logo
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
logo
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
img

Архів

торговельного підприємництва та логістики

Робочі програми:

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова

Науковий текст

Методологія наукових досліджень

Педагогіка вищої освіти

Інтелектуальна власність в науково-дослідній сфері

Організація наукового експерименту

Ораторське мистецтво

Інформаційні технології в  наукових дослідженнях

Комерціалізація iнтелектуальної власностi

Математичне моделювання у наукових дослідженнях

Статистичні методи аналізу та прогнозування

Бібліографія

Коректура та редагування наукових текстів

Законодавчо-нормативна база безпечності та якості товарів

Кваліметрія

Сучасні методи досліджень

Міжнародна статистика

Інноваційні технології і товари

Філософський світогляд ХХІ століття

Педагогічна практика

13.04.2020
263422
478
остання редакція 28.04.2020
263422