logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

Андріїв Валентина Василівна

адміністративного, фінансового та інформаційного права

АНДРІЇВ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА

кандидат юридичних наук
доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

e-mail: v.andriiv@knute.edu.ua

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

актуальні проблеми трудового права, права соціального забезпечення, соціального страхування

ДИСЦИПЛІНИ

“Трудове право”, “Право соціального забезпечення”, “Правові засади соціального страхування”


АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

  • кандидат юридичних наук, 12.00.05 «Трудове право, право соціального забезпечення», тема дисертації: "Правовідносини із загальнообов’язкового державного соціального страхування", 2011 р.
  • юрист (ОС «спеціаліст»), Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2004 р. 

ДОСВІД РОБОТИ

  • доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Київського національного торговельно-економічного університету, з 2014 р. до цього часу.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

  1. Андріїв В. В. Соціально-правовий захист під час запровадження карантину / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С. 8-10.
  2. Andriiv V., Korolkov O. Social and legal protection of families with children / Global Imperatives for Business and Law Development : II International Scientific and Practical Conference (Kyiv, October, 10–11, 2019,). – Kyiv : KNUTE. p. 502 – 508.
  3. Андріїв В.В. Державні соціальні стандарти та нормативи у соціальному забезпеченні / Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права [Електронний ресурс] : тези доповідей Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 15–16 листоп. 2018 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. С. 178 – 182.
  4. Андріїв В.В. Види забезпечення у системі соціального страхування / В.В. Андріїв //  Напрямки розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення / Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 3 листопада 2017 року). - С. 388 – 390.
  5. Андріїв В.В. Поняття та види забезпечення в системі соціального страхування / В.В. Андріїв // Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». - № 5, 2017. - С. 158-161.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

  • Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, 2020 р.

20.05.2021
43220
1142
остання редакція 01.04.2022
43032