logo
Кафедра обліку та оподаткування
Кафедра обліку та оподаткування
logo
Кафедра обліку та оподаткування
img

Наукова робота

обліку та оподаткування

 Профіль кафедри у інформаційно-пошуковій системі Google Scholar

Напрями наукових досліджень.

Результати науково-дослідної роботи

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти

Досягення студентів

Працевлаштування випускників кафедри 

Наукове співробітництво

РОЗДІЛ 1. HАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.

Наукові інтереси викладачів кафедри пов’язані з дослідженням питань теорії та методології бухгалтерського обліку і оподаткування, обліковим забезпеченням управління підприємств різних форм власності та видів діяльності, конвергенції національних систем бухгалтерського обліку в умовах глобалізації,  розвитку інформаційних систем в обліку і звітності.

Протягом 2013–2020 рр. на кафедрівиконувались такі держбюджетні (кафедральні) наукові роботи:

Рік

Держбюджетні кафедральні теми

2021
 1.  Облік та оподаткування в торгівлі (№ 0118U000052)
 2. Облік діяльності підприємства в умовах цифрової економіки
 3. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
 4. Обліково-аналітичне забезпечення сталого розвитку бізнесу
2020р.
 1. Облікове забезпечення управління вартістю бізнесу (№ держреєстрації  0118U000131).
 2. Конвергенція національних систем бухгалтерського обліку в умовах глобалізації (№ держреєстрації 0117U000056).
 3. Оцінювання об’єктів за вимогами міжнародних стандартів обліку і звітності.
 4. Облік та оподаткування в торгівлі (№ 0118U000052)
 5. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
 6. Облік діяльності підприємства в умовах цифрової економіки

2019р.

 1. Бухгалтерський облік: теорія, методологія, практика (№ держреєстрації  0115U000245).
 2. Облікове забезпечення управління вартістю бізнесу (№ держреєстрації  0118U000131).
 3. Конвергенція національних систем бухгалтерського обліку в умовах глобалізації (№ держреєстрації 0117U000056).
 4. Державні, суспільні та корпоративні пріоритети розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в Україні  (№ держреєстрації 0117U000052).
 5. Облік і оподаткування в торгівлі.
 6. Оцінювання об’єктів за вимогами міжнародних стандартів обліку і звітності.

2018р.

 1. Бухгалтерський облік: теорія, методологія, практика (№ держреєстрації  0115U000245).
 2. Бухгалтерський облік формування собівартості наданих послуг суб’єктами господарювання  (№ держреєстрації  0115U000246).
 3. Облік і аудит показників соціальної відповідальності підприємства (№ держреєстрації  0115U000248).
 4. Концепція розвитку управлінського обліку в Україні (№ держреєстрації  0115U000247).
 5. Конвергенція національних систем бухгалтерського обліку в умовах глобалізації (№ держреєстрації 0117U000056).
 6. Державні, суспільні та корпоративні пріоритети розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в Україні  (№ держреєстрації 0117U000052).
 7. Облік і оподаткування в торгівлі.
 8. Оцінювання об’єктів за вимогами міжнародних стандартів обліку і звітності.

2017р.

 1. Бухгалтерський облік: теорія, методологія, практика (№ держреєстрації  0115U000245).
 2. Бухгалтерський облік формування собівартості наданих послуг суб’єктами господарювання  (№ держреєстрації 0115U000246).
 3. Облік і аудит показників соціальної відповідальності підприємства (№ держреєстрації  0115U000248).
 4. Концепція розвитку управлінського обліку в Україні (№ держреєстрації 0115U000247).
 5. Конвергенція національних систем бухгалтерського обліку в умовах глобалізації (№ держреєстрації 0117U000056).
 6. Державні, суспільні та корпоративні пріоритети розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в Україні (№ держреєстрації  0117U000052).
 7. Облік і оподаткування в торгівлі.

2016р.

 1. Бухгалтерський облік: теорія, методологія, практика (№ держреєстрації  0115U000245).
 2. Бухгалтерський облік формування собівартості наданих послуг суб’єктами господарювання  (№ держреєстрації  0115U000246).
 3. Облік і аудит соціальної відповідальності підприємства (№ держреєстрації  0115U000248).
 4. Концепція розвитку управлінського обліку в Україні (№ держреєстрації  0115U000247).
 5. Конвергенція національних систем бухгалтерського обліку в умовах глобалізації.
 6. Державні, суспільні та корпоративні пріоритети розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в Україні.

2015р

 1. Оцінка активів суб’єктів господарювання в системі обліку.
 2. Бухгалтерський облік підприємств туристичної діяльності.
 3. Бухгалтерський облік: теорія, методологія, практика (№ держреєстрації   0115U000245).
 4. Бухгалтерський облік формування собівартості наданих послуг суб’єктами господарювання» (№ держреєстрації 0115U000246).
 5. Облік і аудит соціальної відповідальності підприємства (№ держреєстрації  0115U000248).
 6. Концепція розвитку управлінського обліку в Україні (№ держреєстрації  0115U000247).

2014р

 1. Управлінський облік у галузях національної економіки (№ держреєстрації 0112U000634).
 2. Удосконалення бухгалтерського обліку підприємства на основі використання сучасних інформаційних технологій (№ держреєстрації 0113U000519).
 3. Бухгалтерський облік зовнішньо­економічної діяльності.
 4. Облік і звітність в оподаткуванні.
 5. Бухгалтерський облік підприємств туристичної діяльності.

Оцінка активів суб’єктів господарювання в системі обліку.

2013р.

1.    Основні напрями вдоско­налення бухгалтерського обліку на підприєм­ствах малого бізнесу України.

2.    Управлінський облік у галузях національної економіки (№ держреєстрації  0112U000634).

3.    Удосконалення бухгалтерського обліку підприємства на основі використання  сучасних інформаційних технологій (№ держреєстрації  0113U000519).

4.    Бухгалтерський облік зовнішньо­економічної діяльності.

5.    Облік і звітність в оподаткуванні.

6. Бухгалтерський облік підприємств туристичної діяльності.


У 2018-2020 рр. на кафедрі виконується науково-дослідна робота Облікове забезпечення управління вартістю бізнесу» (\№ 0118U000131). Замовник НДР - Міністерство освіти і науки України.
У 2013-2015 рр. на кафедрі виконувалась науково-дослідна робота «Концепція  формування та розвитку управлінської звітності з використанням інформаційних технологій» (фундаментальна, № держреєстрації 599/20). Замовник НДР - Міністерство освіти і науки України.  За результатами даної науково-дослідної роботи було розроблено НМКД «Інформаційні технології управлінської звітності», «Управлінський облік», підготовлено монографію «Дисциплінарна матриця управлінської звітності» та навчальний посібник «Інформаційні технології управлінської звітності».

РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

1.Впровадження результатів науково-дослідної роботи в практику та навчальний процес:

Рік

Впровадження результатів наукових доліджень

2020 р

 За результатами НДР у 2020 р.:

 • видано підручники " Управлінський облік" (авт.: Фоміна О.В., Августова О.О., Головіна Д.В., Ромашко О.М., Мошковська О.А., Шушакова І.К.)  та Консолідація фінансової звітності (авт.: Костюченко В.М., Уманців Г.В., Фоміна О.В.)   (затверджено Вченою радою КНТЕУ № 3 від 29.10.2020 р.)
 • підготовлено НМКД дисциплін: «Бухгалтерський облік»,  «Бухгалтерський аутсорсинг»,«Облікова політика підприємства», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Міжнародні стандарти професійної етики бухгалтерів», «Стратегічний управлінський облік», «Облік за видами економічної діяльності», «Звітність міжнародних корпорацій» . ін.

Результати науково-дослідної роботи впроваджені у практику діяльності  державних органів та  підприємств, серед яких: ТОВ «Наш Караван»,  ТОВ «Анавім»,  ТОВ «Банківське телебачення»

2019

    За результатами НДР у 2019 р.:

 • видано  монографію: «Investment real estate in business value management».
 • підготовлено НМКД дисциплін: «Бухгалтерський облік», «Облікова політика підприємства», «Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту», «Консолідація фінансової звітності», «Облік і оподаткування діяльності міжнародних корпорацій», «Оцінювання та облік нематеріальних активів», «Стратегічний управлінський облік». ін.

Результати науково-дослідної роботи впроваджені у практику діяльності  державних органів та  підприємств, серед яких: ТОВ «БДО», ТОВ «ЮВМ-аудит» , ТОВ «Радіус Дент» 

2018

          За результатами НДР у 2018 р.:

 • видано  монографію  «ASSESSMENT IN ACCOUNTING: CONCEPT AND TOOLS» (Tallin, Estonia);
 • підготовлено НМКД дисциплін: «Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту», «Управлінська звітність», «Облікова політика підприємства», «Облік та оцінювання нематеріальних активів», «Бухгалтерський аутсорсинг», «Консолідація фінансової звітності», «Облік і оподаткування діяльності міжнародних корпорацій», «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами», ін.

Результати науково-дослідної роботи впроваджені у практику діяльності  державних органів та  підприємств, серед яких: Департамент  прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку Мінфіну України, ТОВ «БДО»,

2017р.

            За результатами НДР у 2017 р.:

підготовлено (оновлено) НМКД дисциплін:  «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Облік на підприємствах малого бізнесу»,  «Організація обліку». ««Облікове забезпечення податкового планування», «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами», «Консолідація фінансової звітності», «Облік зовнішньоекономічної діяльності», ін.

            Результати науково-дослідної роботи впроваджені у практику діяльності  державних органів та  підприємств, серед яких Департамент  прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку Мінфіну України,  ФПБАУ, Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності», ТОВ «БДО», ТОВ «Корпорація «Галактика», ТОВ «ТЕРРА ФУД», ТОВ «Сингента», ТОВ «ДЦ Україна», ДП НАЕК «Енергоатом», ДП «Енергоринок».

2016р.

          За результатами НДР у 2016 р.:

 • видано  монографію  «Управлінський облік у торгівлі»;
 • видано навчальний посібник «Інформаційні технології управлінської звітності»;
 • підготовлено НМКД дисциплін: «Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту», «Управлінська звітність», «Бухгалтерський облік», «Облік та оцінювання нематеріальних активів», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Фінансовий облік», «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами», ін.

            Результати науково-дослідної роботи впроваджені у практику діяльності  державних органів, установ та підприємств, серед яких  Міністерство аграрної політики та продовольства України, Устинівське відділення  Долинської  об’ єднаної  ДПІ  ГУ ДФС у Кировоградській обл., ГУ ДКСУ у Вінницькій обл., Держфінінспекція України у Вінницькій обл., Інститут продовольчих ресурсів Національної академії  аграрних наук України, ТОВ «Два океани», ТОВ «КПМГ-Україна», ТОВ «БДО», ТОВ «САНЛАЙТ УКРАЇНА С.Р.Л.», ТОВ «Кей Солюшнз», ТОВ «Скретч», ТОВ «СОТКА-7», ТОВ «ЛВН Лімітед», ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод», ТОВ «Бургерс-2015», ТОВ «Гранд Кейтеринг», ТОВ «Експерт Центр», ТОВ «СОВАЖ-ПЛЮС».

2015р.

За результатами НДР у 2015 р.:

підготовлено НМКД дисциплін: «Звітність підприємств», «Консолідація фінансової звітності», «Звітність в зовнішньоекономічній діяльності», «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами».  «Оцінювання та облік цілісних майнових комплексів», ін.

2014р.

         За результатами НДР у 2014 р.:

 • видано  навчальний посібник «Бухгалтерський облік в  торгівлі»;
 • підготовлено НМКД дисциплін: «Звітність підприємств», «Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві», «Фінансовий облік», ін.
 • впроваджені у навчальний процес програмні продукти «M.E.DOC», «Галактика», «ІС-Про»,  «Парус».

Результати науково-дослідної роботи впроваджені у практику діяльності  вітчизняних підприємств, серед яких: ТОВ «Вогник», м. Полтава; Балтське районне споживче товариство, м. Балта, Одеська обл.; ПП «Макол-2010», ПрАТ «Олімпієць», ПАТ «Універмаг «Дитячий світ», ТОВ «Інтелект-Сервіс», ТОВ «Оптис Лтд»; ТОВ «Сервіс АВЕ», ТОВ «УКРПРОМПОСТАВКА»; ТОВ «Проводка», ТОВ «Дизельгенератор». 

2013р.

За результатами НДР у 2013 р.:

 • видано підручник «Фінансовий облік»; навчальний посібник «Звітність підприємства»; навчальний посібник «Облік в зарубіжних країнах»;

підготовлено НМКД дисциплін: «Управлінський облік», «Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності», «Моделювання облікового забезпечення прийняття управлінських рішень», «Управлінські інформаційні системи» та «Інформаційні технології управлінської звітності», «Бухгалтерський облік зовнішньо­економічної діяльності», ін.

.2. Наукові конференції

Кафедрою було організовано і проведено:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: сучасний вектор розвитку» ( 21 травня 2019 р);
 • Всеукраїнський круглий стіл «Облік,аудит та оподаткування в умовах євроінтеграції" (квітень 2018р);
 • Всеукраїнський круглий стіл на тему “Управлінський облік у галузях національної економіки” (листопад 2013 р.); 
 • Всеукраїнський круглий стіл «Обліково-аналітичне забезпечення антикризового  управління підприємством» (квітень 2016 р.);

У своїх виступах учасники конференції обговорювали актуальні питання щодо конвергенції національних моделей обліку в процесі європейської інтеграції України, трансформації обліку в умовах наближення діяльності українських підприємств до світових стандартів ведення бізнесу, удосконалення інструментарію обліку з метою підвищення ефективності реформування системи оподаткування, ролі інформаційних технологій в удосконаленні обліку та оподаткування діяльності суб’єктів господарювання та перспективи покращення професійної підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування».

3. Робота  аспірантури та докторантури

         Упродовж 2013–2020 рр. відбувся захист 4 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та 20 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності):

Рік Докторанти, аспіранти (здобувачі), які захистили дисертації
2019 р.

Григоренко О.С.(дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

Галак К.І. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

Карпенко І.В. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

Сломчинська С.О.(дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

Приймак Н.В. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

2018р.

Мартинів І.К.(дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

Закревська О.Ю. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

2017р.

Мошковська О.А. (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук)

Овсюк Н.В. (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук)

Король С.Я. (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук)

Пантюхова А.В. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

Бондар Т.Л. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

Августова О.О. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

Омелянчук Т.М. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

 Откаленко О.М. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)
2016р.

Фоміна О.В. (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук)

Шмичкова І.Ю. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)
2015р.

Николенко Н.В. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

Ромашко О.М. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)
2014р.

Карпенко Д.В. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

Скрипник М.Є. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

Гриценко О.М. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)
2013р.

Столяр Л.Г. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

Мустеца І.В. (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)

4. Видавнича діяльність

У 2020 році викладачі і аспіранти кафедри обліку та оподаткування брали участь в 62 конференції (з них очно - 16 разів, зокрема 14 он-лайн, а також заочно – 66 разів).

Серед зазначених є 42 міжнародні науково-практичні конференції, з яких 14 – за межами України в дванадцяти країнах світу, зокрема: у Австралії (м. Мельбурн), Азербайджані (м. Баку), Болгарії (м. Варна), Великобританії (м. Ковентрі), Канаді (м. Едмонд), Німеччині (м. Лепциг), Португалії (м. Лісабон), Словацькій Республіці (м. Братіслава), США (м. Сан-Франціско), Франції (м. Страсбург), Чехії (м. Прага, Slapy) і Швеції (м. Стокгольм).

Загальна кількість наукових та навчально-методичних робіт, опублікованих викладачами кафедри у 2020 році :

Статей

57

             у Scopus, Web of Science 9

          у Index Copernicus

17

 у фахових виданнях України

20

 у зарубіжних виданнях

11

Тез доповідей

63

Підручників

2

Інших навчально-методичних розробок

32

Протягом 2013–2019 рр. викладачами та аспірантами кафедри обліку та оподаткування видано:

-         626  друкованих праць загальним обсягом  785,7 друк. арк., у т.ч. 214 наукових статей (понад 185 др. арк.), з яких 95 у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних,  в т.ч. 17 статей у журналах з імпакт-фактором, в т.ч. 6 статей у Scopus;

-         4 одноосібні монографії (автори: Мошковська О.А., Сльозко Т.М., Фоміна О.В., Король С.Я.);

-         колективні монографії:

«Дисциплінарна  матриця  управлінської  звітності», 2015 р. (автори: В. В. Сопко, М. М. Бенько, Зима Ю.П.,  Гончаренко  О.М., Фоміна  О.В.,  Мазіна О.І., Бакурова О.А., Задніпровський О.Г., Карпенко Д.В., Король С.Я.);

«ASSESSMENT IN ACCOUNTING: CONCEPT AND TOOLS» The authors: Fomina O., Sopko V., Zadniprovskyi O., Kyiashko O., Muzychuk ,Hryhorenko O., Martyniv I., Musteca I., Moshkovska O., Manachynska Y., Lositska T., Luchyk S., Yevdoshchak V., Bai S., Hats A., Yatsyshyna K., Рiatnytska G., 2018, "Scientific Route" (Tallin, Estonia)

-         статті у 35 колективних монографіях;

-         підручник «Фінансовий облік», 2013 р. (автори: Нападовська Л.В., Алексєєва А.В.,  Шаповалова А.П., Бакурова О.А., Мазіна О.І.);

-         6 навчальних посібників: «Звітність підприємства», 2013 р. (автори: Алексеєва А.В., Шаповалова А.П., Уманців Г.В.); «Облік в зарубіжних країнах», 2013 р. (автори: Бузак Н.І., Фоміна О.В.); «Бухгалтерський облік в торгівлі», 2014 р. (автори Морозова Н.І., Фоміна О.В.); «Інформаційні технології управлінської звітності», 2016 р. (автори: Сопко В.В., Зима Ю.П., Карпенко Д.В.).

Підготовлено і впроваджено в навчальний процес 8 дистанційних курсів:

 • Бухгалтерський облік для менеджерів, 2013 р. (Бакурова О.А., Бузак Н.І., Сльозко Т.В., Шаповалова А.П.);
 • Управлінський облік, 2013 р. (Нападовська Л.В., Матюха М.М., Фоміна О.В.);
 • Бухгалтерський облік, 2016 р. (Сопко В.В.);
 • Бухгалтерський облік в торгівлі, 2016 р.  (Шаповалова А.П.),
 • Облік і звітність в оподаткуванні, 2016 р. (Шаповалова А.П.),
 • Звітність підприємств, 2017 р. (Шаповалова А.П.);
 • Організація бухгалтерського обліку, 2018 р. (Сопко В.В.).
 • Управлінська звітність, 2018 (Августова О.О).

РОЗДІЛ 3. HАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Залучення здобувачів вищої освіти до наукової роботи по кафедрі обліку та оподаткування здійснюється за наступними напрямами

 • виконання наукових досліджень при підготовці курсових, випускних кваліфікаційних робіт;
 • участь у роботі студентського наукового клубу;
 • участь у вузівських  та міжнародних конференціях;
 • публікація результатів досліджень у збірниках наукових досліджень, в періодичних економічних виданнях;
 • участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт студентів;
 • участь у конкурсі випускних кваліфікаційних робіт;
 • участь у внутрішньовузівських олімпіадах (з фаху та з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті»);
 • участь у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Облік і оподаткування»
 • участь у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності та з дисципліни Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті;
 • організація та проведення студентського круглого столу з актуальних питань бухгалтерського обліку.

На кафедрі організована робота:

 •  студентського наукового гуртка  Клуб «Луки Пачолі» - (25 студентів) – кер. доц. Шаповалова А. П.
 • студентського науково-практичного Клуб професійного бухгалтерау- (11 студентів) – кер.доц. Уманців Г.В.  

Кафедрою обліку та оподаткування Київського національного торговельно-економічного університету 4 листопада 2020 року традиційно проведено круглий стіл, присвячений питанням обліку та оподаткування в умовах міжнародної економічної інтеграції.

7-8 квітня 2020 р. в КНТЕУ відбулася студентська наукова конференція «Наукові дослідження студентської молоді».
Кафедрою обліку та оподаткування було організовано п’ять секцій, в яких взяли активну участь студенти факультету фінансів та обліку, факультету міжнародної торгівлі та права, факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, студенти Торговельно-економічного коледжу та Державного коледжу туризму та готельного господарства. Всього студентами було підготовлено 71 презентацію доповідей.

Показники щодо участі здобувачів вищої освіти в науково-дослідній роботі кафедри протягом 2013-2019 років наводиться в таблиці нижче.

Участь здобувачів вищої освіти в науково-дослідній роботі кафедри обліку та оподаткування

Показники

2013р.  

2014 р.   

2015 р.   

2016 р.   

2017 р.

2018 р.

 2019 р 2020р.

1.Всього здобувачів вищої освіти брало участь в науково-дослідних роботах, в т.ч.:

25

23

4

7

14

12

   17 38

-у держбюджетних роботах

5

-

-

7

14

12

1 3

2.Кількість доповідей, зроблених здобувачами вищої освіти на наукових конференціях, в т.ч.

62

57

35

37

57

54

51 101

-в КНТЕУ

62

11

27

37

57

53

47 32

-в інших ВНЗ України

-

22

8

-

-

-

4 33

-на міжнародних конференціях

-

24

-

-

-

1

- 36

3.Кількість опублікованих праць здобувачами вищої освіти, в т.ч.

152

154

155

134

200

130

174 110

-у співавторстві з викладачами

6

4

2

2

-

2

10 9

4.Участь здобувачів вищої освіти в олімпіадах, в т.ч.

42

17

14

12

21

25

21 -

-в КНТЕУ

41

17

14

12

21

23

19 -

-у всеукраїнських

1

3

1

1

2

2

2 -

5.Участь здобувачів вищої освіти в конкурсах наукових робіт

1

2

13

3

8

7

  5 23

РОЗДІЛ 4. ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт:

2020р.  У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Ковальову Анастасію (нагороджена дипломом другого ступеня) та Польовик Євгенію (нагороджена дипломом третього ступеня).

2019 рік. У Національній академії статистики, обліку та аудиту відбулася підсумкова науково-практична конференція II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2018–2019 н.р. зі спеціальності 071 «Облік та оподаткування». У конкурсі взяла участь студентка освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціалізації «Облік і оподаткування» Рябчук Катерина (науковий керівник к.е.н., Ромашко О.М.) та була нагороджена дипломом ІІ ступеня.

2018 рік у Національній академії статистики, обліку та аудиту  відбувся заключний етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Облік та оподаткування", на який було подано 142 наукові роботи.

За результатами рецензування галузевою комісією поданих студентських робіт студентки ІІІ курсу 3 групи ФОАІС Малиновська А. М. та Мамонова А. В. з науковою роботою "Облік і оподаткування операцій із криптовалютами" зайняли ІІ місце.

Галузева комісія високо оцінила науковий та фаховий рівень поданої роботи і виступ Малиновської А. М. та Мамонової А. В.  і нагородила їх дипломами ІІ ступеня.


19 грудня 2017 р. на базі Житомирського державного технологічного університету відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу дипломних (бакалаврських та магістерських) робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування». Випускна кваліфікаційна робота студентки 2 курсу ОС «Магістр» зі спеціальності «Облік і оподаткування» 2016/2017 н.р. Київського національного торговельно-економічного університету Пронози Т.О. виконана під керівництвом Шаповалової Алли Павлівни доцента кафедри обліку та оподаткування, к.е.н., доцента на тему «Облік, контроль і аналіз розрахунків за податком на прибуток» - була відзначена Дипломом І ступеня.


24 березня 2017 року було проведено другий етап II туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямом «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Визначені переможці: диплом 1 ступеня – студентка Лисенко Аліна (науковий керівник – д.е.н., доц. Фоміна О.В., КНТЕУ); диплом 3 ступеня – студентка Матейчук Юлія,
(науковий керівник – к.е.н. доц. Шаповалова А.П. КНТЕУ).


2015 рік ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» отримали дипломи: Бенько Н., 1 к., ОС «магістр» ФОАЕК (науковий керівник - д.е.н., проф. Сопко В.В.) – диплом 1 ступеня; Проноза Т., 4 к.,( науковий керівник - к.е.н., доц. Шаповалова А.П. ) диплом ІІ ступеня.


2013 рік Робота студентки 5 курсу 2012/2013 н.р. Коваленко Т.В. (науковий керівник – д.е.н., професор Нападовська Л.В.) на тему «Методика та організація обліку, аудиту і аналізу доходів від операційної діяльності» - Диплом І ступеня. Дипломна робота студентки магістеріума Сукульської А.Ю. (науковий керівник – к.е.н., доцент Бакурова О.А.) на тему «Облік, контроль і аналіз в системі управління витратами підприємства» - почесну грамоту за перемогу у номінації «За високий рівень наукової новизни».


Олімпіади :

У Харківському політехнічному інституті 15-17 травня 2019 року відбувся  ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Управлінський облік».
За результатами олімпіади дипломом ІІІ ступеня нагороджений студент 4-го курсу Київського національного торговельно-економічного університету  спеціалізації «Облік і оподаткування» Криса Дмитро Юрійович (науковий керівник д.е.н., завідувач кафедри обліку та оподаткування Фоміна О.В.).

19-21 квітня 2017 року в Університеті імені Альфреда Нобеля проходив ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік та аудит» серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Студент 1 курсу ОС «магістр» Волков Іван представляв на олімпіаді кафедру обліку та оподаткування та посів призове ІІІ місце.

10-12 травня 2017 року в м. Миколаїв відбувся другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади серед вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації із дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті»

Студент спеціальності «Облік і оподаткування» 4 курсу ОС «бакалавр» Семеніхін Максим представляв на олімпіаді кафедру обліку та оподаткування та посів призове ІІ місце.


11-12 травня 2016 року у Тернопільському національному економічному університеті відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит» серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Студентка 5 курсу ФОАІС Дзюбіа Лідія представляла на олімпіаді  кафедру бухгалтерського обліку та посіла призове ІІ місце.


13-15 травня 2015 року у Тернопільському національному економічному університеті відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит» серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Студентка 1 курсу ФОАЕК, ОС «магістр» Пономаренко Тетяна Олександрівна представляла на олімпіаді  кафедру бухгалтерського обліку та посіла призове ІІ місце.


25 квітня 2014 року в головному офісі Групи компаній ФАКТОР відбулося вшанування фіналістів XV Всеукраїнського студентського конкурсу АУДИТОР . Традиційно переможців конкурсу «Аудитор» визначають по результатам трьох турів – он-лайн тестування, письмової роботи та співбесіди. Призове ІІІ місце отримала студентка Сорокіна Вікторія Олександрівна, а ІІ місце посіла студентка Шушакова Ірина Костянтинівна.


РОЗДІЛ 5 ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ 

Випускники, які здобули вищу освіту зі спеціалізації «Облік і оподаткування» («Облік і аудит») можуть працювати на низовому та середньому рівнях управління в організаціях різних форм власності та організаційно-правових форм, а також у закладах освіти, науково-дослідних установах. При цьому вони можуть обіймати такі посади: бухгалтер, касир-експерт, агент податковий, ревізор, ко­мерційний інспектор, інспектор з інвентаризації, інспек­тор-ревізор, ревізор, податковий інспектор, викладач про­фесійного навчально-виховного закладу, учитель серед­нього навчально-виховного закладу.

Випускники, які здобули вищу освіту зі спеціалізації «Облік, оподаткування та оцінювання в бізнесі» можуть працювати на  середньому та вищому рівнях управління в організаціях різних форм власності та організаційно-правових форм, а також у закладах освіти, науково-дослідних установах . При цьому вони можуть обіймати такі посади: головний бухгалтер; керівник бухгалтерської служби; керівник підрозділу; заступник керівника; керівник суб’єкта підприємництва; керівник служби внутрішнього аудиту; фінансовий директор; бухгалтер; бухгал­тер-ревізор; бухгалтер-експерт; керівник групи обліку; контролер-ревізор; бухгалтер-менеджер; економіст; аналітик; ревізор; головний держав­ний податковий інспектор; старший державний податковий інспектор; ревізор-інспектор подат­кової служби; аудитор; оцінювач, експерт з облі­кового забезпечення системи формування та оці­нювання вартості підприємства; консультант з економічних питань; науковий співробітник; викладач вищого навчального закладу, методист з економічної освіти.

 Розділ 6. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В МЕЖАХ УКЛАДЕНИХ ДОГОВОРІВ

Установа-партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

1

2

3

4

Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України

Організація та участь у науково-практичних заходах

Договір № 33 від 2.02.2019 р.

Підвищення рівня підготовки та професійної орієнтації студентів

Видавництво
«Все про бухгалтерський облік»

Організація та участь у науково-практичних заходах

Договір № 116 від 26.09.2019 р.

Підвищення рівня підготовки та професійної орієнтації студентів

ТОВ «ПРОКОМ»

Сприяння підготовці висококваліфікованих фахівців

Договір № 63 від 15.05.2017 р. (пролонгується)

Підвищення рівня викладання дисциплін

ПрАТ «Фуршет»

Розвиток співпраці, налагодження творчих зв’язків з метою підготовки фахівців

Договір № 42 від 04.09.2012 р.-2022 р.

Підвищення рівня практичної підготовки фахівців

ПАТ «Універмаг Дитячий світ»

Сприяння підготовці висококваліфікованих фахівців

Договір № 80 від 22.12.2011р.-2022р

Підвищення рівня практичної підготовки фахівців

ТОВ «БДО»

Співробітництво з метою розширення та поглиблення змісту наукової, освітньої, практичної діяльності

Договір №89 від 19.09.2016 р. (пролонгується)

Підвищення кваліфікації, стажування фахівців.

Участь співробітників у навчальному процесі

Консалтингово-
 інжинірингова група
 «ВЕРІТЕКС»

Сприяння підготовці висококваліфікованих фахівців

Договір №59 від 12.05.2017 р. (пролонгується)

Підвищення кваліфікації, стажування фахівців.

Участь співробітників у навчальному процесі

ОТП Банк

Співробітництво з метою розширення та поглиблення змісту наукової, освітньої, практичної діяльності

Договір №84 від 26.06.2017р.-пролонговується

Інформаційний обмін за видами діяльності сторін. Підвищення кваліфікації, стажування фахівців

ТОВ «Мастер Стрім»

Співробітництво з метою розширення та поглиблення змісту наукової, освітньої, практичної діяльності

Договір №25 від 27.04.2018р.-пролонговується

Підвищення рівня практичної підготовки фахівців

Кредитна спілка Суперкредит

Співробітництво з метою розширення та поглиблення змісту наукової, освітньої, практичної діяльності

Договір №91 від 10.07.2017р.-пролонговується

Підвищення рівня практичної підготовки фахівців

ТОВ «НВП «Інформаційні технології»

Співробітництво з метою розширення та поглиблення змісту наукової, освітньої, практичної діяльності

Договір №03-008 від 16.11.2017р.-пролонговується

Підвищення рівня практичної підготовки фахівців.

Надання доступу до Online баз

ТОВ «Ейч Ві Сі»

Співробітництво з метою розширення та поглиблення змісту наукової, освітньої, практичної діяльності

Договір №150 від 28.11.2018р

Підвищення рівня практичної підготовки фахівців

Сприяння працевлаштуванню випускників

ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал Груп»

Співробітництво з метою розширення та поглиблення змісту наукової, освітньої, практичної діяльності

Меморандум №118 від 16.09.2019р

Підвищення кваліфікації, стажування фахівців.

Участь співробітників у навчальному процесі

ВГО «Спілка Автоматизаторів бізнесу»

Співробітництво з метою розширення та поглиблення змісту наукової, освітньої, практичної діяльності

Мемораднум № 20 від 11.03.2020 р.

Підвищення рівня практичної підготовки фахівців.

ТОВ «ІНТЕРТОП»

Співробітництво з метою розширення та поглиблення змісту наукової, освітньої, практичної діяльності

Договір від 12.09.2020 р.

Підвищення рівня практичної підготовки фахівців

Сприяння працевлаштуванню випускників


НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПОЗА ДОГОВОРАМИ

Підприємство, наукова установа, ВНЗ, асоціація, урядові структури

Форма співробітництва (консультації, підготовка кадрів, обмін інформацією та інше)

Результати

співробітництва

(Проведені заходи)

1

ПрАТ "Бліц-інформ"

опублікування інформації, консультації, проведення спільних заходів, бази практики

Поширення інформації про КНТЕУ у ЗМІ

2

Національна академія статистики, обліку та аудиту

творча співдружність, консультації,
обмін інформацією та інші спільні заходи

Підвищення рівня викладання облікових дисциплін

3

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

творча співдружність, консультації,
обмін інформацією та інші спільні заходи

Підвищення рівня викладання облікових дисциплін

4

Представництво АCCА в Україні та країнам Прибалтики і Кавказу

творча співдружність, консультації,
обмін інформацією та інші спільні заходи

Підвищення рівня викладання облікових дисциплін

5

Видавництво « Аудитор України»

творча співдружність, консультації,
обмін інформацією та інші спільні заходи

Підвищення рівня викладання облікових дисциплін

6

МТСБУ

творча співдружність, консультації,
обмін інформацією та інші спільні заходи

Підвищення рівня викладання облікових дисциплін

7

Фірма «Хакерс-дизайн», м. Маріуполь (ППЗ "Фінанси без проблем")

творча співдружність, консультації,
обмін інформацією та інші спільні заходи

Підвищення рівня викладання облікових дисциплін

Міжнародні зв’язки

Кафедра підтримує зв’язки зі спорідненими навчальними закладами  держав СНД, а саме: 

Білоруським державним економічним університетом;
Краківським економічним університетом (Польша);
Технологічним інститутом м. Катовіци (Польша);
Університетом національного та світового господарства м. Софії (Болгарія) та іншими.

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних семінарах, проходять стажування в університетах цих країн, зокрема:
Костюченко В.М.- у вищій школі бізнесу Національний університет Луї (Польща, 2020р)

- Король С.Я., Кияшко О.М., у  Пряшівському університеті ( м. Пряшів, Словацька республіка, 2019р.)

Мошковська О.А.  Західно-Фінляндському коледжі  (West Finland College (Länsi-Suomen opisto), (м. Гуйттінен, Фінляндія , 2019р.)

- Фоміна О.В., Головіна Д. В., Костюченко В.М., Шаповалова А.П., Кузьменко О.П. та Августова О.О. - у вищій школі бізнесу Національний університет Луї (Польща, 2018р)

- Ромашко О.М та Кияшко О.М.- у Краківському економічному університеті (Польща, 2018 р.).
- Нападовська Л.В. - у Краківському економічному університеті (Польща, 2005 р.).
- Нападовська Л.В. - у Майамському університеті (штат Огайо, США) (2004 р.).

18.06.2013
chronon
13856
остання редакція 28.01.2021
42708