logo
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
logo
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
img

Викладацький склад

торговельного підприємництва та логістики

ІЛЬЧЕНКО НАТАЛІЯ БОРИСІВНА
доктор економічних наук,
доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

завідувач кафедри торговельного підприємництва та логістики

У 1995 році закінчила Харківську академію залізничного транспорту зі спеціальності "Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності".
У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Формування контрактної системної оплати праці в Україні". Підвищувала кваліфікацію з логістики на семінарах Італійської асоціації з логістики (Національний авіаційний університет, м. Київ).
У 2017 році захистила докторську дисертацію на тему «Управління бізнес-процесами на підриємстві оптової торгівлі»,  отримала науковий ступінь доктора економічних наук.
Сфера наукових інтересів: теоретичні та прикладні аспекти управління роздрібним продажем товарів із застосуванням інструментів мерчандайзингу, організація та управління логістичною діяльністю на підприємствах роздрібної торгівлі.
Викладає дисципліни: «Управління бізнес-процесами в торгівлі», «Управління бізнес-процесами в логістиці», «Проектування торговельних об’єктів», «Управління продажем та мерчандайзинг».

Резюме...

Google Академія...                               ORCID...                               SCOPUS...                        ResearcherID...

 

60МАЗАРАКІ АНАТОЛІЙ АНТОНОВИЧ
ректор КНТЕУ, доктор економічних наук, професор,
академік Національної академії педагогічних наук України,
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
професор кафедри торговельного підприємництва та логістики

МАЗАРАКІ Анатолій Антонович, доктор економічних наук (1995 р.), професор (1994 р.), академік Національної академії педагогічних наук України (2006 р.), заслужений діяч науки і техніки України (1995 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2013 р.).
З 1988 р. трудова діяльність Мазаракі А.А. пов’язана з вищою школою, Він плідно працює вченим секретарем, доцентом, деканом, першим проректором Київського державного торговельно-економічного інституту, а з 1991 р. – ректором цього інституту. З 1994 р. Анатолій Антонович – ректор Київського державного торговельно-економічного університету, якому в 2000 р. Указом Президента України надано статус національного.
Мазаракі А. А. – відомий учений у галузі сучасної економічної теорії, зокрема, з проблем товарного обігу і торговельного підприємництва в ринкових умовах, якому належать розробки механізму державного регулювання сфери обігу, визначення стратегій розвитку та структурної переорієнтації внутрішньої і зовнішньої торгівлі тощо. За його участю підготовлено та опубліковано понад 400 наукових праць, у тому числі 100 монографій, підручників і навчальних посібників. Підготував 24 доктора і 16 кандидатів наук. Нині консультує п’ять здобувачів наукового ступеня доктора наук.
Його наукова школа з проблем розвитку сфери товарного обігу, стратегічного планування та управління є найефективнішою та найрезультативнішою у своїй галузі не тільки у КНТЕУ та Україні в цілому, а й користується високим заслуженим авторитетом у відповідних наукових колах далеко за межами нашої держави.
Анатолій Антонович здійснює велику організаційно-управлінську діяльність за межами КНТЕУ та кафедри – член Атестаційної колегії МОН України, голова наукової секції «Економіка» МОН України, член наукової ради Міністерства еконо­міч­ного розвитку і торгівлі України, голова редколегій журналів «Вісник КНТЕУ», «Товари та ринки», «Логистика: проблемы и решения», член ред­ко­ле­гій журналів «Економіка України», «Фінансовий контроль», «Конкуренція. Вісник Антимо­нопольного комітету України».
Нагороджений орденами "За заслуги" І, ІІ і ІІІ ступенів, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, пам’ятною золотою медаллю "10 років Незалежності України", іншими урядовими нагородами. Має іноземні урядові відзнаки.
За вагомий особистий внесок у розвиток університету Мазаракі А.А. у 2010 р. присвоєно звання "Почесний професор КНТЕУ".

Резюме...

Google Академія...                               ORCID...                                SCOPUS...                           Web of Science ResearcherID...

60ТОРОПКОВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
кандидат економічних наук,
доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики, заступник завідувача кафедри

У 1979 році закінчив Київський торговельно-економічний інститут зі спеціальності "Товарознавство та організація торгівлі непродовольчими товарами".
У 1986 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Удосконалення торгово-технологічного процесу в оптовій торгівлі споживчої кооперації УРСР". Кандидат економічних наук, доцент з 1991 р. Нагороджений Почесним знаком "Відмінник освіти України".
Сфера наукових інтересів: теоретичні та прикладні аспекти розвитку оптової торгівлі.
Викладає дисципліни: «Логістика», «Методологія і організація наукових досліджень».

Резюме...

Google Академія...                               ORCID...                                ResearcherID...

КАВУН-МОШКОВСЬКА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА
кандидат економічних наук,
доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

Закінчила з відзнакою Київський національний торговельно-економічний університет зі спеціальності "Маркетинг".
У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Стратегія формування торговельних мереж у роздрібній торгівлі продовольчими товарами".
Сфера наукових інтересів: сучасні тенденції розвитку роздрібної торгівлі й особливості функціонування корпоративних торговельних мереж в Україні та країнах з розвиненою ринковою економікою.
Викладає дисципліни: «Торговельні мережі», «Електронна торгівля», «Електронна торгівля  і fulfilment».

Резюме...

Google Академія...                               ORCID...                                ResearcherID...

ЗІМІНА АННА ІВАНІВНА
кандидат економічних наук, 
доцент
 кафедри торговельного підприємництва та логістики

Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності "Організація управління, планування та регулювання економіки" в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім.Тараса Шевченка в 1999р. на тему: ”Управління зовнішньоекономічною діяльністю транснаціональних корпорацій”, результати якої знайшли впровадження в функціонуванні промислово-фінансових груп металургійної галузі України. У 2002 році отримала звання доцента. За результатами досліджень опубліковано близько 60 наукових праць.
Сфера наукових інтересів: Дослідження процесу управління ланцюгами поставок, інтеграція сучасних бізнес-процесів, організація функціоналу логістичного обслуговування підприємств, транспортно-експедиційні логістичні системи світової економіки.
     Викладає дисципліни: «Комерційна логістика», «Логістика».

Резюме...

Google Академія...                               ORCID...                                ResearcherID...

ПРИЙМУК ОЛЬГА РОМАНІВНА
кандидат економічних наук, 
доцент
 кафедри торговельного підприємництва та логістики

У 2003 р. закінчила Київський університет економіки і технологій транспорту за спеціальністю «Облік і аудит». Захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Ефективність використання оборотних засобів метроремонтного виробництва»
Викладає дисципліни: «Логістика»

 Резюме...

 Google Академія...                               ORCID...                                ResearcherID...

60

ГРИГОРЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
кандидат економічних наук,
доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

  У 2002 р. закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю "Товарознавство та комерційна діяльність". 
  Сфера наукових інтересів: сучасні тенденції та особливості розвитку франчайзингових організацій в Україні та за кордоном.
  Викладає дисципліни: «Організація оптової торгівлі», «Організація роздрібної торгівлі».

Резюме...

Google Академія...                               ORCID...                                ResearcherID...


60

КОЧУБЕЙ ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
кандидат економічних наук,
доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

У 2002 році закінчив Київський національний економічний університет зі спеціальності "Менеджмент організацій". У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Управління логістичною діяльністю торговельних підприємств".
Сфера наукових інтересів: теоретичні та прикладні аспекти управління логістичною діяльністю, інформаційні системи та технології управління логістикою.
Викладає дисципліни: «Логістичний  менеджмент», «Управління ланцюгами постачання», «Проектування логістичних систем», «Оптимізація логістичних рішень», «Інформаційні системи та технології в логістиці».

Резюме...

Google Академія...                               ORCID...                                ResearcherID...


КУЛІК АННА ВОЛОДИМИРІВНА
кандидат економічних наук,
доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

У 2009 році закінчила Київський торговельно-економічний університет за спеціальністю "Товарознавство та комерційна діяльність", спеціалізацією "Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі".
Сфера наукових інтересів: питання логістики, конкурентостійкості підприємств туризму, зокрема, зеленого.
Викладає дисципліни: «Оптово-посередницька діяльність», «Основи підприємництва».

Резюме...

Google Академія...                               ORCID...                                ResearcherID...


ПАРХАЄВА НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА
кандидат технічних наук,
доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

Закінчила з відзнакою Донецький інститут радянської торгівлі за спеціальністю «Технологія та організація громадського харчування» з присвоєнням кваліфікації «Інженер-технолог».
У 2000 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – технологія продуктів харчування у Спеціалізованій вченій раді Харківської державної академії технології та організації харчування. У 2002 р. присвоєно наукове звання доцента кафедри маркетингу та комерційної справи.
В рамках регіональної програми проекту Міжнародної Академії Наук і Вищої освіти (Лондон) «Чемпіонат Світу, континентальні, національні та регіональні першості з наукової аналітики» отримала Золотий диплом в «Економічних науках» і диплом Лідера за секцією «Сучасний маркетинг: розвиток, проблеми та перспективи» (2011 р.)
Cтажування та підвищення кваліфікації: Hotel Education Center NEC, University of Montenegro (м. Будва, Чорногорія, 2013 р.), «Розроблення та впровадження дистанційних курсів» (Інститут післядипломної освіти ДонНУЕТ, 2014 р.), ТОВ «Мінеральні води» (м. Київ, 2017 р.).
Більше 100 наукових і науково-методичних публікацій, у т.ч. розділи в 4 підручниках і навчальних посібниках, а також у 5 колективних монографіях. Є патент і авторське свідоцтво на винахід.
Сфера наукових інтересів: Формування маркетингово-логістичного комплексу товаропровідних систем. Логістичний менеджмент і логістичний аутсорсинг.
Викладає дисципліни: «Організація торгівлі», «Комерційна діяльність», «Управління комерційною діяльністю».

Резюме...

Google Академія...                               ORCID...                                ResearcherID...


ХАРСУН ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА
кандидат економічних наук,
доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

У 2003 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Міжнародна економіка».
У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Міжнародні детермінанти підвищення ефективності транспортного забезпечення зовнішньої торгівлі України».
У 2013 році присвоєно вчене звання доцента. Має біля 40 публікацій наукового і навчально-методичного спрямування.
Сфера наукових інтересів: міжнародна транспортна логістика; національні системи транспортно-логістичного обслуговування торгівлі; європейський вектор інтеграції транспортно-логістичної системи України.
Викладає дисципліни: «Комерційна логістика», «Транспортно-експедиторська діяльність», «Організація мультимодальних перевезень», «Логістика».

Резюме...

Google Академія...                               ORCID...                                ResearcherID...


КОТОВА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
кандидат економічних наук,
доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики
заступник декана з навчально-методичної та наукової роботи

У 2013 р. закінчила Київський національний торговельно-економічний університет.
Отримала диплом магістра з за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
Сфера наукових інтересів: теоретичні та прикладні аспекти управління логістичною діяльністю підприємств. Особливості формування та реалізації логістичних стратегій підприємств торгівлі. Підходи до оцінювання логістичного потенціалу та ризиків підприємства.
Викладає дисципліни: «Електронна торгівля».

Резюме...

Google Академія...                            ORCID...                              ResearcherID...


ФРЕЮК ОЛЬГА ВАСИЛІВНА
старший викладач кафедри торговельного підприємництва та логістики

Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет.
Отримала диплом магістра за спеціалізацією «Організація оптової та роздрібної торгівлі».
Сфера наукових інтересів: електронна комерція, особливості управління логістичною діяльністю в електронній торгівлі, захист прав споживачів в онлайн-торгівлі.
Викладає дисципліни: «Електронна торгівля», «Організація торгівлі», «Управління продажем та мерчандайзинг»

Резюме...

Google Академія...                               ORCID...                                ResearcherID... 

23.04.2013
guliya2005
34100
остання редакція 11.01.2021
263422