logo
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
logo
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
img

Календар подій

Оголошеннявсі

Головна сторінка

торговельного підприємництва та логістики

КАФЕДРА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЛОГІСТИКИ


Ми у соціальних мережах

        


НАШІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ


Ступінь вищої освіти "молодший бакалавр"

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Додаткова інформація щодо організації навчального процесу

Здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня
"доктор філософії"


Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
 

Додаткова інформація щодо організації навчального процесу
 

НАШІ ПАРТНЕРИ

Партнери освітніх програм "Логістична діяльність" та "Логістика та управління ланцюгами постачання"

"Мурашина логістика   ZAMMLER GROUP

              


НАША ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ

Кафедра торговельного підприємництва та логістики почала свою діяльність у 2009 р.,  є випусковою з підготовки за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізацій «Торговельний бізнес» та «Логістична діяльність» здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр»; здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спеціалізацій  "Ритейлінг та дистрибуція" та «Логістика та управління ланцюгами постачання».

На кафедрі працює 14 викладачів: з них 2 – доктори економічних наук, професори; 1 - доктор економічних наук, доцент; 9 – кандидати економічних наук, доценти; 1 - кандидат технічних наук, доцент; 1 – доктор філософії, ст. викладач.

Викладачі кафедри торговельного підприємництва та логістики мають значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно забезпечувати проведення лекційних, практичних та інших видів занять із 21 навчальних дисциплін, серед яких провідне місце займають: торговельне підприємництво, організація торгівлі, логістика, логістичний менеджмент, управління продажем та мерчандайзинг, проектування торговельних об’єктів, торговельні мережі, транспорто-експедиторська діяльність, організація мультимодальних перевезень, управління бізнес-процесами в торгівлі, управління ланцюгами поставок, проектування логістичних систем, оптимізація логістичних рішень, інформаційні системи та технології в логістиці та ін. Крім того, зважаючи на те, що кафедра є випусковою, провідні викладачі здійснюють керівництво випусковими кваліфікаційними роботами (проектами).

У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри орієнтуються на світові стандарти, активно працюють над удосконаленням освітнього процесу, збагаченням її змісту відповідно до сучасних вимог, впровадженням інноваційних технологій та методів навчання; створюють умови для комплексної підготовки фахівців, отримання сучасних знань. Кафедрою укладено договори про співдружність із такими провідними вітчизняними підприємствами, як: 

Кафедра забезпечує освітній процес в університеті методичними розробками із закріпленими за нею дисциплінами, а саме: програмами та робочими програмами, опорними конспектами лекцій, ситуаційні завдання, кейси, проведення інших видів практичних занять тощо. Значна частина дисциплін забезпечена авторськими підручниками та навчальними посібниками.

Кафедра має належну матеріально-технічну базу - комп’ютери нового покоління, оснащення для візуального супроводження лекційних і практичних занять, що забезпечує сучасний рівень освітнього процесу та організації науково-дослідної роботи студентів. Викладачами кафедри активно впроваджуються в освітній процес провідні інформаційні технології та комп’ютерні програми: "Мурашина логістика", ScetchUp, BPwin та ін.

Викладачі кафедри постійно проходять стажування у провідних закладах вищої освіти країн ЄС, а саме: Сучавський університет ім. Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія),  травень 2018р., Вища школа соціально-економічного розвитку в Пшеворську (Польща, м. Пшеворськ) лютий 2018р. та ін. Викладачі кафедри беруть участь у викладанні дисциплін за англомовними програмами.

Викладачі кафедри разом із здобувачами вищої освіти здійснюють наукову діяльність: розробляють НДР, беруть участь у проведенні наукових форумів, конференцій, круглих столів з актуальних проблем розвитку логістичної діяльності,  торгівлі та підприємництва в Україні, здійснюють керівництво аспірантами, здобувачами наукового ступеня доктора наук та доктора філософії. Результати наукових досліджень регулярно висвітлюються у монографіях, підручниках, наукових статтях та тезах міжнародних науково-практичних конференцій.

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, доцент, Ільченко Наталія Борисівна.


ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ


23.04.2013
guliya2005
12256
остання редакція 24.09.2021
263422