logo
Кафедра обліку та оподаткування
Кафедра обліку та оподаткування
logo
Кафедра обліку та оподаткування
img

Студентська наукова конференція «ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ: АКТУАЛЬНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ»

обліку та оподаткування

ПРОГРАМА

19 травня 2022 року

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

09.30-11.30

Платформа для проведення конференції

Реєстрація учасників

Microsoft Teams

Робочий регламент:

Доповідь  –         до 5 хв.

Обговорення  –  до 2 хв.

Мета: 

обговорення стану, розвитку обліку та оподаткування в Україні у воєнний час і особливості подання звітності у цей період

Вступне слово:

Анатолій Анатолійович Мазаракі, ректор ДТЕУ, д.е.н., професор, академік Національної академії педагогічних наук України

Канєва Тетяна Володимирівна, декан ФФО, д.е.н., професор.

Фоміна Олена Володимирівна, завідувач кафедри обліку та оподаткування, д.е.н., професор.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ:

Ольга ГОНЗАЙК (Податковий консультант. Голова Центрального округу Спілки податкових консультантів України. Спеціаліст з МСФЗ, сертифікований за програмою International Association of Book-keepers (IAB). Аудитор. Голова Аудиторського комітету  Ради незалежних бухгалтерів та аудиторів) : Податки та облік у період дії воєнного стану

Вікторія ВОЛОТОВСЬКА (менеджер розвитку з бізнес відносин АССА України, Польщі та країн Балтії, досвідчений управлінець проектів та громадських організацій управління ): Розвиток професії бухгалтера з точки зору АССА

Катерина РАДЧЕНКО (ст. консультант відділу корпоративного оподаткування Ernst & Young) : Діяльність в сфері податкового консалтингу

ДОПОВІДІ:

ПІБ студента, факультет, курс, група, науковий керівник

Тема доповіді

1

РОМАНЮК Анастасія (ФФО, 4 к., гр.6.)

Науковий керівник: Прокопова О.М., доцент

Conditions for the functioning of small businesses during martial law in Ukraine

2

БАРЧУКОВА Анастасія (ФМТП, 3 к, гр.3аб)

Науковий керівник: Костюченко В.М., професор

Analysis of Ukraine's accounting  transformation through the New Institutional Accounting

3

БОЙКО Богдана (ФМПТ, 3 к., гр., 3аб).

Науковий керівник: Мошковська О.А., професор

Peculiarities of accounting of money equivalents in the conditions of military camp in Ukraine

4

ТОЛМАЧ Анна (ФФО, 2 к., гр.1)

Науковий керівник:Уманців Г.В., доцент

Застосування облікових оцінок в умовах воєнного стану

5

ФІЛОНЕНКО Ірина (ФФО, 1к.,  гр. 2м).

Науковий керівник: Августова О.О., доцент

Оплата праці та інші виплати працівникам під час воєнного стану

6

БАБІНА Вікторія (ФФО, 3 к., гр.6)

Науковий керівник: Шаповалова А.П., доцент

Первинні документи і документообіг: сучасні реалії

7

ПОГРЕБНА Вікторія, (ВСП «КТЕФК ДТЕУ»,3к., гр. БО-31).

Науковий керівник:Сорвіна С.М.,  спец. вищої кат.

Декларація про майновий стан і доходи у період воєнного стану

8

ГНАСЬКО Олена (ФФО, 4 к., гр.6)

Науковий керівник: Прокопова О.М., доцент

Оподаткування в аграрному секторі економіки під час воєнного стану

9

КОМОРНА Тетяна, (ВСП «КТЕФК ДТЕУ», 3к., гр. БО-31).

Науковий керівник:Сорвіна С.М.,  спец. вищої кат.

Оподаткування акцизним податком під час дії воєнного стан

10

ТКАЧ Вікторія (ФФО, 4 к., гр.7),

Науковий керівник: Муковіз В.С., доцент

Оптимізація трансакційних витрат в умовах сучасних інформаційних технологій

11

ДЕМИДЮК Вікторія (ФФО, 3 к., гр.6)

Науковий керівник: Шаповалова А.П., доцент

Подання фінансової звітності у період дії воєнного стану

12

КАЛЕНИЧЕНКО Анастасія ФМТП, 3 к, гр.7аб,

Науковий керівник Костюченко В.М., професор

Non-fungible token as an accounting object

13

ЦОПА Катерина (ФМТП, 3 к, гр.7аб),

Науковий керівник: Костюченко В.М., професор

Accounting dimension  of cryptocurrency in martial law

14

ОГУРЦОВА Марина (ФМТП, 3 к, гр.3аб).

Науковий керівник: Костюченко В.М., професор

Accounting challenges and risk management in the startups in Ukraine

15

СІНТЮК Яна (ФФО, 2 к., гр. 1)

Науковий керівник: Уманців Г.В., доцент

Принцип безперервності діяльності в контексті невизначеності

16

КОЛОМІЄЦЬ Діана (ФФО, 1к.,  гр. 2м.)

Науковий керівник: Фоміна О.М., професор

Organization of the transition of enterprises to accounting outsourcing

17

ДЕМ'ЯНОВА Інна (ФФО, 1к., гр. 1м)

Науковий керівник: Задніпровський О.Г., доцент

Система just in time в управлінському обліку: сучасні виклики

18

ЯКОВЛЮК  Анна  (ФФО, 1к., гр. 2м.)

Науковий керівник: Бенько М.М. професор

Дохідність операційної діяльності ПрАТ «Оболонь» у період військових дій

19

КИРИК Юлія (ФФО, 3 к., гр.7).

Науковий керівник: Ромашко О.М., доцент

Відповідальність за порушення термінів подання звітності та сплати податків під час воєнного стану

20

КУРМАЗЕНКО Владислава (ФЕМП, 3 к, гр.14)

Науковий керівник: Зябченкова Г.В., ст.викл.

Розвиток бухгалтерського обліку

21

АРМАН Віталій (ФЕМП, 3 к, гр.16)

Науковий керівник: Зябченкова Г.В., ст.викл.

Пріоритетні напрями розвитку бухгалтерського обліку в Україні

22

ЗАКРЕВСЬКА Олександра (ФФО, 3 к., гр.6)

Науковий керівник: Шаповалова А.П., доцент

Благодійна допомога: оформлення та облікові наслідки в умовах воєнного стану

23

ДУНДАР Дар’я (ФФО, 3 к., гр.7)

Науковий керівник Шаповалова А.П., доцент

Операції з імпорту товарів: валютний нагляд в умовах воєнного стану

24

ГРАБОВА Ірина (ФФО, 1к.,  гр. 1м).

Науковий керівник: Найдьонова Н.В.

«Подання фінансової звітності на основі таксономії в електронному форматі XBRL»

18.05.2022
42708
1200
остання редакція 21.09.2023
41421