logo
Кафедра обліку та оподаткування
Кафедра обліку та оподаткування
logo
Кафедра обліку та оподаткування
img

Тематика курсових робіт з дисципліни «Управлінський облік»

обліку та оподаткування

Тематика курсових робіт з дисципліни «Управлінський облік»

на 2022/2023 н.р.

 1. Управлінський облік та аналіз поведінки витрат підприємства[1].
 2. Управлінський облік та аналіз поведінки доходів підприємства.
 3. Управлінський облік витрат і калькулювання собівартості продукції за позамовним методом.
 4. Управлінський облік витрат і калькулювання собівартості за попередільним методом обліку.
 5. Управлінський облік витрат і калькулювання собівартості за попроцесним методом.
 6. Управлінський облік витрат та калькулювання за системою неповних витратам.
 7. Управлінський облік витрат та калькулювання за системою повних витрат.
 8. Управлінський облік та розподіл непрямих витрат підприємства.
 9. Управлінський облік витрат та калькулювання собівартості продукції.
 10. Калькулювання собівартості за нормативними витратами та аналіз відхилень на виробничому підприємстві.
 11. Калькулювання собівартості продукції за видами діяльності.
 12. Облікове забезпечення управління витратами повного життєвого циклу продукції.
 13. Управлінський облік логістичних витрат підприємства.
 14. Управлінський облік маркетингових витрат підприємства.
 15. Управлінський облік запасів підприємства.
 16. Управлінський облік незавершеного виробництва підприємства.
 17. Облікове забезпечення прийняття рішень в процесі постачання.
 18. Управлінський облік розрахунків з постачальниками та замовниками.
 19. Облікове забезпечення управління ланцюжком постачання.
 20. Розробка інформаційних моделей для прийняття рішень в процесі виробництва.
 21. Управлінський облік розрахунків з контрагентами підприємства.
 22. Облікове забезпечення прийняття рішень щодо ціноутворення.
 23. Організація управлінського обліку за центрами відповідальності.
 24. Облікове забезпечення оцінки діяльності підприємства за центрами відповідальності.
 25. Планування і бюджетування в системі управлінського обліку.
 26. Бюджетування непрямих витрат
 27. Формування операційного бюджету підприємства.
 28. Облікове забезпечення внутрішнього (трансферного) ціноутворення між пов’язаними компаніями.
 29. Обліково-аналітичне забезпечення моделювання точки беззбитковості.
 30. Управлінський облік у прийнятті управлінських рішень за умов невизначеності.
 31. Управлінський облік в системі лояльності підприємства.
 32. Формування оптимального бюджету підприємства.
 33. Формування управлінської звітності підприємства.
 34. Управлінська звітність у довгостроковому та короткостроковому плануванні.
 35. Моделювання управлінської звітності та бюджетів.
 36. Оцінка ефективності впровадження управлінської звітності.
 37. Корпоративна нефінансова звітність підприємства.
 

[1] Тут і далі: за темами, виділеними курсивом, студент може проводити дослідження на базі підприємства оптової / роздрібної / електронної торгівлі, підприємства, ІТ-підприємства, підприємства сфери послуг, медичного закладу або підприємства іншого виду економічної діяльності.

06.09.2022
42708
686
остання редакція 06.09.2022