logo
Кафедра обліку та оподаткування
Кафедра обліку та оподаткування
logo
Кафедра обліку та оподаткування
img

Головна сторінка

обліку та оподаткування


       

                         

                                           

 

E-mail кафедри http://kbo@knute.edu.ua                        

Місія кафедри - формування гармонійно розвинутої особистості – представника нової генерації висококваліфікованих фахівців, який здатен задовольняти інформаційні запити суспільства та роботодавців задля забезпечення розвитку економіки України


Кафедра обліку та оподаткування  (зав. кафедри – доктор економічних наук, професор О.В. Фоміна) здійснює підготовку фахівців за такими  освітніми програми спеціальності 071 «Облік і оподаткування»:

               

 Освітній ступінь Доктор філософії -Акредитовано з відзнакою

Міжнародна акредитація СІМА навчальних програм "Облік і оподаткування"

Також, кафедра забезпечує підготовку слухачів за програмами підвищення кваліфікації Інституту вищої кваліфікації.

Викладацький склад кафедри обліку та оподаткування  сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо. У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри орієнтуються на світові стандарти, активно працюють над збагаченням змісту навчальних дисциплін, впровадженням інноваційних технологій, забезпечують органічне поєднання фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки студентів, гармонізацію навчального процесу, що дозволяє майбутнім фахівцям сформувати широкий світогляд, отримати ґрунтовні знання з професійно-орієнтованих дисциплін і оволодіти обраною професією.


                 

ПРИЄДНУЙСЯ ДО ДРУЖНЬОЇ РОДИНИ КАФЕДРИ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ДТЕУ

Основні принципи кафедри обліку та оподаткування при підготовці здобувачів вищої освіти із спеціальності «Облік та оподаткування» :

- постійне підвищення якості освіти; 

- використання сучасних технологій навчання;

- розширення мобільності студентів (можливість здобувати освіту послідовно в кількох різних університетах, збагачуючись досвідом життя в різних соціокультурних середовищах);

- працевлаштування випускників.


18.06.2013
chronon
20928
остання редакція 18.05.2024
shestack