logo
Кафедра обліку та оподаткування
Кафедра обліку та оподаткування
logo
Кафедра обліку та оподаткування
img

Наукова робота

обліку та оподаткування

В процесі підписання договори з іншими компаніями та організаціями

 Профіль кафедри у інформаційно-пошуковій системі Google Scholar

Напрями наукових досліджень.

Результати науково-дослідної роботи

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти

Досягення студентів

Працевлаштування випускників кафедри 

Наукове співробітництво

РОЗДІЛ 1. HАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.

Наукові інтереси викладачів кафедри пов’язані з дослідженням питань теорії та методології бухгалтерського обліку і оподаткування, обліковим забезпеченням управління підприємств різних форм власності та видів діяльності, конвергенції національних систем бухгалтерського обліку в умовах глобалізації,  розвитку інформаційних систем в обліку і звітності.

Протягом 2013–2022 рр. на кафедрі виконувались такі науково-дослідні роботи:

Рік

НДР кафедри

2023
 1. Обліково-аналітичне забезпечення сталого розвитку бізнесу
 2. Облікове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

2022
 1. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
 2. Облік діяльності підприємства в умовах цифрової економіки
 3. Обліково-аналітичне забезпечення сталого розвитку бізнесу
2021
 1.  Облік та оподаткування в торгівлі (№ 0118U000052)
 2. Облік діяльності підприємства в умовах цифрової економіки
 3. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
 4. Обліково-аналітичне забезпечення сталого розвитку бізнесу
2020р.
 1. Облікове забезпечення управління вартістю бізнесу (№ держреєстрації  0118U000131).
 2. Конвергенція національних систем бухгалтерського обліку в умовах глобалізації (№ держреєстрації 0117U000056).
 3. Оцінювання об’єктів за вимогами міжнародних стандартів обліку і звітності.
 4. Облік та оподаткування в торгівлі (№ 0118U000052)
 5. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
 6. Облік діяльності підприємства в умовах цифрової економіки

2019р.

 1. Бухгалтерський облік: теорія, методологія, практика (№ держреєстрації  0115U000245).
 2. Облікове забезпечення управління вартістю бізнесу (№ держреєстрації  0118U000131).
 3. Конвергенція національних систем бухгалтерського обліку в умовах глобалізації (№ держреєстрації 0117U000056).
 4. Державні, суспільні та корпоративні пріоритети розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в Україні  (№ держреєстрації 0117U000052).
 5. Облік і оподаткування в торгівлі.
 6. Оцінювання об’єктів за вимогами міжнародних стандартів обліку і звітності.

2018р.

 1. Бухгалтерський облік: теорія, методологія, практика (№ держреєстрації  0115U000245).
 2. Бухгалтерський облік формування собівартості наданих послуг суб’єктами господарювання  (№ держреєстрації  0115U000246).
 3. Облік і аудит показників соціальної відповідальності підприємства (№ держреєстрації  0115U000248).
 4. Концепція розвитку управлінського обліку в Україні (№ держреєстрації  0115U000247).
 5. Конвергенція національних систем бухгалтерського обліку в умовах глобалізації (№ держреєстрації 0117U000056).
 6. Державні, суспільні та корпоративні пріоритети розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в Україні  (№ держреєстрації 0117U000052).
 7. Облік і оподаткування в торгівлі.
 8. Оцінювання об’єктів за вимогами міжнародних стандартів обліку і звітності.

2017р.

 1. Бухгалтерський облік: теорія, методологія, практика (№ держреєстрації  0115U000245).
 2. Бухгалтерський облік формування собівартості наданих послуг суб’єктами господарювання  (№ держреєстрації 0115U000246).
 3. Облік і аудит показників соціальної відповідальності підприємства (№ держреєстрації  0115U000248).
 4. Концепція розвитку управлінського обліку в Україні (№ держреєстрації 0115U000247).
 5. Конвергенція національних систем бухгалтерського обліку в умовах глобалізації (№ держреєстрації 0117U000056).
 6. Державні, суспільні та корпоративні пріоритети розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в Україні (№ держреєстрації  0117U000052).
 7. Облік і оподаткування в торгівлі.

2016р.

 1. Бухгалтерський облік: теорія, методологія, практика (№ держреєстрації  0115U000245).
 2. Бухгалтерський облік формування собівартості наданих послуг суб’єктами господарювання  (№ держреєстрації  0115U000246).
 3. Облік і аудит соціальної відповідальності підприємства (№ держреєстрації  0115U000248).
 4. Концепція розвитку управлінського обліку в Україні (№ держреєстрації  0115U000247).
 5. Конвергенція національних систем бухгалтерського обліку в умовах глобалізації.
 6. Державні, суспільні та корпоративні пріоритети розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в Україні.

2015р

 1. Оцінка активів суб’єктів господарювання в системі обліку.
 2. Бухгалтерський облік підприємств туристичної діяльності.
 3. Бухгалтерський облік: теорія, методологія, практика (№ держреєстрації   0115U000245).
 4. Бухгалтерський облік формування собівартості наданих послуг суб’єктами господарювання» (№ держреєстрації 0115U000246).
 5. Облік і аудит соціальної відповідальності підприємства (№ держреєстрації  0115U000248).
 6. Концепція розвитку управлінського обліку в Україні (№ держреєстрації  0115U000247).

2014р

 1. Управлінський облік у галузях національної економіки (№ держреєстрації 0112U000634).
 2. Удосконалення бухгалтерського обліку підприємства на основі використання сучасних інформаційних технологій (№ держреєстрації 0113U000519).
 3. Бухгалтерський облік зовнішньо­економічної діяльності.
 4. Облік і звітність в оподаткуванні.
 5. Бухгалтерський облік підприємств туристичної діяльності.

Оцінка активів суб’єктів господарювання в системі обліку.

2013р.

1.    Основні напрями вдоско­налення бухгалтерського обліку на підприєм­ствах малого бізнесу України.

2.    Управлінський облік у галузях національної економіки (№ держреєстрації  0112U000634).

3.    Удосконалення бухгалтерського обліку підприємства на основі використання  сучасних інформаційних технологій (№ держреєстрації  0113U000519).

4.    Бухгалтерський облік зовнішньо­економічної діяльності.

5.    Облік і звітність в оподаткуванні.

6. Бухгалтерський облік підприємств туристичної діяльності.


У 2018-2020 рр. на кафедрі виконується науково-дослідна робота Облікове забезпечення управління вартістю бізнесу» (\№ 0118U000131). Замовник НДР - Міністерство освіти і науки України.
У 2013-2015 рр. на кафедрі виконувалась науково-дослідна робота «Концепція  формування та розвитку управлінської звітності з використанням інформаційних технологій» (фундаментальна, № держреєстрації 599/20). Замовник НДР - Міністерство освіти і науки України.  За результатами даної науково-дослідної роботи було розроблено НМКД «Інформаційні технології управлінської звітності», «Управлінський облік», підготовлено монографію «Дисциплінарна матриця управлінської звітності» та навчальний посібник «Інформаційні технології управлінської звітності».

У 2022 р. кафедрою обліку та оподаткування було підготовлено на подано наукові проекти та грантові розробки для участі у конкурсних відборах:

 1. Проект фундаментального дослідження за рахунок коштів загального фонду державного бюджету (НДР МОНУ). Назва проекту «Розробка концепції інтегрованої звітності для підвищення конкурентоспроможності економіки України». Учасники: Фоміна О.В., Король С.Я., Костюченко В.М., Семенова С.М., Августова О.О., Шушакова І.К.,  (кафедра обліку та оподаткування КНТЕУ), Карпенко О.О., Затько Йозеф (Словаччина). Дата подання: 28.10.2021 р.
 2. Проект для участі у конкурсному відборі наукових, науково-технічних робіт, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов'язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Назва проєкту «Європейські принципи звітування соціально відповідального бізнесу у становленні розумного суспільства». Учасники: Фоміна О.В., Король С.Я., Костюченко В.М., Семенова С.М., Августова О.О., Шушакова І.К. (кафедра обліку та оподаткування КНТЕУ), Карпенко О.О., Затько Йозеф (Словаччина). Дата подання: 12.12.2021 р.
 3. Конкурс грантових проектів Erasmus+ Programme (ERASMUS) (ERASMUS Jean Monnet). Назва проєкту «EU Corporate Sustainability Reporting» (Корпоративна звітність про сталий розвиток в ЄС) (дата подання 02.05.2022). Учасники: Фоміна О.В., Король С.Я., Семенова С.М., Августова О.О., асп. Курбет М. (кафедра обліку та оподаткування ДТЕУ), Карпенко О.О., Саприкіна М.
 4. Участь у конкурсі  «Нові ідеї – Україна». Заявка на тему "Європейські принципи звітування соціально відповідального бізнесу для підтримки миру і протидії війні". Учасники: Фоміна О.В., Король С.Я., Семенова С.М., Августова О.О., 2022 р.

РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

Монографії

                                               

2020

Уманців Г.В., Шушакова І.К. 

Облік об’єктів інтелектуальної власності 

2019

Fomina O., Slomchynska S., Pursky O. 

Investment real estate in business value management

2018

Fomina O., Sopko V., Zadniprovskyi O.,

Assessment in accounting: concept and tools


                                                                                         

2016

Фоміна О.В

Управліський облік в торгівлі

2016

М.М. Бенько, О.М. Гончаренко, О.В. Фоміна та ін. ; за заг. ред. В.В. Сопко  

Дисциплінарна матриця управлінської звітності

2016

Король С.Я.

Соціальна відповідальність бізнесу: теорія та методологія обліку


                                                                   

 Підручники та навчальні посібники

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2022

Голов С.Ф., Голубка Я.В., Костюченко В.М.,Кузіна Р.В.,Чижевська Л.В.

Професійна етика бухгалтера 

                                                      

2021

О.В. Фоміна, С.Я. Король, О.Г. Задніпровський, О.М. Ромашко, В.С. Муковіз., В.М. Кузуб, І.К. Шушакова

Облік за видами економічної діяльності

2021

Костюченко В.М., Уманців Г.В., Фоміна О.В. 

Консолідація фінансової звітності

2021

Бенько М.М.

 Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства

                                                                                   

2021

О. В. Фоміна, О. А. Мошковська, О.О. Августова,

Д.В. Головіна, О.М. Ромашко, І.К. Шушакова

Управлінський облік

2021

Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами

2017

Сопко В.В., Зима Ю.П., Головіна Д.В.

Інформаційні технології  управлінського обліку

                                       

.2. Наукові конференції

Кафедрою було організовано і проведено:

 • Круглий стіл "Обліку та оподаткування в умовах міжнародної економічної інтеграції), (04 листопала 2020р.)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: сучасний вектор розвитку» ( 21 травня 2019 р);
 • Всеукраїнський круглий стіл «Облік,аудит та оподаткування в умовах євроінтеграції" (квітень 2018р);
 • Всеукраїнський круглий стіл на тему “Управлінський облік у галузях національної економіки” (листопад 2013 р.); 
 • Всеукраїнський круглий стіл «Обліково-аналітичне забезпечення антикризового  управління підприємством» (квітень 2016 р.);

У своїх виступах учасники конференції обговорювали актуальні питання щодо конвергенції національних моделей обліку в процесі європейської інтеграції України, трансформації обліку в умовах наближення діяльності українських підприємств до світових стандартів ведення бізнесу, удосконалення інструментарію обліку з метою підвищення ефективності реформування системи оподаткування, ролі інформаційних технологій в удосконаленні обліку та оподаткування діяльності суб’єктів господарювання та перспективи покращення професійної підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування».

3. Робота  аспірантури та докторантури

         Упродовж 2013–2022 рр. відбувся захист 4 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та 22 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) та спеціальністю 071 "Облік і оподаткування":

Рік Докторанти, аспіранти (здобувачі), які захистили дисертації
2021

Каміл А.В. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

Петров П.П. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

2019 р.

Григоренко О.С.(дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

Галак К.І. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

Карпенко І.В. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

Сломчинська С.О.(дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

Приймак Н.В. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

2018р.

Мартинів І.К.(дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

Закревська О.Ю. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

2017р.

Мошковська О.А. (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук)

Овсюк Н.В. (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук)

Король С.Я. (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук)

Пантюхова А.В. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

Бондар Т.Л. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

Августова О.О. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

Омелянчук Т.М. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

 Откаленко О.М. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)
2016р.

Фоміна О.В. (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук)

Шмичкова І.Ю. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)
2015р.

Николенко Н.В. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

Ромашко О.М. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)
2014р.

Карпенко Д.В. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

Скрипник М.Є. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

Гриценко О.М. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)
2013р.

Столяр Л.Г. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

Мустеца І.В. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

4. Апробація наукової діяльності

У 2022 році 16 викладачів і 5 аспірантів кафедри обліку та оподаткування брали участь в 32 конференціях (з яких очно 5 (он-лайн), заочно – 27). За межами України 7, міжнародних 20, всеукраїнських 12.

2 викладачами зроблено 2 доповіді, міжнародних – 1, всеукраїнських – 1.

Завдячуючи інтернету, сімнадцять викладачів стали учасниками різних науково-практичних заходів в Україні та закордоном.

Опубліковано 51 тезу.

Загальна кількість наукових та навчально-методичних робіт, опублікованих викладачами кафедри у 2022 році :

Назва роботи

Кількість

Обсяг в друк. аркушах

Монографій, всього

-

-

в Україні

-

-

за кордоном

-

-

з них офіційними мовами Євросоюзу

-

-

Розділів монографій

3

2,03

в Україні

2

1,40

за кордоном

1

0,63

з них офіційними мовами Євросоюзу

1

0,63

Статей, всього

29

24,60

     у фахових виданнях України

22

19,36

з них проіндексованих в Scopus

2

1,75

з них проіндексованих в Web of Science

1

1,2

                                                       у зарубіжних виданнях

7

3,11

з них проіндексованих в Scopus

3

2,09

з них проіндексованих в Web of Science

1

0,2

Тез доповідей

51

6,63

Підручників

2

9,41

Навчальних посібників

-

-

Інших навчально-методичних розробок

47

66,38

Опубліковано робіт, всього

132

109,15

Протягом 2013–2022 рр. викладачами та аспірантами кафедри обліку та оподаткування видано:

-         626  друкованих праць загальним обсягом  785,7 друк. арк., у т.ч. 214 наукових статей (понад 185 др. арк.), з яких 95 у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних,  в т.ч. 17 статей у журналах з імпакт-фактором, в т.ч. 6 статей у Scopus;

-         4 одноосібні монографії (автори: Мошковська О.А., Сльозко Т.М., Фоміна О.В., Король С.Я.);

-         колективні монографії:

«Дисциплінарна  матриця  управлінської  звітності», 2015 р. (автори: В. В. Сопко, М. М. Бенько, Зима Ю.П.,  Гончаренко  О.М., Фоміна  О.В.,  Мазіна О.І., Бакурова О.А., Задніпровський О.Г., Карпенко Д.В., Король С.Я.);

«ASSESSMENT IN ACCOUNTING: CONCEPT AND TOOLS» The authors: Fomina O., Sopko V., Zadniprovskyi O., Kyiashko O., Muzychuk ,Hryhorenko O., Martyniv I., Musteca I., Moshkovska O., Manachynska Y., Lositska T., Luchyk S., Yevdoshchak V., Bai S., Hats A., Yatsyshyna K., Рiatnytska G., 2018, "Scientific Route" (Tallin, Estonia)

Fomina O., Slomchynska S., Pursky O. Investment real estate in business value management, Germany, 2019, 168 р.

-         статті у 47 колективних монографіях;

-     Бухгалтерський облік: підручник / О. В. Фоміна, С. Я. Король, О. М. Ромашко, О. О. Августова, А.П. Шаповалова, О.М. Прокопова, Г.В. Уманців, О.П. Кузьменко; за заг. ред. О. В. Фоміної. Київ : Держ. нац. торг.-екон. ун-т, 2022.

- Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: підруч. для студ.вищ.навч.закл./ за заг. ред. О.В. Фоміної . К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021

- Управлінський облік : підручник / О. В. Фоміна, О. А. Мошковська, О.О. Августова, Д.В. Головіна, О.М. Ромашко, І.К. Шушакова; за заг. ред.  О. В. Фоміної. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. 228с. 

Бенько М.М. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства : підручник / М.М. Бенько. Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. 562 с. 

Консолідація фінансової звітності: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ Костюченко В.М., Уманців Г.В., Фоміна О.В. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021, 388 с. 

- підручник «Фінансовий облік», 2013 р. (автори: Нападовська Л.В., Алексєєва А.В.,  Шаповалова А.П., Бакурова О.А., Мазіна О.І.);

-         7 навчальних посібників: «Звітність підприємства», 2013 р. (автори: Алексеєва А.В., Шаповалова А.П., Уманців Г.В.); «Облік в зарубіжних країнах», 2013 р. (автори: Бузак Н.І., Фоміна О.В.); «Бухгалтерський облік в торгівлі», 2014 р. (автори Морозова Н.І., Фоміна О.В.); «Інформаційні технології управлінської звітності», 2016 р. (автори: Сопко В.В., Зима Ю.П., Карпенко Д.В.). Облік за видами економічної діяльності. (автори: О.В. Фоміна, С.Я. Король, О.Г. Задніпровський, О.М. Ромашко, В.С. Муковіз., В.М. Кузуб, І.К. Шушакова),2021


РОЗДІЛ 3. HАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Залучення здобувачів вищої освіти до наукової роботи по кафедрі обліку та оподаткування здійснюється за наступними напрямами

 • виконання наукових досліджень при підготовці курсових, випускних кваліфікаційних робіт;
 • участь у роботі студентського наукового клубу;
 • участь у вузівських  та міжнародних конференціях;
 • публікація результатів досліджень у збірниках наукових досліджень, в періодичних економічних виданнях;
 • участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт студентів;
 • участь у конкурсі випускних кваліфікаційних робіт;
 • участь у внутрішньовузівських олімпіадах (з фаху та з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті»);
 • участь у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Облік і оподаткування»
 • участь у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності та з дисципліни Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті;
 • організація та проведення студентського круглого столу з актуальних питань бухгалтерського обліку.

На кафедрі організована робота:

 •  студентського наукового гуртка  Клуб «Луки Пачолі» - (25 студентів) – кер. доц. Шаповалова А. П.
 • студентського науково-практичного Клуб професійного бухгалтерау- (11 студентів) – кер.доц. Уманців Г.В.  

У Державному торговельно-економічному університеті за ініціативи кафедри обліку та оподаткування 21 листопада 2022 року відбувся щорічний студентський круглий стіл «Облік та оподаткування в умовах цифрової економіки», метою якого було обговорення стану, розвитку сфери обліку та оподаткування в Україні в умовах цифрової економіки

У режимі online 19 травня 2022 року кафедрою обліку та оподаткування ДТЕУ було проведено щорічну студентську наукову конференцію «Облік та оподаткування: актуальні вектори розвитку».

9 листопада 2021 року відбувся щорічний круглий стіл «Облік та оподаткування у контексті євроінтеграційних процесів», метою якого є обговорення стану, розвитку обліку та оподаткування в Україні у контексті євроінтеграційних процесів.

Кафедрою обліку та оподаткування Київського національного торговельно-економічного університету 4 листопада 2020 року традиційно проведено круглий стіл, присвячений питанням обліку та оподаткування в умовах міжнародної економічної інтеграції.

7-8 квітня 2020 р. в КНТЕУ відбулася студентська наукова конференція «Наукові дослідження студентської молоді».
Кафедрою обліку та оподаткування було організовано п’ять секцій, в яких взяли активну участь студенти факультету фінансів та обліку, факультету міжнародної торгівлі та права, факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, студенти Торговельно-економічного коледжу та Державного коледжу туризму та готельного господарства. Всього студентами було підготовлено 71 презентацію доповідей.

Показники щодо участі здобувачів вищої освіти в науково-дослідній роботі кафедри протягом 2013-2019 років наводиться в таблиці нижче.

Участь здобувачів вищої освіти в науково-дослідній роботі кафедри обліку та оподаткування

Показники

2014 р.   

2015 р.   

2016 р.   

2017 р.

2018 р.

 2019 р 2020р. 2021р. 2022р.

1.Всього здобувачів вищої освіти брало участь в науково-дослідних роботах, в т.ч.:

23

4

7

14

12

   17 38 23 10

-у держбюджетних роботах

-

-

7

14

12

1 3 2 -

2.Кількість доповідей, зроблених здобувачами вищої освіти на наукових конференціях, в т.ч.

57

35

37

57

54

51 101 107 48

-в ДТЕУ

11

27

37

57

53

47 32 15 15

-в інших ВНЗ України

22

8

-

-

-

4 33 57 10

-на міжнародних конференціях

24

-

-

-

1

- 36 35 23

3.Кількість опублікованих праць здобувачами вищої освіти, в т.ч.

154

155

134

200

130

174 110 173 76

-у співавторстві з викладачами

4

2

2

-

2

10 9 15 4

4.Участь здобувачів вищої освіти в олімпіадах, в т.ч.

17

14

12

21

25

21 - 20 12

-в ДТЕУ

17

14

12

21

23

19 - - 12

-у всеукраїнських

3

1

1

2

2

2 - 20 -

5.Участь здобувачів вищої освіти в конкурсах наукових робіт

2

13

3

8

7

  5 23 15 6

РОЗДІЛ 4. ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт:

Студенти кафедри обліку та оподаткування Коломієць Діана  (ФФО 4 курс, 11 група, освітній ступінь «бакалавр») та Гнасько Олена (ФФО 3 курс, 6 група, освітній ступінь «бакалавр»), отримали диплом ІІ ступеня за результатами фінального III етапу Міжнародного студентського професійного творчого конкурсу з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту, який відбувся 27-28 травня 2021 року на базі Державного університету «Одеська політехніка».
Представлено наукову роботу на тему «Business Valuation: International Experience And Practice» (науковий керівник: к.е.н., доцент Августова О.О.).
У конкурсі брали участь 76 студентів з 28 вітчизняних та 5 іноземних закладів вищої освіти, які представили 56 робіт. Робоча мова конкурсу - англійська.

2020р.  У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Ковальову Анастасію (нагороджена дипломом другого ступеня) та Польовик Євгенію (нагороджена дипломом третього ступеня).

2019 рік. У Національній академії статистики, обліку та аудиту відбулася підсумкова науково-практична конференція II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2018–2019 н.р. зі спеціальності 071 «Облік та оподаткування». У конкурсі взяла участь студентка освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціалізації «Облік і оподаткування» Рябчук Катерина (науковий керівник к.е.н., Ромашко О.М.) та була нагороджена дипломом ІІ ступеня.

2018 рік у Національній академії статистики, обліку та аудиту  відбувся заключний етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Облік та оподаткування", на який було подано 142 наукові роботи.

За результатами рецензування галузевою комісією поданих студентських робіт студентки ІІІ курсу 3 групи ФОАІС Малиновська А. М. та Мамонова А. В. з науковою роботою "Облік і оподаткування операцій із криптовалютами" зайняли ІІ місце.

Галузева комісія високо оцінила науковий та фаховий рівень поданої роботи і виступ Малиновської А. М. та Мамонової А. В.  і нагородила їх дипломами ІІ ступеня.


19 грудня 2017 р. на базі Житомирського державного технологічного університету відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу дипломних (бакалаврських та магістерських) робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування». Випускна кваліфікаційна робота студентки 2 курсу ОС «Магістр» зі спеціальності «Облік і оподаткування» 2016/2017 н.р. Київського національного торговельно-економічного університету Пронози Т.О. виконана під керівництвом Шаповалової Алли Павлівни доцента кафедри обліку та оподаткування, к.е.н., доцента на тему «Облік, контроль і аналіз розрахунків за податком на прибуток» - була відзначена Дипломом І ступеня.


24 березня 2017 року було проведено другий етап II туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямом «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Визначені переможці: диплом 1 ступеня – студентка Лисенко Аліна (науковий керівник – д.е.н., доц. Фоміна О.В., КНТЕУ); диплом 3 ступеня – студентка Матейчук Юлія,
(науковий керівник – к.е.н. доц. Шаповалова А.П. КНТЕУ).


2015 рік ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» отримали дипломи: Бенько Н., 1 к., ОС «магістр» ФОАЕК (науковий керівник - д.е.н., проф. Сопко В.В.) – диплом 1 ступеня; Проноза Т., 4 к.,( науковий керівник - к.е.н., доц. Шаповалова А.П. ) диплом ІІ ступеня.


2013 рік Робота студентки 5 курсу 2012/2013 н.р. Коваленко Т.В. (науковий керівник – д.е.н., професор Нападовська Л.В.) на тему «Методика та організація обліку, аудиту і аналізу доходів від операційної діяльності» - Диплом І ступеня. Дипломна робота студентки магістеріума Сукульської А.Ю. (науковий керівник – к.е.н., доцент Бакурова О.А.) на тему «Облік, контроль і аналіз в системі управління витратами підприємства» - почесну грамоту за перемогу у номінації «За високий рівень наукової новизни».


Олімпіади :

Всеукраїнський конкурс ВКР зі спеціальності «Облік і оподаткування», І тур, КНТЕУ, 14.12. 2021 р.  Результати:

І місце.- Слободяник А., 4 к., 8 гр., ФФО. Тема: Трансфертне ціноутворення: сучасний стан та вплив на облік контрольованих операцій

ІІ місце - Ковальчук І.В. 1 курс , група 2м, ОС «Магістр», тема: «Облік фінансових інструментів за міжнародними стандартами в умовах невизначеності». 

ІІІ місце Новіков В.В., 4 курс, 6 гр. ФФО. Тема: «Облікове забезпечення управління ризиками». 

ІІІ місце Клочко А., 4 курсу 3 групи ФФО. Тема: «Ризики і можливості розвитку професії бухгалтера». 

Міжнародний професійний творчий конкурс з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту, 27-28 травня 2021 р. (Одеса). За результатами конкурсу дипломом ІІ ступеня нагороджений студент : Коломієць Д., 4к., 11 гр. ФФО, та  Гнасько О. 3к., 6 гр. 

У Харківському політехнічному інституті 15-17 травня 2019 року відбувся  ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Управлінський облік».
За результатами олімпіади дипломом ІІІ ступеня нагороджений студент 4-го курсу Київського національного торговельно-економічного університету  спеціалізації «Облік і оподаткування» Криса Дмитро Юрійович (науковий керівник д.е.н., завідувач кафедри обліку та оподаткування Фоміна О.В.).

19-21 квітня 2017 року в Університеті імені Альфреда Нобеля проходив ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік та аудит» серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Студент 1 курсу ОС «магістр» Волков Іван представляв на олімпіаді кафедру обліку та оподаткування та посів призове ІІІ місце.

10-12 травня 2017 року в м. Миколаїв відбувся другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади серед вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації із дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті»

Студент спеціальності «Облік і оподаткування» 4 курсу ОС «бакалавр» Семеніхін Максим представляв на олімпіаді кафедру обліку та оподаткування та посів призове ІІ місце.


11-12 травня 2016 року у Тернопільському національному економічному університеті відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит» серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Студентка 5 курсу ФОАІС Дзюбіа Лідія представляла на олімпіаді  кафедру бухгалтерського обліку та посіла призове ІІ місце.


13-15 травня 2015 року у Тернопільському національному економічному університеті відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит» серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Студентка 1 курсу ФОАЕК, ОС «магістр» Пономаренко Тетяна Олександрівна представляла на олімпіаді  кафедру бухгалтерського обліку та посіла призове ІІ місце.


25 квітня 2014 року в головному офісі Групи компаній ФАКТОР відбулося вшанування фіналістів XV Всеукраїнського студентського конкурсу АУДИТОР . Традиційно переможців конкурсу «Аудитор» визначають по результатам трьох турів – он-лайн тестування, письмової роботи та співбесіди. Призове ІІІ місце отримала студентка Сорокіна Вікторія Олександрівна, а ІІ місце посіла студентка Шушакова Ірина Костянтинівна.


РОЗДІЛ 5 ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ 

Випускники, які здобули вищу освіту зі спеціалізації «Облік і оподаткування» можуть працювати на низовому та середньому рівнях управління в організаціях різних форм власності та організаційно-правових форм, а також у закладах освіти, науково-дослідних установах. При цьому вони можуть обіймати такі посади: бухгалтер, касир-експерт, агент податковий, ревізор, ко­мерційний інспектор, інспектор з інвентаризації, інспек­тор-ревізор, ревізор, податковий інспектор, викладач про­фесійного навчально-виховного закладу, учитель серед­нього навчально-виховного закладу.

 Розділ 6. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В МЕЖАХ УКЛАДЕНИХ ДОГОВОРІВ

Установа-партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

1

2

3

4

Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України

Організація та участь у науково-практичних заходах

Договір № 33 від 2.02.2019 р.

(пролонгується)

Підвищення рівня підготовки та професійної орієнтації студентів

Видавництво
«Все про бухгалтерський облік»

Організація та участь у науково-практичних заходах

Договір № 116 від 26.09.2019 р.

(пролонгується)

Підвищення рівня підготовки та професійної орієнтації студентів

ТОВ «ПРОКОМ»

Сприяння підготовці висококваліфікованих фахівців

Договір № 63 від 15.05.2017 р. (пролонгується)

Підвищення рівня викладання дисциплін

ПрАТ «Фуршет»

Розвиток співпраці, налагодження творчих зв’язків з метою підготовки фахівців

Договір № 42 від 04.09.2012 р.-2022 р.

Підвищення рівня практичної підготовки фахівців

ПАТ «Універмаг Дитячий світ»

Сприяння підготовці висококваліфікованих фахівців

Договір № 80 від 22.12.2011р.-2022р

Підвищення рівня практичної підготовки фахівців

ТОВ «БДО»

Співробітництво з метою розширення та поглиблення змісту наукової, освітньої, практичної діяльності

Договір №89 від 19.09.2016 р. (пролонгується)

Підвищення кваліфікації, стажування фахівців.

Участь співробітників у навчальному процесі

Консалтингово-
 інжинірингова група
 «ВЕРІТЕКС»

Сприяння підготовці висококваліфікованих фахівців

Договір №59 від 12.05.2017 р. (пролонгується)

Підвищення кваліфікації, стажування фахівців.

Участь співробітників у навчальному процесі

ОТП Банк

Співробітництво з метою розширення та поглиблення змісту наукової, освітньої, практичної діяльності

Договір №84 від 26.06.2017р. (пролонгується)

Інформаційний обмін за видами діяльності сторін. Підвищення кваліфікації, стажування фахівців

Кредитна спілка Суперкредит

Співробітництво з метою розширення та поглиблення змісту наукової, освітньої, практичної діяльності

Договір №91 від 10.07.2017р. (пролонгується)

Підвищення рівня практичної підготовки фахівців

ТОВ «НВП «Інформаційні технології»

Співробітництво з метою розширення та поглиблення змісту наукової, освітньої, практичної діяльності

Договір №03-008 від 16.11.2017р. (пролонгується)

Підвищення рівня практичної підготовки фахівців.

Надання доступу до Online баз

ТОВ «Ейч Ві Сі»

Співробітництво з метою розширення та поглиблення змісту наукової, освітньої, практичної діяльності

Договір №150 від 28.11.2018р. (пролонгується)

Підвищення рівня практичної підготовки фахівців

Сприяння працевлаштуванню випускників

ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал Груп»

Співробітництво з метою розширення та поглиблення змісту наукової, освітньої, практичної діяльності

Меморандум №118 від 16.09.2019р. (пролонгується)

Підвищення кваліфікації, стажування фахівців.

Участь співробітників у навчальному процесі

ВГО «Спілка Автоматизаторів бізнесу»

Співробітництво з метою розширення та поглиблення змісту наукової, освітньої, практичної діяльності

Мемораднум № 20 від 11.03.2020 р. (пролонгується)

Підвищення рівня практичної підготовки фахівців.

ТОВ «ІНТЕРТОП»

Співробітництво з метою розширення та поглиблення змісту наукової, освітньої, практичної діяльності

Договір від 12.09.2020 р. (пролонгується)

Підвищення рівня практичної підготовки фахівців

Сприяння працевлаштуванню випускників

ГО «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки»

Співробітництво з метою розширення та поглиблення змісту наукової, освітньої, практичної діяльності

Договір № 68  від 26.07.2021 р.

Підвищення рівня практичної підготовки фахівців.

ТОВ «МІК «СТАРТ»

Співробітництво з метою розширення та поглиблення змісту наукової, освітньої, практичної діяльності

Договір від 7.10.2021 р.

Підвищення кваліфікації, стажування фахівців.

Участь співробітників у навчальному процесі

ТОВ «МАСТЕР:СТРІМ»

Співробітництво з метою розширення та поглиблення змісту наукової, освітньої, практичної діяльності

Договір співпраці 22/18 від 08.08.2022 р.

Підвищення кваліфікації, стажування фахівців.

Участь співробітників у навчальному процесі

НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПОЗА ДОГОВОРАМИ

Міжнародні зв’язки

Кафедра підтримує зв’язки зі спорідненими навчальними закладами  держав СНД, а саме: 

Білоруським державним економічним університетом;
Краківським економічним університетом (Польша);
Технологічним інститутом м. Катовіци (Польша);
Університетом національного та світового господарства м. Софії (Болгарія) та іншими.

Міжнародне стажування, зокрема:
Костюченко В.М.- у вищій школі бізнесу Національний університет Луї (Польща, 2020р)

- Король С.Я., Кияшко О.М., у  Пряшівському університеті ( м. Пряшів, Словацька республіка, 2019р.)

Мошковська О.А.  Західно-Фінляндському коледжі  (West Finland College (Länsi-Suomen opisto), (м. Гуйттінен, Фінляндія , 2019р.)

- Фоміна О.В., Головіна Д. В., Костюченко В.М., Шаповалова А.П., Кузьменко О.П. та Августова О.О. - у вищій школі бізнесу Національний університет Луї (Польща, 2018р)

- Ромашко О.М та Кияшко О.М.- у Краківському економічному університеті (Польща, 2018 р.).

18.06.2013
chronon
16565
остання редакція 05.06.2023
42708