logo
Кафедра обліку та оподаткування
Кафедра обліку та оподаткування
logo
Кафедра обліку та оподаткування
img

Перелік вибіркових дисциплін кафедри обліку та оподаткування

обліку та оподаткування

Бухгалтерський облік

Звітність ЗЕД
Облік ЗЕД підприємства
Облік і оподаткування діяльності міжнародних корпорацій
Бухгалтерський облік в зарубіжних країних
Облік та оподаткування
Облік та звітність за міжнародними стандартами
Бухгалтерський облік в торгівлі
Облік на підприємствах малого бізнесу
Методолігія і організація наукових досліджень
Міжнародні стандарти професійної етики бухгалтерів
Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
Консолідація фінансової звітності
Стратегічний управлінський облік
Оцінювання та облік нематеріальних активів
Облікове забезпечення податкового планування

15.02.2021
42708
1157
остання редакція 16.02.2021
42708