logo
Кафедра технології і організації ресторанного господарства
Кафедра технології і організації ресторанного господарства
logo
Кафедра технології і організації ресторанного господарства
img

Методична робота

технології і організації ресторанного господарства

       Усі дисципліни, які закріплені за кафедрою технології і організації ресторанного господарства, мають повний пакет навчально-методичного забезпечення (НМКД). Навчально-методичне забезпечення дисциплін оновлюється кожні п’ять років.

        Викладачами кафедри технології і організації ресторанного господарства розроблені та використовуються у навчальному процесі підручники та навчальні посібники за наступними ключовими дисциплінами: «Технологія продукції ресторанного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Проектування закладів ресторанного господарства», «Оздоровче харчування», «Етнічна кулінарія». Підготовлено до видання навчальний посібник в 3-х томах «HoReCa»: «Готелі», «Ресторани», «Кeйтеринг».

        Підготовлено та затверджено програми та робочі програми для нових дисциплін «Ресторанна справа», «Кондитерська та пекарська майстерність», надано новий зміст дисципліні «Харчові технології».

         Підвищенню методичного рівня викладання дисциплін, які закріплені за кафедрою, сприяє відвідування викладачами кафедри навчально-методичних семінарів, які організовує навчально-методичний відділ КНТЕУ.

          На кафедрі розроблений та реалізується довгостроковий план створення, модернізації і опублікування навчально-методичних видань. Зусилля викладачів кафедри технології і організації ресторанного господарства, в межах підготовки методичних видань, спрямовані на забезпечення відповідності НМКД стандартам вищої освіти, сучасним вимогам ресторанного бізнесу щодо кваліфікаційних характеристик фахівців з ресторанних технологій.

20.04.2013
guliya2005
6450
остання редакція 01.07.2022
43505