logo
Кафедра обліку та оподаткування
Кафедра обліку та оподаткування
logo
Кафедра обліку та оподаткування
img

Міжнародна конференція «Трансформація обліку та звітності в умовах соціально-економічних викликів»

обліку та оподаткування


ПРОГРАМА

27 березня 2024 року

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

10.00-13:00

Платформа для проведення конференції

Засідання

Zoom

Гіперпосилання на конференцію:
https://us05web.zoom.us/j/2355393076?pwd=yc8S8AgBV4LY08RJFOa37BfY869NXT.1&omn=85429705006
Ідентифікатор конференції: 235 539 3076
Код доступу: 2024

Робочий регламент:

Доповідь  –         до 8 хв

Обговорення  –  до 5 хв

Мета: 

Узагальнення актуальних питань трансформації обліку та звітності в умовах соціально-економічних викликів сьогодення в Україні та світі

Відкриття конференції:

                                                                               

Анатолій Мазаракі

 ректор, д.е.н., професор, академік Національної академії педагогічних наук України

Тетяна Канєва 

декан факультету фінансів та обліку, д.е.н., професор

Модератор:

 Олена Фоміна, завідувач кафедри обліку та оподаткування, д.е.н., професор.

                     

ДОПОВІДІ:

ПІБ доповідача

Тема доповіді

Людмила ГАПОНЕНКО

директор, Департамент методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності, Міністерство Фінансів України

Вступне слово 

Олег КАНЦУРОВ

 виконавчий директор, Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

Гармонізація процесів атестації аудиторів та підготовки здобувачів за спеціальністю «Облік і оподаткування»

Валентина ЛЕГКА

виконавчий директор, Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України

Бухгалтерська професія: сучасні виклики

Сергій ГОЛОВ,

д-р екон. наук, професор кафедри менеджменту та економіки, Міжнародний інститут менеджменту 

Облік і звітність у контексті євроінтеграції України

Олена ХАРЛАМОВА 

генеральний директор, Агентство з МСФЗ, засновник Міжнародної академії сертифікованих бухгалтерів і аудиторів, віцепрезидент ГС «Палата аудиторів і бухгалтерів України»

Кризові маркери у МСФЗ-звітності

Вікторія ВОЛОТОВСЬКА 

генеральний директор, Агентство з МСФЗ, засновник Міжнародної академії сертифікованих бухгалтерів і аудиторів, віцепрезидент ГС «Палата аудиторів і бухгалтерів України»

Світові тенденції талантів 2024 року

Юлія ДРОГОВОЗ 

сертифікований аудитор, віце - президент з питань податкової політики, Український союз підприємців та промисловців

Цифровізація податкового адміністрування в системі бухгалтерського обліку

Юрій ПОГОРЕЛОВ

д-р екон. наук, професор, головний спеціаліст департаменту контролю у сфері юстиції та запобігання корупції, Рахункова палата України

Використання даних обліку і звітності для реалізації контрольної функції щодо публічних фінансів: український та міжнародний досвід

Михайло ГУЗЬ

директор ТОВ «Софт Парк»

Роль програми «Вправно ERP»  у цифровій трансформації бізнесу

Світлана КОРОЛЬ

д-р екон. наук, професор, професор кафедри обліку та оподаткування, Державний торговельно-економічний університет

Штучний інтелект у бухгалтерській діяльності (погляд зсередини)

Микола ДЯДЕНКО

аспірант, АССА, Сертифікований аудитор України, Сертифікований внутрішній аудитор України, Аудитор ТОВ "Grant Thornton"

Конвергенція положень МСФЗ та US GAAP щодо відображення наслідків операцій концесії у фінансової звітності

Аліна ФЕСЕНКО

аспірант, державний експерт в Директораті розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення, Міністерство соціальної політики України

Розкриття в інтегрованій звітності інформації про наслідки воєнних дій в Україні

Василь ДЕРІЙ

д-р екон. наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування, Західноукраїнський національний університет

Облік і звітність молокопереробних підприємств в умовах війни: моделювання й оцінка рівня економічної безпеки


Участь в обговоренні:

Валерій Пархоменко, заслужений економіст України; доктор економічних наук, професор.

Олег Канцуров, виконавчий директор Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

Валентина Легка, виконавчий директор Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України.

Сергій Голов, д.е.н., професор кафедри менеджменту та економіки Міжнародного інститут менеджменту.

Олена Харламова, генеральний директор Агентства з МСФЗ, засновник Міжнародної академії сертифікованих бухгалтерів і аудиторів, віце президент ГС «Палата аудиторів і бухгалтерів України».

Юрій Погорелов, д.е.н., професор, головний спеціаліст департаменту контролю у сфері юстиції та запобігання корупції Рахункової палата України.

Михайло Гузь, директор ТОВ «Софт Парк».

Олена Фоміна, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування  ДТЕУ.

Світлана Король, д.е.н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування  ДТЕУ.

Валентина Костюченко, д.е.н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування  ДТЕУ.

Олена Мошковська, д.е.н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування  ДТЕУ.

Сергій Рилєєв, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку ЧТЕІ ДТЕУ.


04.03.2024
41421
424
остання редакція 28.03.2024
41421