logo
Кафедра обліку та оподаткування
Кафедра обліку та оподаткування
logo
Кафедра обліку та оподаткування
img

Головна сторінка

обліку та оподаткування

Навчання подібне до плавання проти течії – зупинився і тебе відносить назад.
Японське народне прислів’я


Кафедра є провідною в Україні з підготовки фахівців за спеціальністю "Облік і оподаткування" ("Облік і аудит") та забезпечує викладання облікових дисциплін для усіх інших спеціальностей КНТЕУ.

E-mail кафедри: kboknteu@ukr.net       ми у FACEBOOK: Кафедра обліку та оподаткування КНТЕУ

Кафедра готує фахівців за спеціальністю  ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ” (ОБЛІК І АУДИТ”)

Підготовка відбувається за освітніми ступенями:

за освітнім ступенем "Доктор філософії"  
       кафедра розпочала підготовку науковців за програмою ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ” 
       (гарант програми - д.е.н., професор Сопко В.В.).

за освітнім ступенем "Магістр"  
       кафедра готує фахівців за мгістерською програмою Облік і оподаткування” 
       (гарант програми - д.е.н., професор Бенько М.М.):

Магістерська програма “ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ В БІЗНЕСІ” (гарант магістерської програми - д.е.н., професор Бенько М.М.). Магістерська програма передбачає підготовку фахівців, які здатні організувати та вести фінансовий та управлінський облік, здійснювати облік та адміністрування податків на підприємстві, формувати фінансову та управлінську звітність. Секред дисциплін вибору студентів передбачені дисципліни, що надають можливість пройти поглиблене навчання сучасним інформаційним технологіям, які застосовуються в економічній сфері. Крім того, програма підготовки магістрів передбачає викладання дисциплін, які забезпечать знання обліково-аналітичного інструментарію оцінювання вартості підприємства, з використанням експертних методів оцінювання та методичних підходів до аналізу показників вартості підприємства у системі прийняття економічних рішень. Випускники програми можуть виконувати функції бухгалтерів, бухгалтерів-економістів, головних бухгалтерів,  бухгалтерів-аналітиків, консультантів з автоматизації, а також фахівців, які здатні виконувати функції експертів з облікового забезпечення системи формування та оцінювання вартості підприємства тощо.


- за освітнім ступенем ”Бакалавр
       кафедра готує фахівців за бакалаврською програмою ”Облік і оподаткування” ("Облік і аудит") 
       (гарант програми - д.е.н., доцент Фоміна О.В.)

Бакалаврська програма  “ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ”. Програма передбачає підготовку фахівців, які володіють знаннями основ фундаментальних наук, що формують цілісну систему розуміння закономірностей функціонування та взаємодії економічних систем у макро- та мікросередовищі. Навчаючись за цією програмою студенти оволодівають методиками ведення бухгалтерського обліку, контролю та аналізу діяльності підприємств різних видів економічної діяльності та форм власності. По завершенню навчання випускники набувають здатність формувати модель обліково–аналітичної інформаційної системи з урахуванням особливостей діяльності суб’єктів господарювання та вимог інформаційних запитів різних користувачів; будуть спроможні здійснювати контроль даних бухгалтерського обліку та звітності суб’єктів господарювання; аналізувати дані обліку та звітності підприємств з метою моделювання управлінських рішень і оцінювання ефективності їх діяльності.


Завершується підготовка фахівців за напрямом підготовки "ОБЛІК і АУДИТ" за програмою: “Облік і аудит в підприємництві” (керівник програми - д.е.н., професор Сопко В.В.), 

Також кафедра забезпечує підготовку слухачів за програмами підвищення кваліфікації Інституту вищої кваліфікації.


ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру було створено у 1966 році для підготовки фахівців з бухгалтерського обліку, статистики, аналізу, аудиту й оподаткування господарської діяльності. У різні часи кафедра мала різні назви але завжди її очолювали висококваліфіковані фахівці: 

    Кафедра бухгалтерського обліку та статистики,  1966-1972 рр.
                                         1966-1972 рр. – Горєлкін Василь Георгійович, к.е.н., доц. 

    Кафедра бухгалтерського обліку та економічного аналізу, 1972-1986 рр.    
                                         1972-1978 рр. – Митрофанов Геннадій Васильович, к.е.н., доц. 
                                         1978-1986 рр. – Горєлкін Василь Георгійович, д.е.н., проф. 

    Кафедра бухгалтерського обліку,  1986--06.2016рр.    
                                         1989-1991 рр.  – Морозова Ніна Іванівна, к.е.н., доц.
                                         1991-2004 рр.  – Гайдай Микола Григорович, к.е.н., доц. 
                                         2004-2014 рр.  – Нападовська Любов Василівна , д.е.н., проф.
                                         2014-2016 рр.  – Сопко Валерія Василівна , д.е.н., проф.

   Кафедра обліку та оподаткування

                                         07.2016р. -03.2018р.-  Сопко Валерія Василівна , д.е.н., проф.

                                         04.2018р.- по теперішній час-  Фоміна Олена Володимирівна , д.е.н.,  доц.

18.06.2013
chronon
11974
остання редакція 20.06.2018
42265