logo
Кафедра економіки та фінансів підприємства
Кафедра економіки та фінансів підприємства
logo
Кафедра економіки та фінансів підприємства
img

Головна сторінка

економіки та фінансів підприємства

Res severa est verum gaudium
Cерйозні справи є істинною радістю
Сенека


 Профіль кафедри в Google Академії

 Ми у Facebook      Ми в Instagram      Ми у Telegram     Ми в YouTube

   Місія кафедри: підготовка високопрофесійних фахівців в області економіки та фінансів підприємства, формування спеціальних поглиблених теоретичних знань, практичних навичок та вмінь у сфері економічної і фінансової діяльності та економічної безпеки підприємства; підготовка до успішного засвоєння програм вищих ступенів освіти (PhD), до викладацької діяльності, наукового консультування у бізнес-структурах.
    Завідувач кафедри: доктор економічних наук, професор Блакита Ганна Владиславівна.
    Професорсько-викладацький склад кафедри  становить  24 викладачі, у тому числі  шість професорів, 16 доцентів та 2 старших викладачі. 
   Кафедра створена в 1966 р. і до 1993 р. мала назву кафедра економіки торгівлі. З перших років існування стала однією з провідних кафедр Київського торговельно-економічного інституту. Згодом з її складу виокремилася кафедра управління торгівлею (нині - кафедра менеджменту) та кафедра організації торгівлі (нині - кафедра маркетингу), а пізніше - кафедра зовнішньоекономічної діяльності (нині дві кафедри: світової економіки та міжнародного менеджменту). З 2012 року кафедра має назву економіки та фінансів підприємства.
 


КАФЕДРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ

освітнього ступеня "бакалавр"

спеціальність 051 "Економіка"

Економіка бізнесу
 Економіка торгівлі
 Агробізнес new

спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

 Корпоративні фінанси

освітнього ступеня "магістр"

спеціальність 051 "Економіка"

 Економіка та безпека бізнесу
 Агробізнес new

спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

 Корпоративні фінанси

спеціальність 073 "Менеджмент

 Фінансовий менеджмент (в т.ч. англомовна програма)

      На базі кафедри працюють наукові школи:
          - проф. Бланка І.О. (почесного члена кафедри),
          - проф. Блакити Г.В.,
          - проф. Гуляєвої Н.М.
   

   Науковці кафедри мають значний обсяг навчально-методичних та наукових публікацій, у тому числі у виданнях, що входять до наукометричних баз даних. Викладачі кафедри залучаються до участі в роботі журі всеукраїнських предметних олімпіад та олімпіад з економічних спеціальностей, галузевих конкурсних комісій всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та дипломних робіт у різних ЗВО України.
     Провідні науковці кафедри беруть активну участь у законотворчій діяльності, у наукових та громадських радах, комісіях, програмах, є виконавцями науково-дослідних робіт. 

     Сфера наукових інтересів кафедри:
 • економічне обґрунтування інноваційних проектів розвитку торговельних підприємств;
 • управління розвитком внутрішнього споживчого ринку України та окремих регіонів;
 • фінансово-економічні проблеми розвитку торгівлі, її окремих підгалузей та підприємств;
 • проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні;
 • фінансовий, інвестиційний, інноваційний та антикризовий менеджмент підприємства;
 • розвиток фінансово-економічної підготовки фахівців для сфери підприємництва.

   

  Кафедра здійснює наукове співробітництво в різних формах з 45 установами. Активною є робота щодо налагодження міжнародного співробітництва. Здійснюється співпраця в напрямку розвитку спеціальностей і спеціалізацій кафедри з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Департаментом фінансової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Українським фондом підтримки підприємництва, Українським Союзом Промисловців та підприємців, Спілкою малих, середніх і приватизованих підприємств України, Спілкою кризис-менеджерів України, Науково-дослідним економічним інститутом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Антимонопольним комітетом, Інститутом економіки та прогнозування НАН України, Українською асоціацією бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів, Всеукраїнською спілкою вчених-економістів.

    За останні роки налагоджено партнерські зв’язки з французькою Компанією L'Oréal, компанією з продажу  вітчизняної косметики ТОВ «ЛАССІ»,  з холдингом «Баядера Груп».

   Практика та стажування студентів. За цим напрямом кафедра активно співпрацює з провідними підприємствами торгівлі України, зокрема: ПАТ,  ТОВ «Фуршет», ПрАТ «Квіза Трейд», “Універмаг “Дитячий світ”, ТОВ "Суматра" (ТМ «Космо»), ТОВ «Інтенд Україна», ТОВ “Теско Сервіс” (мережа ресторанів “Два Гуся”), Представництво  L'Oréal, West House of Commerce LTD (Канада), «Franchising Full Cycle», ТОВ «ЛАССІ» , ТОВ «Фінансова компанія «КУБ», «Gerchik&Co»  та іншими.

Контактні телефони кафедри: 

531-48-19 (внутрішній 12-93) - А-437;
531-48-18 (внутрішній 12-94) - А-452а;
E-mail:  
debf@knute.edu.ua

20.01.2015
guliya2005
19944
остання редакція 27.01.2023
849