logo
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
logo
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
img

Організація оптової та роздрібної. Оптова та роздрібна торгівля.

торговельного підприємництва та логістики

вивчають Ким працюють Яку роботу виконують

Спеціалізація «Оптова та роздрібна торгівля»
(денна форма навчання)

Інформаційний пакет

бакалавр   Помічник керівника підприємства (установи, організації); представник торговельний; агент торговельний; завідувач секції; інспектор торговельний; організатор з постачання (із збуту); торговельний брокер (маклер); торговець комерційний, комівояжер, мерчандайзер; фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку; трейд-маркетинг менеджер, продакт-менеджер, товарознавець, продавець-консультант, організатор з постачання, організатор із збуту, інспектор-товарознавець, інспектор торговельний, брокер торговий, дилер, агент комерційний, агент торговельний, агент з постачання, інспектор з контролю якості продукції, комерсант   Організовування основних та допоміжних процесів в торговельній діяльності; забезпечення раціонального використання всіх видів ресурсів в організаціях торгівлі; використання інформаційних технологій та системи для вирішення професійних завдань в менеджменті організацій торгівлі; обґрунтування стратегії розвитку організацій торгівлі, оцінювання ефективності торговельної діяльності

Спеціалізація «Організація оптової та роздрібної торгівлі»
(денна  та заочна форма навчання)

Інформаційний пакет

магістр   Здобувачі вищої освіти можуть бути працевлаштованими у таких професійних сферах, як державні та приватні бізнес-структури, що є суб’єктами підприємницької діяльності (на різних посадах організаційно-управлінського та фінансово-економічного профілю); виконувати функціональні обов’язки на державній службі, може займати наступні первинні посади: директор (керівник) підприємства (відділу), керівник регіонального структурного підрозділу, директор філіалу, директор представництва, директор департаменту, завідувач підприємства роздрібної торгівлі, менеджер із збуту, менеджер з постачання, менеджер з питань регіонального розвитку, менеджер з логістики, менеджер з маркетингу, менеджер в оптовій торгівлі, менеджер в роздрібній торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, менеджер з адміністративної діяльності, начальник відділу збуту (маркетингу), консультант з ефективності підприємництва, завідувач відділу (у складі управління), завідувач відділу (центральні органи державної влади), завідувач відділу (самостійного), завідувач відділу (місцеві органи державної влади).   Забезпечення раціонального використання всіх видів ресурсів на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; використання інформаційних технологій та системи для вирішення професійних завдань в організацій торгівлі та логістичної діяльності; обґрунтування стратегії розвитку підприємств торгівлі, оцінювання ефективності торговельної діяльності; управління бізнес-процесами на підприємстві торгівлі.

23.04.2021
263422
343
остання редакція 08.09.2021
263422