logo
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
logo
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
img

Викладацький склад

торговельного підприємництва та логістики

ІЛЬЧЕНКО НАТАЛІЯ БОРИСІВНА

доктор економічних наук, професор
завідувач кафедри торговельного підприємництва та логістики

гарант освітньо-професійної програми 2 рівня вищої освіти «Логістика та управління ланцюгами постачання»

60

МАЗАРАКІ АНАТОЛІЙ АНТОНОВИЧ

ректор ДТЕУ, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики

КАВУН-МОШКОВСЬКА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

гарант освітньо-професійної програми ступеня вищої освіти бакалавр «Торговельний бізнес»

ЛУКАШОВА ЛЮДМИЛА ВІТАЛІЇВНА

доктор економічних наук,
професор кафедри торговельного підприємництва та логістики

гарант освітньо-професійної програми ступеня вищої освіти магістр «Ритейлінг та дистрибуція»

ХАРСУН ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА

кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

гарант освітньо-наукової програми ступеня вищої освіти бакалавр «Логістична діяльність»

ПАРХАЄВА НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА

кандидат технічних наук, доцент
доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

гарант освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» початкового (короткого) рівня вищої освіти «молодший бакалавр»

ПРИЙМУК ОЛЬГА РОМАНІВНА

кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

60

ГРИГОРЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

кандидат економічних наук
доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

КОТОВА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

60КОЧУБЕЙ ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

кандидат економічних наук
доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

ЛУЧНИКОВА ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

кандидат економічних наук, доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

НЕЧИПОРУК АЛІНА ВІКТОРІВНА

кандидат економічних наук, доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

23.04.2013
guliya2005
40671
остання редакція 08.07.2022
263422