logo
Кафедра економіки та фінансів підприємства
Кафедра економіки та фінансів підприємства
logo
Кафедра економіки та фінансів підприємства
img

Головна сторінка

економіки та фінансів підприємства

Res severa est verum gaudium
Cерйозні справи є істинною радістю
Сенека


 Профіль кафедри в Google Академії

 Ми у  Facebook      Ми у Instagram      Ми у Telegram


Кафедра започаткувала підготовку фахівців за спеціалізацією "Агробізнес"


Кафедра створена в 1966 р. і до 1993 р. мала назву кафедра економіки торгівлі. З перших років існування стала однією з провідних кафедр Київського торговельно-економічного інституту. Згодом з її складу виокремилася кафедра управління торгівлею (нині - кафедра менеджменту) та кафедра організації торгівлі (нині - кафедра маркетингу), а пізніше - кафедра зовнішньоекономічної діяльності (нині дві кафедри: світової економіки та міжнародного менеджменту). З 2012 року кафедра має назву економіки та фінансів підприємства.

     Науковий та викладацький потенціал: професорсько-викладацький склад кафедри  становить  26 викладачів, у тому числі  шість професорів. 
      Завідувач кафедри: доктор економічних наук, професор Блакита Ганна Владиславівна.

     Пріоритетні завдання кафедри: підготовка високопрофесійних фахівців в області економіки та фінансів підприємства, формування спеціальних поглиблених теоретичних знань, практичних навичок та вмінь у сфері економічної і фінансової діяльності та економічної безпеки підприємства; підготовка до успішного засвоєння програм вищих ступенів освіти (PhD), до викладацької діяльності, наукового консультування у бізнес-структурах.


КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА

здійснює підготовку фахівців

освітнього ступеня "бакалавр"
(див. загальну презентацію бакалаврських програм кафедри)

спеціальність 051 "Економіка"

Економіка бізнесу
 Економіка торгівлі
 Агробізнес new

спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування

 Корпоративні фінанси

освітнього ступеня "магістр"

спеціальність 051 "Економіка"

 Економіка та безпека бізнесу
 Фінансовий менеджмент (в т.ч. англомовна програма)
 Агробізнес new

спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування

 Корпоративні фінанси

      На базі кафедри працюють наукові школи:
          - проф. Бланка І.О.,
          - проф. Блакити Г.В.,
          - проф. Гуляєвої Н.М.
   

   Науковці кафедри мають значний обсяг навчально-методичних та наукових публікацій, у тому числі у виданнях, що входять до наукометричних баз даних. Викладачі кафедри залучаються до участі в роботі журі всеукраїнських предметних олімпіад та олімпіад з економічних спеціальностей, галузевих конкурсних комісій всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та дипломних робіт у різних ВНЗ України.
     Провідні науковці кафедри беруть активну участь у законотворчій діяльності, у наукових та громадських радах, комісіях, програмах, є виконавцями науково-дослідних робіт. 

     Сфера наукових інтересів кафедри:
 • економічне обґрунтування інноваційних проектів розвитку торговельних підприємств;
 • управління розвитком внутрішнього споживчого ринку України та окремих регіонів;
 • фінансово-економічні проблеми розвитку торгівлі, її окремих підгалузей та підприємств;
 • проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні;
 • фінансовий, інвестиційний, інноваційний та антикризовий менеджмент підприємства;
 • розвиток фінансово-економічної підготовки фахівців для сфери підприємництва.

   

  Кафедра здійснює наукове співробітництво в різних формах з 45 установами. Активною є робота щодо налагодження міжнародного співробітництва. Здійснюється співпраця в напрямку розвитку спеціальностей і спеціалізацій кафедри з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Департаментом фінансової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Українським фондом підтримки підприємництва, Українським Союзом Промисловців та підприємців, Спілкою малих, середніх і приватизованих підприємств України, Спілкою кризис-менеджерів України, Науково-дослідним економічним інститутом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Антимонопольним комітетом, Інститутом економіки та прогнозування НАН України, Українською асоціацією бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів, Всеукраїнською спілкою вчених-економістів.

    За останні роки налагоджено партнерські зв’язки з французькою Компанією L'Oréal, компанією з продажу  вітчизняної косметики ТОВ «ЛАССІ»,  з холдингом «Баядера Груп».     Практика та стажування студентів. За цим напрямом кафедра активно співпрацює з провідними підприємствами торгівлі України, зокрема: ПАТ,  ТОВ «Фуршет», ПрАТ «Квіза Трейд», “Універмаг “Дитячий світ”, ТОВ "Суматра" (ТМ «Космо»), ТОВ «Інтенд Україна», ТОВ “Теско Сервіс” (мережа ресторанів “Два Гуся”), Представництво  L'Oréal, West House of Commerce LTD (Канада), «Franchising Full Cycle», ТОВ «ЛАССІ» , ТОВ «Фінансова компанія «КУБ», «Gerchik&Co»  та іншими.

Контактні телефони кафедри: 

531-48-19 (внутрішній 12-93) - А-437;
531-48-18 (внутрішній 12-94) - А-452а;
E-mail:  debf@knute.edu.ua

20.01.2015
guliya2005
18290
остання редакція 24.05.2021
849