діяльність»

ПАРХАЄВА НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА

кандидат технічних наук, доцент
доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

гарант освітньо-професійної програми «Підприємництво та торгівля» початкового (короткого) рівня вищої освіти «молодший бакалавр»

ПРИЙМУК ОЛЬГА РОМАНІВНА

кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

60

ГРИГОРЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

кандидат економічних наук
доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

КОТОВА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

60КОЧУБЕЙ ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

кандидат економічних наук
доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

ЛУЧНИКОВА ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

кандидат економічних наук, доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

НЕЧИПОРУК АЛІНА ВІКТОРІВНА

кандидат економічних наук, доцент доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

АНУФРІЄВА ТЕТЯНА ГЕННАДІЇВНА

асистент кафедри торговельного підприємництва та логістики


Аспіранти кафедри

23.04.2013
guliya2005
43780
остання редакція 09.05.2023
263422