logo
Кафедра технології і організації ресторанного господарства
Кафедра технології і організації ресторанного господарства
logo
Кафедра технології і організації ресторанного господарства
img

Про кафедру

технології і організації ресторанного господарства

Завідувач кафедри
ФЕДОРОВА ДІНА ВОЛОДИМИРІВНА

доктор технічних наук, 
доцент

       

Здійснює підготовку соціально мобільних, конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців для організації  виробничо-технологічної та сервісної діяльності суб’єктів ресторанного  бізнесу, які володіють загальними і спеціальними, фаховими компетентностями.

►  Стань професійнім ресторатором та керівником закладу!
 Створюй бездоганний сервіс та будуй бізнес на цьому!
 Створи свій перший ресторан!
► Розробляй інноваційні підходи до створення авторських концепцій в кулінарній справі і
     досліджуй кулінарний теруар!

 Будь на хвилі трендів у ресторанній справі!
 Організуй власний стартап з використанням крафтових та інноваційних технологій!
 Інтегруйся у професійне середовище і бери участь у міжнародних конкурсах з кулінарної та
     кондитерської майстерності!

 Набувай практичного досвіду у вітчизняній та закордонній ресторанній справі!

ТВОЯ ПЕРША КАР'ЄРНА СХОДИНКА ПОЧИНАЄТЬСЯ ІЗ ВИБОРУ ПРАВИЛЬНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ!
РЕАЛІЗУЙ СВОЇ АМБІЦІЇ В СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ!

Ми гарантуємо унікальний освітній процес, ексклюзивні освітні бакалаврські та магістерські програми, незабутній драйв і продуктивну співпрацю. Поки Ви будете навчатися –  світ переможе пандемію! І глобальна сфера гостинності стане ще більш привабливою і розквітне з новою непереможною силою. Як написав Оскар Уальд : «При великих неприємностях я відмовляю собі в усьому, крім подорожі, їжі та пиття»!

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР

Код/галузь знань: 18 Виробництво і технології

Спеціальність: 181 Харчові Технології / Освітня програма: Технологія та організація ресторанного бізнесу

Детальніше про спеціалізацію (інформаційний пакет)

Дисципліни, що формують професійні компетентності

Можливі посади

Вступні випробування

 • Технології харчових виробництв;
 • Технології ресторанної продукці;ї
 • Організація ресторанного господарства;
 • Інформаційні системи та технології у ресторанному бізнесі;
 • Економіка ресторанів;
 • Start Up – тренінг;
 • Менеджмент
 • Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства;
 • Керівники закладів ресторанного господарства; ресторатор;
 • Професіонали в галузі ресторанного бізнесу;
 • Фахівці із харчових технологій;
 • Фахівець з ресторанної справи
 • Шеф-кухар, бренд-шеф
 • Шеф-кондитер
 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Хімія або біологія / Географія або історія України

         

Конкурентні переваги і професійні можливості:

 • глибокі фахові знання з харчових і ресторанних технологій, організації виробничих, технологічних, сервісних та управлінських процесів роботи ресторану;
 • формування hardskills шляхом участі у ефективних майстер-класах від світових професіоналів та міжнародних конкурсах з отриманням міжнародних сертифікатів;
 • наявність сучасних інтердисциплінарних курсів, які формують комплексні знання про основні засади створення та просування бізнес-ідеї та реалізації бізнес-проекту у підприємницькому середовищі ресторанного бізнесу;
 • вміння проектування нових і модернізація діючих закладів ресторанного господарства. 

Професійні можливості. Конкурентоспроможний фахівець ресторанного бізнесу, обізнаний у виробничих, технологічних, сервісних та управлінських процесах роботи ресторану. Ресторатор, який знає як організувати діяльність закладу ресторанного бізнесу, компетентний в управлінні технологічними процесами, забезпеченні контролю якості і безпечності виробництва ресторанної продукції. Експерт в галузі ресторанного бізнесу, здатний розробити нормативну документацію, спроектувати сучасний заклад ресторанного господарства і запустити його в роботу.

 
Спеціальність: 181 Харчові Технології / Освітня програма: Ресторанні технології та фуд-дизайн

Детальніше про спеціалізацію (інформаційний пакет)

Дисципліни, що формують професійні компетентності Можливі посади Вступні випробування
 • Технології харчових виробництв;
 • Технології ресторанної продукції;
 • Організація ресторанного господарства;
 • Фуд-дизайн;
 • Архітектоніка і дизайн в ресторанному бізнесі;
 • Інформаційні системи та технології у ресторанному бізнесі;
 • Дизайн рестоарнів.
 • Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства;
 • Керівники закладів ресторанного господарства; ресторатор;
 • Професіонали в галузі ресторанного бізнесу;
 • Фахівці із харчових технологій;
 • Фахівець з ресторанної справи
 • Шеф-кухар, бренд-шеф
 • Фахівець із спеціалізованого обслуговування; 
 • Директор кейтерингової компанії
 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Хімія або біологія / Географія або історія України

Конкурентні переваги і професійні можливості:

 • глибокі фахові знання з харчових і ресторанних технологій, сучасного устаткування, організації виробничих і сервісних процесів, а також технік, стилів і технологій фуд-дизайну, фуд-арту і фуд-стайлінгу в закладах HoReCa;
 • вміння створювати авторські ресторанні меню, презентувати ресторанну продукцію, розробляти власні фуд-дизайн і фуд-сервіс проекти;
 • формування hardskills шляхом участі у ефективних майстер-класах від світових професіоналів та міжнародних конкурсах з отриманням міжнародних сертифікатів;
 • наявність сучасних інтердисциплінарних курсів, які формують комплексні знання про основні засади створення та просування бізнес-ідеї та реалізації бізнес-проекту у підприємницькому середовищі ресторанного бізнесу.

Професійні можливості. Конкурентоспроможний фахівець ресторанного бізнесу, який володіє комплексом базових та міждисциплінарних знань і практичних навичок щодо управління технологічними, виробничими і сервісними процесами в закладах HoReCa, має художній стиль мислення та бізнес-орієнтований на запити і потреби сучасного ринку споживачів ресторанних послуг. Новатор, який знає як створити і презентувати новий ресторанний продукт, що матиме довготривалі позитивні враження цільової аудиторії споживачів. Вміє застосовувати сучасні digital-технології маркетингу і фуд-стайлінгу.

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР

Код/галузь знань: 18 Виробництво і технології

Спеціальність: 181 Харчові Технології / Освітня програма: Ресторанні технології та бізнес

Детальніше про спеціалізацію (інформаціний пакет)

Дисципліни, що формують професійні компетентності

Можливі посади

Вступні випробування

 • Концепції і ресторанний креатив;
 • Інноваційні ресторанні технології;
 • Стратегічний маркетинг у ресторанному бізнесі;
 • Управління проектами в ресторанному бізнесі;
 • Проектування закладів ресторанного господарства;
 •  НАССР в закладах ресторанного господарства
 • Професійна комунікація іноземною мовою.
 • завідувач виробництва;
 • керуючий підприємства харчування;
 •  керуючий рестораном;
 •  начальник виробництва;
 • науко­вий співробітник;
 •   науковий співробітник-консультант
 1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови
 2. Фахове вступне випробування

Конкурентні переваги і професійні можливості:

 • глибокі фахові знання з інноваційних ресторанних технологій, організації виробничих та управлінських процесів роботи ресторану;
 • вміння створювати інноваційні технології ресторанної продукції, розробляти унікальні концепції закладів ресторанного господарства, впроваджувати креативні ідеї кулінарного дизайну;
 • участь у сертифікатних програмах, майстер-класах від професіоналів та міжнародних конкурсах з отриманням сертифікатів;
 • вміння проектування нових і модернізація діючих закладів ресторанного господарства з урахуванням вимог НАССР та ISO;
 • наявність сучасних інтердисциплінарних курсів, які формують комплексні знання щодо управління проектами закладів ресторанного господарства, просування бізнес-ідеї та реалізації бізнес-проекту у підприємницькому середовищі;
 • можливість професійної комунікації іноземною мовою.

Професійні можливості. Конкурентоспроможний фахівець, обізнаний у виробничих, технологічних та управлінських процесах роботи закладів ресторанного господарства. Компетентний керівник в управлінні технологічними процесами, забезпеченні контролю якості і безпечності виробництва ресторанної продукції. Експерт в галузі ресторанних технологій та бізнесу, здатний розробити унікальний ресторанний продукт, спроектувати сучасний заклад ресторанного господарства і запустити його в роботу, розробити стратегію  забезпечення  конкурентоспроможності на ринку у короткостроковій і довгостроковій перспективі.

Спеціальність: 181 Харчові Технології  / Освітня програма: Крафтові технології

Детальніше про спеціалізацію (інформаційний пакет)

 • Технології крафтових виробництв;
 • Інноваційні харчові технології;
 • Проектування крафтових виробництв;
 •  НАССР крафтових виробництв;
 • Управління проектами крафтових виробництв;
 • Професійна комунікація іноземною мовою.
 • директор виробництва;
 •  керівник мережі виробництв;
 •  керівник підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва;
 • технічний керівник виробничих підрозділів;
 • професіонали з управління проектами;
 • професіонали з контролю якості
 1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови
 2. Фахове вступне випробування

Конкурентні переваги і професійні можливості:

 • глибокі фахові знання з крафтових харчових технологій, організації виробничих та управлінських процесів роботи крафтового виробництва;
 • вміння створювати інноваційні унікальні авторські технології крафтової продукції з використанням біодоступної локальної сировини;
 • участь у сертифікатних програмах, майстер-класах від професіоналів та міжнародних конкурсах з отриманням сертифікатів;
 • вміння проектування нових і модернізація діючих підприємств з крафтового виробництва продукції з урахуванням вимог НАССР та ISO.
 • наявність сучасних інтердисциплінарних курсів, які формують комплексні знання щодо управління проектами крафтових виробництв, просування бізнес-ідеї та реалізації бізнес-проекту у підприємницькому середовищі;
 • можливість професійної комунікації іноземною мовою

Професійні можливості. Конкурентоспроможний фахівець, обізнаний у виробничих, технологічних та управлінських процесах роботи крафтових виробництв. Компетентний керівник в управлінні технологічними процесами, забезпеченні контролю якості і безпечності виробництва крафтової продукції. Експерт в галузі харчових виробництв, здатний розробити нормативну документацію, спроектувати сучасне крафтове виробництво і запустити його в роботу.

НА КАФЕДРІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ:

                                 Бакалавр                                                   Магістр                                 

               

​                                                                                    Доктор Філософії

Кафедра здійснює підготовку фахівців за ступенями вищої освіти / галузями знань / спеціальностями /спеціалізаціями:

Ступені вищої освіти: бакалавр, магістр; доктор філософії та доктор наук (технічні науки).

Галузь знань18 «Виробництво та технології»

Спеціальність: 181 «Харчові технології»

Спеціалізація: «Ресторанні технології»

  Випускники можуть займати первинні посади

За Національним класифікатором професій України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»:

бренд-шеф, шеф-кухар, шеф-сомельє; шеф-бармен; шоколатьє; директор мережі закладів ресторанного господарства; директор закладу ресторанного господарства; керуючий рестораном (кафе, баром); директор з виробництва; директор кейтерингової компанії; завідувач виробництва, інженер-технолог; ресторатор; консультант із виробництва; адміністратор мережі закладів ресторанного господарства;  адміністратор мережі закладів ресторанного господарства; головний кулінар; фахівець з ресторанної справи; організатор з івент-заходів, су-шеф, кухар, бариста, бармен, метрдотель, офіціант, кухар-стюард, адміністратор закладу ресторанного господарства.

Місія кафедри

   Підготовка конкурентноспроможних висококваліфікованих фахівців, спроможних на основі сформованих у процесі навчання  загальних і спеціальних  компетентностей ефективно вирішувати завдання з розроблення та впровадження інноваційних, креативних ресторанних технологій, технологій спеціальних харчових продуктів, систем управління якістю ресторанних послуг, інвестиційно привабливих проектних рішень закладів ресторанного господарства.

Призначення кафедри 

   Використовувати найсучасніші технології та методики навчання в аудиторіях з найсучаснішим обладнанням, здійснювати підготовку соціально мобільних, конкурентноспроможних висококваліфікованих фахівців для організації сервісної та виробничої-технологічної діяльності суб’єктів  ресторанного бізнесу, заснованих на світовому досвіді, які володіють загальними і спеціальними (фаховими) компетентностями, що є основою кар’єрного зростання в сфері ресторанного бізнесу. 

Лабораторії кафедри технології і організації ресторанного господарства

Матеріально-технічна база підготовки спеціальності 181 "Харчові технології"

Матеріально-технічна база (відео)

Матеріально-технічна база (відео)

Матеріально-технічна база (відео)

19.04.2013
guliya2005
12448
остання редакція 25.07.2021
43505