logo
Кафедра обліку та оподаткування
Кафедра обліку та оподаткування
logo
Кафедра обліку та оподаткування
img

Студентська конференція "ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВИКЛИКІВ"

обліку та оподаткування

ПРОГРАМА

24 квітня 2024 року

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

10.00-12.00

Платформа для проведення конференції

Реєстрація учасників

Zoom

Робочий регламент:

Доповідь  –         до 8 хв

Обговорення  –  до 5 хв

Мета: 

Обговорення стану, розвитку обліку та оподаткування в Україні в умовах соціально-економічних викликів і особливості подання звітності в цей період

Вступне слово:

Герасименко Анжеліка Григорівна, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, д-р екон. наук, проф.

Канєва Тетяна Володимирівна, декан ФФО, д.е.н., професор.

Фоміна Олена Володимирівна, завідувач кафедри обліку та оподаткування, д.е.н., професор.

Захарків Тарас Дмитрович, головний бухгалтер ТОВ «ЕПІЦЕНТР К»

ДОПОВІДІ:

Секція 1 «International and national practice of improving accounting»

Модератори:                                   Костюченко В. М., проф.

Семенова С. М., доц.

ПІБ студента, факультет, курс, група, науковий керівник

Тема доповіді

1

Квятковська Валерія  ФМТП, 2 курс, 1 група

Науковий керівник - Костюченко В. М., д-р екон. наук, проф.

Risks and opportunities of using artificial intelligence in accounting

2

Арбузова Анастасія ФМТП, 2 курс, 1 група

Науковий керівник - Костюченко В. М., д-р екон. наук, проф.

Improving accounting in the context of digitalization

3

Мартиненко Владислав  ФМТП, 3 курс, 3а група

Науковий керівник - Мошковська О. А., д-р екон. наук, проф.

Statutory audit and its role in the accounting system in Italy

4

Федорчук Валерія ФМТП, 3 курс, 3а група

Науковий керівник - Мошковська О. А., д-р екон. наук, проф.

The accounting system in the USA

5

Чернов Олександр ФМТП, 3 курс, 3а група

Науковий керівник - Мошковська О. А., д-р екон. наук, проф

Accounting model in Germany


Секція 2 «Облік та оподаткування діяльності підприємств»

Модератори:                                   Шаповалова А. П., доц.

                                                          Кузьменко О. П., ст. викл.

ПІБ студента, факультет, курс, група, науковий керівник

Тема доповіді

1

Купчак Олександра ФМТП, 2 курс, 1 група

Науковий керівник  - Костюченко В. М., д-р екон. наук, проф.

Роль бухгалтерського обліку у становленні економічної науки

2

Поповичук Дарина ФТМ, 2 курс, 13 група

Науковий керівник - Кузьменко О. П., ст. викл.

Облік та оподаткування діяльності рекламних агенцій

3

Дундар Дар’я ФФО, 1 курс, 1м група

Науковий керівник - Шаповалова А. П., канд. екон. наук, доц.

Практика сезонних замовлень в оптовій торгівлі: облікові аспекти

4

Андрусова Надія ФФО, 2 курс, 2.2 група

Науковий керівник - Уманців Г.В., канд. екон. наук, доц.

Облік та оподаткування благодійної допомоги ЗСУ

5

Черевань Анастасія ФФО, 4 курс, 2 група

Науковий керівник - Шаповалова А.П., канд. екон. наук, доц.

Резидентство в Дія.City: нові можливості чи додаткові складнощі для ІТ-компаній?

6

Шевченко Даниїла ФМТП, 3 курс, 1 група

Науковий керівник - Задніпровський О.Г., канд. екон. наук, доц.

Цифрові інновації в обліку та їх вплив
на бізнес

7

Ушакова Катерина ФТМ, 2 курс, 13 група

Науковий керівник - Кузьменко О.П., ст. викл.

Використання штучного інтелекту
в бухгалтерському обліку

8

Згура Ярослав ФМТП, 3 курс, 1 група

Науковий керівник - Задніпровський О.Г., канд. екон. наук, доц.

Штучний інтелект у проведенні оцінювання в бухгалтерському обліку


Секція 3 «Звітність підприємств в умовах сталого розвитку»

Модератори:                                   Король С. Я., проф.

                                                          Прокопова О. М., доц.

                                                           Зябченкова Г. В., ст. викл.

ПІБ студента, факультет, курс, група, науковий керівник

Тема доповіді

1

Закревська Олександра ФФО, 1 курс, 1м група

Науковий керівник - Шаповалова А. П., канд. екон. наук, доц.

Звіт про управління: практика застосування в Україні

2

Жуков Данило ФМТП, 2 курс, 1 група

Науковий керівник - Костюченко В. М., д-р екон. наук, проф.

Звітування про трудові ресурси в умовах сталого розвитку

3

Кринська Анна-Марія ФФО, 3 курс, 2 група

Науковий керівник - Шаповалова А. П., канд. екон. наук, доц.

Фінансова звітність малих підприємств:  порівняльні аспекти вітчизняного
і міжнародного підходів

4

Толмач Анна ФФО, 4 курс, 1 група

Науковий керівник - Уманців Г. В., канд. екон. наук, доц.

Оцінка зменшення корисності  необоротних активів під час війни

5

Прокопчук Дар’я ФТМ, 3 курс, 17 група

Науковий керівник - Костюченко В. М., д-р екон. наук, проф.

Ініціативи корпоративної соціальної відповідальності як основа звітування
в умовах сталого розвитку

6

Дахно Костянтин ФФО, 2 курс, 1 група

Науковий керівник - Уманців Г. В., канд. екон. наук, доц.

Технології штучного інтелекту в обліку та аудиті: перспективи та виклики

7

Новікова Анна ФМТП, 3 курс, 2 група

Науковий керівник - Задніпровський О. Г., канд. екон. наук, доц.

Звітність ESG та провідні системи звітності про сталий розвиток


Секція 4 «Облікова політика підприємства: галузеві особливості»

Модератори:                                   Мошковська О. А., проф.

Уманців Г. В., доц.

Кузуб М. В., ст. викл.

ПІБ студента, факультет, курс, група, науковий керівник

Тема доповіді

1

Гаврилюк  Софія ФФО, 3 курс, 1 група

Науковий керівник - Кузуб М. В., ст. викл.

Практика обліку адміністративних витрат на будівництві

2

Наливайко Юлія ФФО, 3 курс, 1 група

Науковий керівник - Кузуб М. В., ст. викл.

Практика обліку розрахунків за податком на додану вартість

3

Коваленко Марія ФФО, 3 курс, 1 група

Науковий керівник - Кузуб М. В., ст. викл.

Облік розрахунків з підзвітними особами на промислових підприємствах

4

Радченко  Олександр  ФФО, 3 курс, 1 група

Науковий керівник - Кузуб М. В., ст. викл.

Амортизація активів підприємств
у воєнний час

5

Лаврищук Софія ФМТП, 3 курс, 1 група

Науковий керівник - Задніпровський О. Г., канд. екон. наук, доц.

Вплив міжнародних стандартів фінансової звітності на діяльність експортно-орієнтованого бізнесу України

6

Фірчук Марія ЧТЕІ ДТЕУ, 4 курс

Науковий керівник - Маначинська Ю. А., канд. екон. наук, доц.

Розвиток цифрового обліку
на українських платформах

7

Сушко Анастасія ФМТП, 3 курс, 1 група

Науковий керівник - Задніпровський О. Г., канд. екон. наук, доц.

Вплив цифровізації на бухгалтерський облік

8

Борисенко Марія  ФФО, 3курс, 1 група

Науковий керівник - Кузуб М. В., ст. викл.

Хмарні технології в обліку

  9

 Самохін Олексій ФФО, 2 курс, 2.1мб група

Науковий керівник - Уманців Г. В., канд. екон. наук, доц.

Сучасні виклики до Soft Skills успішного бухгалтера


Секція 5 «Податковий консалтинг: вітчизняний та зарубіжний досвід»

Модератори:                                    Ромашко О. М., доц.

                                                           Андросенко О. О., доц.

ПІБ студента, факультет, курс, група, науковий керівник

Тема доповіді

1

Дундар Дар’я ФФО, 1 курс, 2м  група

Науковий керівник - Фоміна О. В., д-р екон. наук, проф.

Імплементація досвіду Німеччини
у становлення податкового консалтингу в Україні

2

Закревська Олександра ФФО, 1 курс, 2м група

Науковий керівник - Фоміна О. В., д-р екон. наук, проф.

Податкові консультаційні послуги для бізнесу в Чеській Республіці

3

Демидюк Вікторія ФФО, 1 курс, 2м група

Науковий керівник -Ромашко О. М., канд. екон. наук, доц.

Розвиток податкового консалтингу
у країнах Європи

4

Фоменко Валерія ФФО, 1 курс, 2м група

Науковий керівник - Фоміна О. В., д-р екон. наук, проф.

Особливості здійснення податкового консультування в Польщі

5

Коваленко Єлизавета ФФО, 1 курс, 2м група

Науковий керівник - Ромашко О. М., канд. екон. наук, доц.

Розвиток податкового консалтингу
в Японії

6

Кирик Юлія ФФО, 1 курс, 2м група

Науковий керівник - Ромашко О. М., канд. екон. наук, доц.

Податкове консультування в США: особливості та порядок здійснення

7

Клішина Ольга ФФО, 1 курс, 2м група

Науковий керівник - Ромашко О. М., канд. екон. наук, доц.

Становлення та розвиток податкового консультування на Кіпрі

04.05.2024
41421
132
остання редакція 04.05.2024
41421