logo
Кафедра обліку та оподаткування
Кафедра обліку та оподаткування
logo
Кафедра обліку та оподаткування
img

Студентський круглий стіл «ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ»

обліку та оподаткування

ПРОГРАМА

23 листопада 2023 року

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

12.00-14:00

Платформа для проведення конференції

Реєстрація учасників

Zoom

Робочий регламент:

Доповідь  –         до 5 хв.

Обговорення  –  до 2 хв.

Мета: 

обговорення стану, розвитку обліку і звітності в Україні в інформаційному    забезпеченні сталого розвитку економіки

Вступне слово:

Герасименко Анжеліка Григорівна, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, д-р екон. наук, професор.

Канєва Тетяна Володимирівна, декан ФФО, д.е.н., професор.

Фоміна Олена Володимирівна, завідувач кафедри обліку та оподаткування, д.е.н., професор.

ДОПОВІДІ:

ПІБ доповідача

Назва доповіді

1

Bo Nyhus. Investment Director Nefco – Nordic Environment Finance Corporation, Finland

Бо Нюхус, директор з інвестицій NEFCO, Фінляндія

Environmental reporting is the way to the EU

Екологічна звітність – шлях до ЄС

2

Марина ТРУБАЙЧУК, фінансовий радник у відділі фінансового планування та аналізу компанії «Dell», Словаччина.

Роль управлінської звітності в інформаційному розвитку компанії

3

Вікторія ВОЛОТОВСЬКА, менеджер розвитку з бізнес-відносин АССА України, Польщі та країн Балтії

Звітність в  інформаційному  забезпеченні сталого розвитку економіки

4

Анастасія ЧЕРЕВАНЬ, студентка 4 курсу ОС «бакалавр» ФФО,

Науковий керівник Алла ШАПОВАЛОВА

Інформаційне забезпечення корпоративної соціальної відповідальності ІТ-бізнесу.

5

Валерія ОЧЕРЕТНЯ, студентка 2 курсу ОПП ФБСC, група 21

Науковий керівник Наталія ТАРАЩЕНКО

Тенденції розвитку обліку під впливом глобальних викликів

6

Софія ДІТКОВСЬКА, студентка 2 курсу ОПП ФБСС, група 21

Науковий керівник Наталія ТАРАЩЕНКО

Облік на підприємствах в умовах цифровізації

7

Єлизавета ФРОЛОВА, студентка 2 курсу ОПП Облік і оподаткування, група 21.

Науковий керівник Наталія ТАРАЩЕНКО

Оподаткування підприємств та організацій під час воєнного стану

8

Максим ДЕМЧЕНКО, студент 2 курсу ОПП ФБСC, група 21

Науковий керівник Наталія ТАРАЩЕНКО.

Облікова система в епоху діджиталізації
9

Олена ГНАСЬКО, студентка 2 курсу ОС «магістр» ФФО, група 2м

Науковий керівник Світлана КОРОЛЬ

Зв’язки українських підприємств з російськими компаніями: облікові нюанси

10

Марія КОВАЛЕНКО, студентка 3 курсу ОС "бакалавр" ФФО, гр.1

Науковий керівник Олена ПРОКОПОВА.

Розвиток штучного інтелекту в системі бухгалтерського обліку

11

Олександра ЗАКРЕВСЬКА, студентка 2 курсу ОС «магістр» ФФО, група 2м

Науковий керівник Ольга РОМАШКО

Порядок формування інформації про дебіторську заборгованість у звітності підприємства

12

Дар'я ДУНДАР, студентка 1 курсу ОС "магістр", ФФО, гр.2-м

Науковий керівник Алла ШАПОВАЛОВА

Порядок Е- документообіг на підприємстві оптовоїторгівлі : сучасні реалії та перспективи
13

Олена ЯЗЛОВЕЦЬКА, студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ФТМ, група 26

Науковий керівник Олена МОШКОВСЬКА

Особливості облікової системи та звітності Франції

14

Дарина ШУДРУК, студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ФТМ, група  21

Науковий керівник Олена МОШКОВСЬКА

Облікова система Китаю

15

Софія ПОТЬКАЛО, студентка 2 курсу ОПП Облік і оподаткування, група 21.

Науковий керівник Наталія ТАРАЩЕНКО

Відновлення бухгалтерського обліку підприємств: передумовита сутність

16

Діана ЛАЗАРЕНКО, студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ФЕМП, гр. 8

Науковий керівник Олена АНДРОСЕНКО

Бухгалтерський облік як наука та інструмент забезпечення сталого розвитку економіки

17

Катерина НОВОХАЦЬКА,  студентка 3 курсу ОС "фаховий молодший бакалавр", група БО-31

Науковий керівник  Світлана СОРВІНА

Вимоги до професійних якостей бухгалтера
18

Олександр МАРЧИШАК, студент 3 курсу ОС «бакалавр» ФМТП, гр.7а

Науковий керівник Валентина КОСТЮЧЕНКО

Інноваційні технології обліку для сталого розвитку

19

Катерина БУЛГАКОВА, студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ФМТП, гр.7а

Науковий керівник Валентина КОСТЮЧЕНКО

Облікове забезпечення ESG сталого інвестування

20

Яна ДМИТРЕНКО, студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ФМТП, гр.7а

Науковий керівник Валентина КОСТЮЧЕНКО

Інтегрована звітність як інструмент інформаційного забезпечення сталого розвитку

22.11.2023
41421
277
остання редакція 30.11.2023
41421