logo
Кафедра обліку та оподаткування
Кафедра обліку та оподаткування
logo
Кафедра обліку та оподаткування
img

Оголошеннявсі

ЗЯБЧЕНКОВА ГАННА ВАСИЛІВНА

обліку та оподаткування

 

h.zyabchenkova@knute.edu.ua

ст. викладач  кафедри обліку та оподаткування

Наукові профілі у міжнародних наукометричних базах даних:

 Google Scholar        ORCID     ResercherID


СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: бухгалтерський облік в страхових організаціях, інформаційні системи і технології в обліку.

ДИСЦИПЛІНИ: “Бухгалтерський облік”, “Інформаційні системи і технології в обліку ”, Практичний курс “Бізнес симуляція”

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ:

 • Чернігівський  технікум радянської торгівлі,  за спеціальністю «Бухгалтерський облік», 1982р.
 • Київський національний торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», 1986р

ДОСВІД РОБОТИ:

 • ст. викладач  кафедри обліку та оподаткування Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2000 р. до цього часу.
 • асистент  кафедри бухгалтерського обліку Київського торговельно-економічного університету МОН України, з 1994 р. по 2000р.
 • бухгалтер І категорії АТПКП магазин 834, 1993-1994рр.
 • старший бухгалтер Броварського комбінату громадського харчування, 1986 -1993рр.
 • бухгалтер Централізованої бухгалтерії, з 1982р.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Cеменова С.М., Шпирко О.М., Зябченкова Г.В. (2023). Професійні організації на ринку аудиторських послуг ФРН. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2023. № 1 (126). С. 70-88. https://doi.org/10.31617/3.2023(126)06
 2. Шушакова І.К., Зябченкова Г.В., Кузуб М.В. Концепції зближення систем бухгалтерського обліку та фінансового звітування. Економіка та суспільство. 2021. No 30. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/610 DOI: 10.32782/2524-0072/2021-30-9(Vernadsky National Library, Google Scholar, Index Copernicus, CiteFactor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)) 
 3. Семенова С.М., Шпирко О.М., Зябченкова Г.В., Кузьменко О.П. Ризики в системі обліку і звітності. Бізнес-Інформ, 2021. № 10. C. 290–297. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-10-290-297
 4. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУВ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Збірник матеріалів VIII Міжнародної студентської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження д.е.н., професора Л. М. Крамаровського 20 квітня 2022 року ОДЕСА–2022
 5. Арман В. І. Зябченкова Г. В.  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ЕЛЕМЕТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 6. Лавренюк А. В.  Зябченко Г. В. СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДИДЖИТАЛ-ЗВІТНОСТІ В СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ с.65-67
 7. Липкан В. В.  Зябченкова Г. В. ДОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ, с.67-69
 8. Михайлюк М. В. Зябченкова Г. В. ЗНАЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, с. 189-191
 9. Голубицька Ю. В. Зябченкова Г. В. МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, с.229-231
 10. Конференція "Нові інформаційні технології управління бізнесом" , Київ,12 лютого 21р Тези" Підготовка фахівців облікових спеціальностей з використанням інформаційних технологій»
 11. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки, обліку, менеджменту та права», 16.09.20р, м.Полтава,с.65-67 Зубко В.В., Особливості використання інформаційних систем і технологій в системі обліку»
 12. Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні Шляхи Розвитку Науки» 30 - 31 серпня 2020 року, м.Київ, МЦНіД, Особливості Використання Інформаційних Технологій В Обліку
 13. Міжнародна Науково-Практична Конференція International Scientific-Practical Conference Економіка, Облік, Фінанси Та Право: Теоретичні Підходи Та Практичні Аспекти Розвитку Economics, Accounting, Finance And Law: Theoretical Approaches And Practical Aspects Of Development Збірник тез доповідей Book of abstracts Частина 4 Part 4 28 жовтня 2020 р. October 28, 2020 м. Полтава, Україна Poltava, Ukrain Грицун І. С., Основні Види Ризику, Пов‘Язані З Автоматизацією Бухгалтерського Обліку.
 14. Міжнародна студентська наукова конференція «Перспективні галузі наукових досліджень: динаміка та тренди», 16.10.20р., м.Суми, Молодіжна наукова ліга. Карпенко В.В.»Особливості та переваги 1С Бухгалтерія в хмарі», с.41-42.
 15. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Перспективні напрями наукових досліджень», 24 листопада 2020р., ч.1, м.Львів, с.166-168 Дем’янова І.В «Тенденції розвитку блокчейн в обліку»
 16. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку економіки:оцінка та перспективи вирішення», ерспективні галузі наукових досліджень: динаміка та тренди», 21.11.20р., м.Дніпро Слободяник А.О., Актуальні проблеми управлінського обліку основних засобів і шляхи їх вирішення, с.130
 17. «Особливості використання інформаційних систем і технологій в системі обліку» Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки, обліку, менеджменту та права», 16.09.20р, м.Полтава,с.65-67 ( у співавторстві зі студенткою Зубко В.В)
 18.  «Особливості та переваги 1С Бухгалтерія в хмарі», Міжнародна студентська наукова конференція «Перспективні галузі наукових досліджень: динаміка та тренди», 16.10.20р., м.Суми, Молодіжна наукова ліга, с.41-42. ( у співавторстві зі студенткою Карпенко В.В )
 19. Всеукраїнська науково- практична Інтернет - конференція «Облік і оподаткування: реалії та перспективи», квітень 2020р, м. Ірпінь:- ЗябченковаГ.В.,Лобунець А.Р. Кодекс етики профейсійних бухгалтерів: характеристика основних положень, с.23
 20. VI Міжнародної студентської науково-практичної Інтернет-конференції «Напрями розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації», квітень 2020р, м.Одеса:

        -  Зябченкова Г.В., Плотник А.В. «Актуальні питання обліку дебіторської заборгованості», с.23

  -  Ziabchenkova G. V., Belinskyi M. O. «organization of business accounting in ukraine», с.158

   -   Досоуділ Я. О. Актуальність облікової політики для підприємства, с.18

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки, обліку, менеджменту та права», 16.09.20р, м.Полтава,с.65-67
 2. III Всеукраїнська науково-практична конференція "Нові інформаційні технології управління бізнесом", 2020р. Зябченкова Г.В., Кузьменко О.П. «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ», м. Київ, лютий, 2020р
 3. Міжнародна науково-практична конференція “Теоретико-практичні аспекти аналізу економіки, обліку, фінансів і права”, 18 червня 2020 р. М. Полтава Зябченкова Г.В., Кузьменко О.П. «Особливості облікової роботи в умовах карантину», с.35
 4.   Зябченкова Г.В., Кузьменко О.П.,     IIМіжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні шляхи розвитку науки», 30-31 серпня 2020р., м.Київ, «Роль  бухгалтерської системи в структурі управління підприємством».
 5. Стаття  «Проблеми управлінської звітності та перспективи їх вирішення», Журнал «Актуальні проблеми економіки» , м.Київ № 1. 2019р. ( у співавторстві, Кузьменко О.П..).
 6. Тези  «Проблеми аудиту в Україні та перспективи його автоматизації»,  (Воронюк А.Л.),    Куляша О.Ю., Куляша Н.Ю.«Хмарні технології в обліку: важливість для українського бізнесу». Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів, 2018 р, м. Луцьк
 7. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні,- "Організація бухгалтерського обліку на підприємстві),КНТЕУ, 2017р.
 8. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку аудиту в умовах глобалізації економічних відносин» - Удосконалення підготовки фахівців з обліку, КНТЕУ,  2016 р
 9. Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції «Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та перспективи»- Переваги   Переваги використання технологій 1С для обліку туристичних підприємств, КНТЕУ , 2016 р.
 10. Матеріали круглого столу «Обліково- аналітичне забезпечення антикризового управління підприємством» - Інформаційні технології в страхових організаціях», КНТЕУ, 2016р.
 11. Матеріали Дев'ятої всеукраїнської науково-практичної конференції"Нові інформаційні технології в освіті"(Технології "1С:Підприємства" у підготовці ефективних та потрібних для національної економіки кадрів) – Переваги використання технологій 1С для обліку підприємств, 2016 року, м. Київ
 12. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції « Фінансова  політика у системі соціально-економічного розвитку України» - Інформаційні технології в страхових організаціях, КНТЕУ, 2016 р.
 13. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні» - Інформаційні системи обліку підприємств України , 2015 р, м. Київ
 14. Матеріали науково-практичної конференції «Нові інформаційні технології і освіті»- Удосконалення бухгалтерського обліку на підприємствах України  на основі автоматизації, 2015р. м. Київ
 15.  Матеріали науково-практичної конференції «Нові інформаційні технології і освіті «Інформаційні системи обліку підприємств України», 12 лютого 2015р.. м. Київ
 16. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку України в контексті сучасних євроінтеграційних процесів» «Інформаційні системи і технології в обліку підприємства».,ч 1. м. Київ, 2014р. (у співавторстві зі студенткою Ляхіна А.С);
 17. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціальні та економічні аспекти розвитку міжнародних відносин» « Напрями вдосконалення ПДВ в Україні».,  28-29 листопада 2014 року, м. Дніпропетровськ Ч. 2( у співавторстві зі студентом Бірук О.О.)
 18. Матеріали хv міжнародної  науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасної економіки» «Удосконалення облікової політики підприємств»., м. Черкаси,  2014р. ( у співавторстві зі студенткою Романчук О.А.)
 19. Стаття «Использование информационных технологий в учете Материалы Международной научно-практической конференция «Развитие теории, методологии и организация учета, анализа и аудита в условиях перехода к Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)», Душанбе, 19-20 марта 2013 г.
 20. Стаття «Застосування справедливої оцінки основних засобів і обліку». Збірник «Формування ринкових відносин в Україні»: Збірник наукових праць. Вип. 2 (129)/ Наук. ред. І.Г. Манцуров. – К., 2012.
 21. Стаття «Амортизація основних засобів у системі облікової інформації». Збірник наукових праць «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації», випуск 1 (5), Київ, Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2010р

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ:

 • Почесні грамоти Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за сумлінну і плідну працю, високий професіоналізм, за успішну профорієнтаційну роботу, популяризацію іміджу університету, 2006-2020 рр.
 • Почесна грамота Деснянської районної у м. Києві ради, Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації, за сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, 2010 р.
 • Подяка Донецького національного університету економіки і торгівлі за якісний рівень підготовки студентських робіт, 2009р.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 • Отримання сертифікату на знання особливостей і застосування програми «Бухгалтерія 8», «Громадська спілка автоматизаторів бізнесу», 2018р
 • Навчально-методичний семінар «Ораторське мистецтво: інструменти викладача та науковця», 2017р.
 • Майстер-клас «Огляд функціональних можливостей конфігурації «1С: Бухгалтерія 8 для України», свідоцтво, 2017р.
 • Тренінг для викладачів по Програмі 1С «Підприємство», ТОВ «Скайлайн Софтвер», 2016р.
 • Тренінг для викладачів по Програмі «Мастер Бухгалтерія», 2018р.
 • Підвищення кваліфікації в страховій компанії «Нова», 2014р.
 • Курс консультацій з отриманням сертифікату «Галактика ERP:Основи функціональності», 2014р.
 • Навчання по роботі з комплексною системою автоматизації підприємства «IS-PRO», системою електронного документообігу «M.E.DOC», та сертифікатами електронного цифрового підпису «УСЦ», з отриманням сертифікату, 2012р.
 • Сертифікація по категорії «Сертифікований користувач-методист програмного забезпечення «Парус-Бухгалтерія 7.40», 2006р

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • Член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України з 2018 р.

ХОБІ: подорожі, читання, прогулянки по лісу.

06.02.2021
42708
1892
остання редакція 15.05.2024
41421