logo
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
logo
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
img

Оголошеннявсі

Нечипорук Аліна Вікторівна

торговельного підприємництва та логістики

НЕЧИПОРУК АЛІНА ВІКТОРІВНА

кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

e-mail: a.nechyporuk@knute.edu.ua


ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
Web of Science
Google Scholar
ORCID


СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

логістична діяльність, економіка транспорту, транспортна логістика, управління процесами перевезень.


ДИСЦИПЛІНИ

Логістика


АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

 • Доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики Київського національного торговельно-економічного університету, 2021 рік;
 • Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», 2013 рік;
 • Доцент кафедри вагонів та вагонного господарства Державного економіко-технологічного університету транспорту, 2014 рік.

ДОСВІД РОБОТИ

 • вересень 2021 р. – доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики Київського національного торговельно-економічного університету (по теперішній час);
 • грудень 2016 р. – серпень 2021 р. – старший викладач кафедри вагонів та вагонного господарства Державного університету інфраструктури та технологій;
 • березень 2015 р. – грудень 2016 р. – доцент кафедри вагонів та вагонного господарства Державного економіко-технологічного університету транспорту;
 • червень 2013 р – березень 2015 р. – помічник Ректора Державного економіко-технологічного університету транспорту;
 • грудень 2011 р. - червень 2013 р. – навчання в аспірантурі Державного економіко-технологічного університету транспорту (денна форма навчання);
 • грудень 2010 р. – грудень 2011 р. – помічник Проректора з навчально-педагогічної роботи Державного економіко-технологічного університету транспорту;
 • серпень – грудень 2010 р. – спеціаліст I категорії Центру навчально-методичної роботи та національного виховання Державного економіко-технологічного університету транспорту.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

​Монографії:

1. Стукало А. В. Глобалізація транспортного ринку і сталий розвиток економіки залізничного транспорту України: Монографія – К.: ДЕТУТ, 2013. – 139 с.

Навчальні посібники:

 1. Макаренко М.В., Труханов Ю.П. Теоретико-методологічні основи формування фінансової звітності на залізничному транспорті: Науково-практичне видання / М.В. Макаренко, Ю.П. Труханов, О.М. Петрик, М.Н. Аджавенко, А.Ю. Войцих, Я.П. Микитенко, М.В. Потетюєва, А.Г. Родкевич, Д.В. Сухорукова, А.В. Стукало. – К.: ДЕТУТ, 2013. – 108 с.
 2. Макаренко М.В. Труханов Ю.П. Управлінський облік на залізничному транспорті: теорія і практика: Науково-практичний посібник / М.В. Макаренко, Ю.П. Труханов, О.М. Петрик, М.Н. Аджавенко, А.Ю. Войцих, Я.П. Микитенко, М.В. Потетюєва, А.Г. Родкевич, Д.В. Сухорукова, А.В. Стукало. - К.: ДЕТУТ, 2013. – 200 с.

Статті у фахових та зарубіжних виданнях:

4. Стукало А.В. Сучасні тенденції глобалізації ринку транспортних послуг / А.В. Стукало // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 27. – К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 42-47.
5.  Стукало А.В. Специфіка правового регулювання ринку транспортних послуг в Україні в умовах глобалізації / А.В. Стукало // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 27. – К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 47-52.
6.  Стукало А.В. Продуктивність праці як основа розвитку економіки залізничного транспорту / А.В. Стукало // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 28. – К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 111-117.
7. Стукало А.В. Розрахунок показника «продуктивність праці» у взаємозалежності від середньої заробітної плати у галузевих господарствах залізниць України [Електронний ресурс] // Ефективна економіка . – 2014. – №11. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3552
8. Стукало А.В. Регулювання світового ринку транспортних послуг. Міжнародні транспортні організації / А.В. Стукало // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – Вип. 8/2014. Частина 2. – Херсон.: ХДУ, 2014. – С. 31-35
9. Стукало А.В. Сутність глобалізаційних процесів на ринку транспортних послуг / А.В. Стукало  // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 29. – К.: ДЕТУТ, 2014. – С.42-47
10. Стукало А.В. Удосконалення умов функціонування залізничного транспорту в умовах реформування / А.В. Стукало, М.В. Макаренко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 29. – К.: ДЕТУТ, 2014. – С.115-119
11. Стукало А.В. Методичні засади розрахунку продуктивності праці у взаємозалежності від середньої заробітної плати вартісним методом / А.В. Стукало // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 30. – К.: ДЕТУТ, 2014. – С.127-134
12. Стукало А.В. Аналіз обсягів вантажних залізничних перевезень як най достовірнішого і об’єктивного індикатора стану економіки України / М.В. Макаренко, А.В. Стукало  // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 30. – К.: ДЕТУТ, 2014. – С.101-107.
13. Стукало А.В.  Развитие и становление рынка транспортных услуг ЕС в условиях глобализации / А.В. Стукало // Промышленный транспорт Казахстана. – №1(46). – Республика Казахстан: Казахский университет путей сообщения, 2015. – С. 103-107.
14. Стукало А.В. Проблеми фінансових відносин на підприємствах залізничного транспорту [Текст] / М.В. Макаренко, А.В. Стукало // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 32. – К.: ДЕТУТ, 2015. – С.111-115
15. Стукало А.В. Розкриття основних понять інтелектуальної власності на залізничному транспорті [Текст] / А.В. Стукало, С.А. Ісаєнко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 32. – К.: ДЕТУТ, 2015. – С.150-156
16. Стукало А.В. Методи оцінки інтелектуальної власності підприємств вагонного господарства [Текст] / А.В. Стукало // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 33. – К.: ДЕТУТ, 2015. – С.153-160
17. Стукало А.В. Оцінка ефективності використання вантажних вагонів удосконалених конструкцій з урахуванням мультиплікативного ефекту для економіки України [Текст]  / О.В. Фомін, А.В. Стукало // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 35. – К.: ДЕТУТ, 2016. – С.130-141
18. A. Stukalo. Economic evaluation of using upgraded hopper cars for transportation of hot pellets and agglomerate of 20-9749 model / V. Fomin, O. Fomin, H. Kovalchuk / Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». 2017, No. 2 – P.8-13.
19. Нечипорук А. Перспективи розвитку організаційно-технологічних структур вагоноремонтних підприємств з використання гнучких потокових ліній ремонту вагонів / А.В. Нечипорук, Н.С. Брайковська // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Транспортні системи та технології». - 2019. - №34. - С. 19-29.
20. A. Nechyporuk Experimental determination of indicators of thermal state of refrigerator cars under operating conditions / V. Оsmak, V. Ishchenko, I. Kulbovskyi, A. Nechyporuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 / № 6/5 (102), 2019. P.30-38. (Scopus)
21. Нечипорук А.В. ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ / А.В. Нечипорук // Міжнародний науково-практичний журнал «Товари і ринки». – 2021. - № 4(40). – С. 26-36
22. Нечипорук А., Приймук О., Котова М. (2022). Експорт зернових: європейський хаб  в ланцюгах постачання. Зовнішня економіка: економіка, фінанси, право, 123(4), 29–43. https://doi.org/10.31617/3.2022(123)03
23. Кавун-Мошковська О., Котова М.,  Нечипорук А. (2022). Маркетплейси в Україні: 2022 рік. Товари та ринки, 43(3), 19–36. https://doi.org/10.31617/2.2022(43)02
24. Kharsun, L., Kavun-Moshkovska, O., Kotova, M., & Nechyporuk, A. (2022). Adaptation of risk management in the supply chains of e-commerce enterprises under the conditions of political instability . Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(13 (119), 6–20. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.265649 (Scopus)
25. V.Voynilovych L.Lukashova, N.Parkhaieva , M.Kotova ,  A.Nechyporuk (2022). Model of business processes of delivery of goods during martial law. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2022, № 5 р. 205-210 https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-5/179 (Scopus)


ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • жовтень – грудень 2014 р. – навчальні курси за програмою: «Інформаційні технології створення навчально-методичних комплексів дисциплін на платформі «Moodle», Навчальний центр післядипломної освіти Державного економіко-технологічного університету.
 • червень – липень 2020 р. – підвищення кваліфікації за програмою «Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі», Сумський державний університет.
 • ​листопад 2020 р. – підвищення кваліфікації за програмою «Ефективні рішення Google for education для хмарної взаємодії», Академія цифрового розвитку
 • 28.09.2021-12.11.2021 - Підвищення кваліфікації (стажування)
  University of Finance, Business and Entrepreneurship
  Сертифікат № BG/VUZF/932-11-2021
  «Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend» (6 кредитів)

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 • виконання функцій технічного секретаря Збірника наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту, серія «Економіка і управління» (2014-2016 р.р.).
 • автор більше 30 публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, у тому числі 1 публікація включена до наукометричної бази Scopus;
 • офіційний опонент на дисертаційну роботу  Горячової Н.В. за темою: «Інтелектуальні інвестиції в інноваційній діяльності підприємства», подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка», галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.011 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, 2020 рік

ХОБІ

активний відпочинок, психологія.

01.09.2021
263422
1803
остання редакція 14.06.2023
263422